Den bedrageridømte fotballagenten Rune Hauge mente Knut Høibraaten, forfatteren av Fotballagenten, burde omdøpes til «Knut Vonbroten» da han ble intervjuet av NRK Sogn og Fjordane. Høibraaten fyrte av tilbake da NRK kontaktet ham for en kommentar. Men hans skarpe uttalelser kom ikke med i artikkelen. Høibraaten synes det hele luktet som en «drittpakke» – som det heter på mediespråket når en sak plantes for å skape negativ omtale om noen.

Titalls millioner til skatteparadis?

Da norsk fotballs medierettigheter ble solgt til TV 2 for 4,5 milliarder kroner, var Rune Hauge innleid konsulent for Fotball Media AS. Betyr det at titalls millioner kroner – eller mer  – av fotballens penger ender i et skatteparadis? Ingen ønsker å svare.

Tekst: Lars Johnsen

Rune Hauge fikk 100 millioner kroner da han bisto med salget av norsk fotballs medierettigheter i 2005. TV 2 kjøpte den gang rettighetene for én milliard kroner. Han igjen var leid inn som konsulent da Discovery kjøpte rettighetene i 2015. Da skal han ha mottatt et honorar på 30 millioner kroner. 18. desember ble det offentliggjort at Fotball Media AS hadde solgt rettighetene til å vise norsk fotball i perioden 2023-2028 til TV 2. Prislappen var 4,5 milliarder kroner. Også denne gangen var Rune Hauge involvert.

– Når noen er villige til å by 4,5 milliarder kroner, trenger du ikke Rune Hauge for å lage en auksjon. Man burde egentlig skamme seg. Hvorfor går de til Rune Hauge? Her er det store penger som skifter eier, som ikke hadde trengt å skifte eier. De titalls millionene Rune Hauge nå sannsynligvis mottar, de kunne ha gått til noe annet, mener Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU han. 

Fotball Media AS ble stiftet i 2008 for å forvalte norsk fotballs medierettigheter og eies 50 prosent av Norges Fotballforbund og 50 prosent av Norsk Toppfotball. 
– TV-selskapenes penger kommer også til syvende og sist fra supporterne. At Fotball Media AS sløser så ufattelig mye på en overpriset agent i en budprosess er en kompetansemessig fallitterklæring, sier Peter Ringstad i Tax Justice Network – Norge

Norske fotballrettigheter har kun markedsverdi i Norge. At Fotball Media AS må hyre inn en konsulent som stikker av med en betydelig sum, er en gåte, mener Solberg.
– Fotballpresident Terje Svendsen er siviløkonom. Har burde kunne administrere dette selv, sier Solberg.

Bruk av agenter og konsulenter er forståelig, mener Solberg, når de store europeiske ligaene skal selge sine rettigheter rundt omkring i verden. Da kan det være et behov for spesialister med kunnskap om de forskjellige markedene.
– Men når du skal selge i ett marked, ditt eget hjemmemarked, og du vet akkurat hvem de potensielle kjøperne er, og når du har et eget selskap som forvalter dette, bør du greier å få til en budkrig uten hjelp.

Rett vest
Ikke bare skifter de eier, de går ut av landet. Til et skatteparadis.
Rune Hauge studerte på 1980-tallet siviløkonomi i Nürnberg. Via interessen for bridge, kom han inn i den innerste kretsen av ledere i den tyske fotballklubben 1. FC Nürnberg. Derfra skulle Hauge vokse til å bli norsk fotballs mest innflytelsesrike person. Han ble en pådriver for kommersialiseringsprosessen i norsk fotball, men det er gjennom sitt virke som agent Hauge er mest kjent. Da norsk fotball gjorde det godt sportslig på begynnelsen av 1990-tallet, ble spillerne attraktive for utenlandske klubber. Som agent sto Rune Hauge bak overgangene til engelske klubber for Erik Thorstvedt, Stig Inge Bjørnebye, Henning Berg, Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær, for å nevne noen. For engelsk fotball, ble han den viktigste agenten i Skandinavia. 

Hauge var involvert da Arsenal-manager George Graham ble dømt for å ha ulovlig mottatt 425 000 pund i forbindelse med overgangene til to spillere i 1992, Pål Lydersen fra Norge og John Jensen fra Danmark. Hauge mistet lisensen til å drive som agent, men fortsatte likevel agentvirksomheten.

