Hjem Abonnement

Abonnement

Av Arne Fismen

Ønsker du å gi bort Josimar i gave? Klikk HER.

Vilkår

Partene
Selger er Josimar, eid av Dype Skoger AS (org.nr. 992171782)

Postadresse: Tollbugata 19, 0152 Oslo
Epost: post@josimar.no
Telefon: 21 44 56 41

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling
Vanlige abonnement forhåndsbetales for et år ved bestilling, primært gjennom Vipps eller bankkort. Digitale abonnement forhåndsbetales årlig eller månedsvis med bankkort via Stripe. Ubetalte abonnement sendes ikke til videre innkreving gjennom et inkassoselskap, men legges i stedet over på månedlige trekk over telefonabonnementet via Strex – se forøvrig punkt om oppsigelse.      

Levering
Abonnementet starter å løpe fra første utgave etter bestilling er gjennomført.

Angrerett
Angrefristen er 14 dager etter bestilt abonnement. 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Kontakt oss på 21 44 56 41 eller epost post@josimar.no.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 i «Forbrukertilsynets «standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett» . Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Oppsigelse

Abonnement på Josimar er løpende inntil oppsigelse. Abonnement som verken sies opp eller hvor verken fornyelsesfaktura eller betalingspåminnelse betales, legges etter et varsel over på månedlige trekk på kroner 60,- via Strex på telefonabonnementet. Abonnementet endres samtidig til et rent digitalt abonnement.

Et Josimar-abonnement har ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk, ta kontakt på telefon  21 44 56 41 eller epost post@josimar.no.