Full forvirring på Ullevaal?

«Jon Mørland satt ikke i kvinnefotballkomiteen i Uefa da beslutningen om å legge EM til Hviterussland ble tatt», sa Terje Svendsen på det ekstraordinære Fotballtinget. Det medfører ikke riktighet. Mørland har sittet i Uefas kvinnefotballkomité siden 2019 og Hviterussland ble tildelt U19-EM 19. april i år.

Tekst: Lars Johnsen

Etter tre timers debatt om Qatar-boikott, var Ole Kristian Sandvik fra Oslo Ørn nest siste taler på det ekstraordinære Fotballtinget søndag 20. juni.

«NFF sier at de har lært, men handlinger viser det motsatte. Mens vi nå har debattert Qatar i mange måneder, tildelte Uefa Hviterussland U19-EM for kvinner. I Uefas kvinnekomite sitter Jon Mørland. Han sitter også i styret i NFF Hva var det NFF gjorde for å hindre Europas siste diktatur i å få dette mesterskapet? Om NFF hadde lært, kunne de ha sagt at de sto med ryggen rak og si de hadde kjempet for at ikke Hviterussland skulle få mesterskapet. Det kan de dessverre ikke gjøre. Fotballpresidenten er neste taler. Jeg håper han både svarer på hva de gjorde for å hindre Hviterussland i å få mesterskapet, og jeg håper han svarer på hva de skal gjøre for å hindre at diktaturer som Saudi-Arabia får tildelt VM i fremtiden.»

Tallet på politiske fanger steg. Det brutale regimet til Aleksander Lukasjenko torturerte demokratiforkjempere. Hviterussere – inkludert mange prominente idrettsutøvere – flyktet til nabolandet Litauen. Samtidig, ifølge Uefas egen nettside, tildelte Uefa-styret 19. april Hviterussland U19-EM for kvinner i 2025. I henhold til Uefas «organisational regulations» skal vurdering av søknader til sluttspill og finaler gjennom de relevante komiteene før de havner på agendaen til Uefa-styret. For kvinnefotballturneringer er det kvinnefotballkomiteens oppgave.

I regelverkets artikkel 24 heter det at kvinnefotballkomiteen «assists in the process of selecting the host association(s) for the final rounds of the UEFA European Women’s Championship, the UEFA European Women’s Under-19 Championship and the UEFA European Women’s Under-17 Championship.»

I artikkel 14.03 i «bid regulations UEFA finals and final phases» står det: 

«The relevant UEFA competitions committee will assist in the process of selecting the host association.»

Under NFFs paneldebatt om Qatar fire dager før det ekstraordinære Tinget hadde Ole Kristian Sandvik brukt samme argument som han gjorde fra Fotballtingets digitale talerstol

Verken under eller i etterkant av paneldebatten var det noen, ifølge Sandvik, som påpekte at hans argument skal ha vært bygget på en feilslutning. Men det skulle komme fra fotballpresident Terje Svendsen da han som siste taler under Qatar-debatten fikk ordet etter Oslo Ørn-delegaten. 


«Jeg føler behov for å klargjøre fakta. Jon Mørland satt ikke i kvinnefotballkomiteen i Uefa da beslutningen om å legge EM til Hviterussland ble tatt. Tvert imot har Jon Mørland tatt opp det i senere møter i Uefa», sa Svendsen.

Ifølge Jon Mørlands egen Linkedin-profil har han sittet i Uefas kvinnefotballkomité siden 2019. NFFs årsrapport for 2020, presentert ved det ordinære Fotballtinget 14. mars, lister opp alle NFF-styremedlemmer som har internasjonale verv. Mørland er oppført som medlem av Uefas kvinnefotballkomité. På Uefas egen oversikt  – «Composition of the UEFA Committees and Panels Mandate 2019-2023» – finner vi Mørlands navn på side ni som ett av 21 ordinære medlemmer av Women’s Football Committee.

Avgjørelsen om å legge U19-EM ble altså fattet 19. april i år.

NFF-styret. Jon Mørland i midten. Mørland er også medlem av kvinnefotballkomiteen i Uefa. Foto: fotball.no.

Frisert versjon
Dagen etter det ekstraordinære Fotballtinget sendte vi epost til Gro Tvedt Anderssen og spurte hva fotballpresident Terje Svendsen hadde ment da han sa «Jon Mørland satt ikke i kvinnefotballkomiteen i Uefa da beslutningen om å legge EM til Hviterussland ble tatt»?

Eposten fra Josimar hadde subject «Uefas kvinnefotballkomité».

Dagen etter fikk vi svar. I subjectfeltet sto det nå «SV: Frisert versjon: Uefas kvinnefotballkomite».

I den friserte versjonen, skrev Gro Tvedt Anderssen følgende:

«Hei,

Tildelingen skjedde i UEFAs styre i september 2019, hvor Norge som kjent ikke har noen representanter, forut for at Jon Mørland begynte arbeidet i kvinnefotballkomiteen. Det er bakgrunnen for at Terje Svendsen svarte slik han gjorde på Tinget. Se kronologi:

1) Mørland trådte inn i UEFAs kvinnefotballkomite høsten 2019.

2) Kvinnefotballkomiteen har ingen myndighet til å fatte vedtak om hvor mesterskap tildeles. Det er det UEFAs styre som vedtar.

3) UEFAs styre vedtok å tildele J19-EM til Hviterussland i 2021 på sitt møte i Ljubljana i september 2019 . Siden Mørland kom inn i komiteen etter dette vedtaket ble fattet av UEFAs styre har dette tema ikke vært på agendaen i kvinnefotballkomiteen.