Den britiske avisen Daily Mail kåret i 2015 Rune Hauge til den 42. mest innflytelsesrike personen i historien til Premier League. Økokrim gransket på 1990-tallet Hauge, men kom ingen vei. Han hadde flyttet all virksomhet til skatteparadiset Guernsey i den engelske kanal. 

Sveriges Television (SVT) avslørte i 2016 hvordan 150 millioner svenske kroner ble overført fra det svenske fotballforbundet (SvFF) til Hauges selskap Profile Media Limited på De britiske Jomfruøyene i 2009 etter at Hauge hadde bistått SvFF i forhandlinger om salg av svensk fotballs medierettigheter. Selskapet flyttet til Guernsey i 2013, der morselskapet Sarnia Management Corporation holder til. I «Panama Papers»-avsløringene i 2016 kobles Hauges selskap på Guernsey opp mot 200 selskaper i skatteparadiser. 
– Rune Hauges virke bør være kjent for NFF. De kan ikke si de ikke vet, mener Peter Ringstad.

Ved å overføre penger til Rune Hauges selskaper, er NFF med på å  rettferdiggjøre bruk av skatteparadis, mener han.
– Ja, det er klart de er. 

Norsk fotball, NFF sentralt, NFFs kretser, NFFs medlemsklubber og NTFs medlemsklubber har nå fått innvilget store summer fra regjeringens koronakrisepakke.
– Det er skattebetalernes penger. Mens NFF nå overfører store midler til et selskap i et skatteparadis. I det ene øyeblikket skal fellesskapets midler redde klubbene, i det neste bidrar de økonomisk til et selskap i skatteparadis. At det er umusikalsk er bare fornavnet.

Fotballen støttes av fellesskapet, både gjennom økonomiske bidrag fra det offentlige og gjennom supportere – altså norske skattebetalere.
– De bør ha en viss rolleforståelse når de velger hvem de skal samarbeide med. At de ikke har den rolleforståelsen, er en skam, sier Ringstad

Skyllebøtte fra Guernsey – stille på Ullevaal
Vi ringte Rune Hauge på Guernsey. Før vi vi fikk stilt første spørsmål avbrøt han oss.
– Nei, nei, nei. Du må begynne med første spørsmål, om jeg er interessert i å snakke med deg i det hele tatt.

Er du interessert i å snakke med oss?
– Nei. Nei.

Kan du bekrefte at du var involvert?
– Nei. Jeg kan ikke bekrefte noen ting. Jeg vil ikke snakke med deg i det hele tatt. Det er helt utelukket. Du kan sitere meg på det. Det er helt utelukket å snakke med deg i det hele tatt.

Hvorfor det?
– Takk skal du ha.

Vi sendte en rekke spørsmål til NFF ved generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen, NTF ved administrerende direktør Leif Øverland og Fotball Media AS ved daglig leder Knut Kristvang. Eposten ble sendt mandag 21 . desember kl. 12:34. Artikkelen ble publisert kl 15:15 22. desember. Vi fikk svar på noen av spørsmålene fra Knut Kristvang i Fotball Media AS 23. desember kl 12:14.

Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball startet i 2008 selskapet Fotball Media AS som skulle forvalte medierettighetene til norsk fotball. 12 år etter stiftelsen, hvorfor trenger Fotball Media AS ekstern hjelp i forhandlinger om TV-rettigheter?

Hvorfor leide dere inn Rune Hauge?
– Salg av norske fotballrettigheter må sees i sammenheng med de forløpende endringer som skjer i medieverden rundt oss og det skiftende medielandskapet som skjer, ikke bare i Norge, men også utenfor Norges grenser. Dette påvirker oss, og her ønsker vi å være best mulig forberedt og oppdatert slik at våre rettigheter fremstår til enhver tid som attraktive og verdifulle.  

Siden vi startet med anbudsrunder i 2001 har fotballen brukt ulike rådgivere på forskjellige fagfelt i salgsprosesser av medierettighetene. Dette er ikke uvanlig i slike omfattende prosesser. Rune Hauge og hans folk besitter spesialkompetanse, erfaring og kunnskap fra flere andre rettighetsprosesser fra andre ligaer og idretter, som vi mener det er viktig for oss å ha med i en slik omfattende prosess.

Hvordan, og når, kom dere frem til at det var en god løsning å bruke Rune Hauge? Er det styrevedtatt – i så fall, når ble gjort og hva står i styreprotokollen?
– De er allerede inne på en løpende avtale i inneværende rettighetsperiode (2016-2022). Strukturen for den nåværende salgsprosessen, herunder også bruk av ekstern bistand, har blitt vurdert over tid, også i FMs styre, og er besluttet der.

