Drømmenes teater

Retningslinjene for prøveordningen med «AS-klubber» er snart klare. Det legges vekt på at fotballselskapene skal følge «idrettens grunnverdier». Spøker det dermed for Start, der det nye AS-et består av personer med eierskap i utenlandske spillselskaper med hovedkontor i et skatteparadis?