4) I april 2021 beslutter UEFAs styre å utsette J19 EM i Hviterussland, som skulle vært avholdt i år, til 2025. Denne utsettelsen var Mørland ikke kjent med på forhånd og har heller ikke vært opp til behandling i kvinnefotballkomiteen.

5) Mørland tok kontakt med kvinnefotballadministrasjonen i UEFA i april med henvisning til UEFAs egen vedtatte HR-policy document om hvordan styret kunne flytte dette mesterskapet videre til 2025. Mørlands spørsmål var:

What was the criteria for hosts linked to human rights in the bidding and appointment process?  


What is the current criteria for hosts linked to human rights in the bidding and appointment process?  

If there is no criteria, what is the process and status quo in relation to hosting UEFA competitions and tournaments linked to human rights for the future ?

6)  UEFA sier til Mørland, som er videreformidlet til Aftenposten, at UEFA ikke vil ha noen kontakt med arrangementskomiteen i Hviterussland før tidligst i 2024 og vil da vurdere om mesterskapet kan avholdes i lys av UEFAS HR politikk (se korrespondanse nedenunder).

UEFA takes the respect of fundamental human rights very seriously and the staging documents to all of our events include provisions to this effect. 

In 2020/21, the Belarus Football Federation should have hosted the UEFA Congress, the Women’s Under-19 European Championship and the final tournament of the UEFA Futsal Champions League.

None of these events actually took place in Belarus.

The UEFA Executive Committee thus eventually decided to award the organisation of the Women’s Under-19 European Championship to the Belarus Football Federation, but only in 2025, that is in four years’ time.

UEFA would not be working with the local football association on the staging of this tournament until 2024 and will keep on monitoring the situation in the meantime, in accordance with UEFA’s Human Rights Policy.»

Kansellerte 2021-mesterskap
Verken Josimar eller talere på Fotballtinget har påstått at kvinnefotballkomiteen har myndighet til å tildele mesterskap. Men komiteen er et rådgivende organ før tildeling av Uefa-finaler og -turneringer for kvinnesiden. Det er gjentatt flere steder i Uefas regelverk.

Gro Tvedt Anderssen skriver i eposten at tildelingen av 2025-turneringen var en utsettelse av 2021-mesterskapet, som ble tildelt i september 2019. 

Artikkel 24 i Uefas «organisational regulations».

Det står i kontrast til det Uefa meddelte på sin egen nettside 23. februar.
U19-mesterskapene i 2021 for herrer og kvinner ble ifølge Uefa kansellert grunnet Covid-19. Ikke utsatt, ikke flyttet – men kansellert.

Til Sveriges Radio 5. juni, nevnte Uefas visepresident Karl-Erik Nilsson ingenting om at tildelingene av U19-EM i 20025 skal ha vært en utsettelse. Da Josimar intervjuet ham, sa han ikke at dette dreide seg om en utsettelse. Derimot sa han at 2025-mesterskapet var en tildeling gjort av Uefas styre i møtet i april. Det står også i svaret fra Uefa NFF siterte i eposten sendt oss. 

Tildelingen av mesterskapet til Hviterussland i 2025 skjedde samtidig som Uefa tildelte 2023- og 2024-turneringene til henholdsvis Belgia og Litauen.

Sto på agendaen – «Leste om det i avisen»
Vi ønsket å intervjue Jon Mørland muntlig, men han insisterte på å få spørsmål per epost.

I eposten skriver Mørland at kvinnefotballkomiteen, mens han har vært medlem, har vært opptatt av å fortsette profesjonaliseringen av kvinnefotballen, og brukt mye tid på videreutvikling av Champions League, med sponsoravtaler og lisenssystem. De har også jobbet frem en ny kvinnefotballstrategi for bredden. Mørland har vært med på to fysiske møter i komiteen, pluss to teamsmøter.

Ifølge Mørland har ikke kvinnefotballkomiteen behandlet tildeling av turneringer
– Hvis denne saken mot formodning har blitt omtalt i kvinnefotballkomiteen ville det vært som en orienteringssak fra administrasjonens side, men da i møter før jeg ble medlem.

Mørland forteller at han først hørte om tildelingen av U19-EM til Hviterussland da han «leste om det i avisen».

Tildeling av Uefas aldersbestemte mesterskap for årene 2023, 2023 og 2025 sto på Uefa-styrets agenda for møtet 19. april i år.

Mørland skriver at han liker dårlig at Europas siste diktatur fikk U19-EM.
– Det synes jeg er problematisk, ref. spørsmålene jeg sendte UEFAs administrasjon etter å ha blitt kjent med utsettelesvedtaket gjennom media. Av svaret fra UEFA til meg (oversendt Josimar i egen epost) velger jeg likevel å tolke det dithen at denne saken skal opp til vurdering i 2024 og siste ord i denne saken ikke er sagt.

Oppdatering:
På spørsmål om tildelingen U19-EM for kvinner for 2023, 2024 og 2025 var gjenstand for debatt eller gjennomgang i Uefas kvinnefotballkomite slik det er nedfelt i Uefas regelverk, svaret Uefa dette:
– Tildelingen av U19-EM for kvinner ble gjort i henhold til Uefas relevante statutter og regelverk, skriver Uefa i en post til Josimar.

Vi har ringt og sendt SMS til Uefas visepresident Karl-Erik Nilsson. Han har ikke svart.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.