Hvilke konkrete oppgaver falt på Rune Hauge i prosessen?
– FM er ansvarlig for forvaltningen av rettighetsavtalene, men FM knytter til seg ekstern kompetanse, bistand og leveranse på flere områder i løpet av de langsiktige avtaleperiodene, det være seg juridisk, produktutvikling, teknisk og produksjonsmessig, taktisk og strategisk rådgivning ifm salg mm.

Hvor mye fikk han for jobben?
– Kan ikke oppgi vilkår, da dette er en forretningsmessig avtale. Avtalen bygger på det daglige arbeidet Rune Hauges selskap gjør inn mot FM og øvrige deler av norsk fotball i perioden, og et honorar som beregnes utfra på resultatet av forhandlingene om medierettigheter til produktene i norsk fotball. Tilsammen utgjør dette grunnlaget for honoraret, som har en på forhånd bestemt øvre grense. Innenfor denne rammen skal det også dekkes kostnader knyttet til prosessen med medieavtalen, herunder juridisk bistand.

Rune Hauges bistand, hvilket selskap fakturerer for den?
– Den nåværende avtalen er med Profile Partner. Den endelige beregningen og betalingen for ny medierettighetsperiode er et par år frem i tid, starter i 2023, så det er ikke avklart endelig selskap. Dette skal avklares nærmere.

Forsvinner det nå millioner fra Fotball Media AS til et skatteparadis?
– Vi forventer at våre leverandører forholder seg til gjeldende skattelover, regler og skattesatser både i Norge og utenfor Norge. Utbetalingen ift nåværende avtale skjer via SR Bank i Stavanger.

Hvis deler av Fotball Media AS’ inntekter  forsvinner til et skatteparadis, bidrar selskapet – og dermed også eierne NFF og NTF – til å legitimere skatteparadiser?

NFF, som eier 50 prosent av Fotball Media AS, er øverste ledd i folkebevegelsen norsk fotball – en bevegelse som støttes økonomisk gjennom offentlige midler. Hvordan har NFF vurdert sin rolle som forvalter av denne folkebevegelsen som mottar økonomisk støtte fra fellesskapet, samtidig som man er med å godtgjøre et selskap som ikke bidrar til fellesskapet?
– Svar fra NFF: Norges Fotballforbunds posisjon som en folkebevegelse har ingen ting med eierskapet i Fotball Media å gjøre. Under fem prosent av fotballforbundets inntekter er offentlige midler, øremerket aktivitet ved tildelingen. Andelen NFF mottar av rettighetsinntektene går årlig til aktivitet i den folkebevegelsen du beskriver, det meste til breddeaktivitet

Norsk fotball – NFF sentralt, NFFs kretser, NFFs medlemsklubber og NTFs medlemsklubber – har i 2020 søkt om store beløp fra regjeringens krisepakker. Hvordan har dere vurdert dette opp mot det å bruke en rådgiver bosatt i et skatteparadis? 
– Svar fra NFF: NFFs ulike organisasjonsledd har søkt om støttepakker innenfor de tildelingskriteriene, i tråd med en lang rekke andre virksomheter i samfunnet. Tilsvarende har NTFs medlemsklubber gjort.

Hvorfor ble TV 2 gitt eksklusiv forhandlingsrett – hva var bakgrunnen for den avgjørelsen?

– Ved budåpning 1. desember hadde fire aktører lagt inn bud. I løpet av de påfølgende seks dagene ble budkonseptene presentert i separate møter med Fotball Medias forhandlingsutvalg. I etterkant vurderte utvalget budene etter flere kriterier, i hovedsak konseptuelt, innhold, pris og kommersielle tilleggsverdier for fotballen. 

Status viste at én budgiver hadde tilbudt et konsept som ble vurdert som klart bedre enn de andre tre, og en pris som lå betydelig over konkurrentene. 

På bakgrunn av denne situasjonen valgte forhandlingsutvalget å innlede en periode med eksklusive forhandlinger med tilbyderen med høyest pris og best konsept.

Denne fremgangsmåten er vanlig i forhandlinger som dette, når situasjonen var som den er beskrevet. Både i og utenfor fotballen. Senest i den siste runden med rettighetsforhandlinger i 2015. Muligheten for å gå i forhandlinger med en tilbyder er beskrevet som et alternativ for rettighetseier i anbudsdokumentet og er gjort kjent for alle tilbyderne.


Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.