Kurs, vennskap og inhabilitet

Rett etter at Per-Mathias Høgmo ble ansatt som NFFs leder for trenerutdanningen, ble hans sønn uttatt på Uefa A-kurs på bekostning av det flere i Østfold-fotballen mener var bedre kvalifiserte kandidater. Mange måneder etterpå hevder NFF at Høgmo hadde erklært seg inhabil i uttaket til kurset.

Tekst: Lars Johnsen
Foto: Sebastian Ludvigsen

26. mai presenterte Norges Fotballforbund uttaket til det ettertraktede trenerkurset Uefa A-lisens. «I år har det vært en stor søkermasse til vårt A-lisenskurs. Derfor har vi valgt å ta ut 48 trenere», skrev seksjonsleder for topptrenerutdanning, Per-Mathias Høgmo, og ansvarlig for etterutdanning, Mathias Haugaasen, på fotball.no. NFF hadde økt inntaket av kursdeltakere med 50 prosent, fra 32 til 48. 

Fire dager senere sendte Therese Solhaug, daglig leder i Sprint/Jeløy, en epost til NFF der hun klaget på uttaket. Hun skrev at godt kvalifiserte trenere i hennes klubb hadde blitt forbigått av trenere med dårligere kvalifikasjoner, men med større klubbnavn bak navnet sitt.

Hun startet eposten med å sitere NFFs egen strategiplan for perioden 2020-2023: «NFF skal tilrettelegge for at spillerne våre kan bli best mulig, uavhengig av adresse, klubb og kjønn. Vi vil også utdanne flere og bedre trenere på alle nivåer.»
Det er akkurat det som har vært fokuset til breddeklubben i Moss hun representerer. Av trenere med utdanning i barnefotballen, har Sprint/Jeløy en dekningsgrad på rett under 80 prosent. De investerer mye penger i å utdanne sine trenere og spillere. 25 spillere i ungdomsalder har de siste årene gått til Sarpsborg 08, og Sprint-trenere har blitt hentet til både Fredrikstad FK og Sarpsborg 08. Flere av klubbens trenere har påtatt seg kretslagsansvar. Gulroten for å gjøre det, er muligheten for å bli tatt ut til NFFs Uefa A-kurs.
Men da uttaket til årets Uefa A-kurs ble annonsert, var ingen av deres trenere med. 

«Når man ser på uttaket til årets UEFA A-lisens og de kandidatene som har blitt tatt ut fra Østfold krets, så er det helt tydelig at kompetanse, fotball-CV, erfaring og faglig tyngde har blitt satt til side nettopp fordi man er knyttet til en breddeklubb – og at navn har vært utslagsgivende», skrev hun videre.
«Det er nok bramfritt å hevde dette, men det virker opplagt i dette tilfellet at Øyvind Høgmo har forbigått eksempelvis Sprints Vegard Haslerud på grunn av navnet sitt og sin far i sentral rolle rundt uttaket. Dette gjelder for øvrig også for treneren som har drevet kretslagsarbeid og sone- og bylag her i byen, som har mange års erfaring og svært god kompetanse som spillerutvikler, og en solid CV», skrev hun og listet opp kvalifikasjonene til de to.
Øyvind Høgmo, med bakgrunn i Sprint/Jeløy, er G16-trener i Fredrikstad Fotballklubb. Vegard Haslerud har erfaring fra G16 interkrets og G19 interkrets i Sprint/Jeløy, rekrutt- og juniorlag i Sarpsborg 08, både G19 nasjonal serie og G19 interkrets og er sportslig ansvarlig for 600 spillere i Sprint/Jeløy.

I eposten etterlyste hun tydelighet rundt kriteriene for uttaket, og at de ønsket ærlighet dersom det ikke er muligheter for trenere å nå opp uten tilknytning til toppklubber.
«Vi frykter at det blir mange skadelige følger dersom gode trenere vil innse at den eneste muligheten de har for å bli godt utdannet og utviklet er å forsvinne fra breddeklubbene. Det blir et tap for alle.»

Eposten var sendt til fem personer i Østfold fotballkrets og NFF.

Nesten fem måneder etterpå, 22. oktober, skulle hun få svar. Her skrev NFF at de ikke kunne diskutere de ulike kanditatene, men understreket at kretser og trenerkomiteen deltar i prosessen for å sikre en best mulig gjennomgang av søkerlisten.

Eposten til Bjerketvedt
Overfor Josimar påpeker Solhaug at eposten slett ikke skal tolkes som et angrep på Øyvind Høgmo. Det handler om kriterier for uttak og en forklaring på hva som vektlegges ved uttak. Sprint/Jeløy er i likhet med svært mange fotballklubber i hele landet en klubb som jobber knallhardt med å legge til rette for stor breddeaktivitet, drive seriøs spillerutvikling og utdanning av trenere. 

To en halv måned senere, 17. august, sendte hun eposten som en formell klage på uttaket til NFF ved generalsekretær (og mossing) Pål Bjerketvedt.
«Vi ber om at NFF gjør en grundig undersøkelse av prosessen rundt årets uttak til UEFA A-lisens. Vi ønsker også å motta en tydelig informasjon om kriteriene for dette uttaket. Dette med bakgrunn i at vi klart mener at høyt kvalifiserte kandidater fra fotballen i Moss er forbigått og de kjente kriterier ikke er fulgt.»

En annen mossing som har reagert på mangel på åpenhet rundt uttaket er tidligere landslagskeeper Thomas Myhre. Han har vært barne- og ungdomstrener i KFUM Oslo i flere år, og var også tiltenkt en tilrettelagt uformell rolle mot klubbens A-lag i Obos-ligaen i forbindelse med videre utdanning. Han fikk god score på Uefa-B-kurset høsten 2019 og, etter tilbakemeldingene å dømme, opplevde han muligheten til å bli tatt opp til A-kurset som svært gode. Spillererfaring er en av kriteriene det legges vekt på. Med nesten 20 år som elitespiller i inn- og utland, 56 A-landskamper og omtrent det samme antallet aldersbestemte landskamper, scorer han på dette kriteriet veldig godt.  

Han var ikke blant de 48 uttatte.

– Nå er det ingen automatikk i at tidligere landslagsspillere blir tatt ut. Det synes jeg er helt riktig. Jeg er ikke sur eller bitter over å ikke bli tatt ut, men jeg ønsker å vite hva de har vektlagt, og hvorfor. Men det får jeg ikke svar på, sier Myhre.

I etterkant av uttaket ringte han Per-Mathias Høgmo, men fikk ikke svar. Han sendte derfor en epost til Høgmo. To og en halv uke etter første kontakt, ga Høgmo lyd fra seg. I mellomtiden ringte Myhre NFFs ansvarlig for etterutdanning, Mathias Haugaasen. 
– Det var en hyggelig samtale, men jeg fikk ikke noe konkrete svar på hva de har vektlagt. 

Da Per-Mathias Høgmo ringte ham opp, spurte Myhre helt konkret om hvorfor han ikke var tatt ut til Uefa A-kurset. 
– Han svarte at han ikke hadde hatt noe med den avgjørelsen å gjøre. Det syntes jeg var rart, ettersom han er leder for den avdelingen. Under samtalen med Haugaasen, fikk jeg ikke inntrykk at det var Haugaasen som hadde ansvaret.

Myhre merker seg at Øyvind Høgmo er vurdert som bedre kvalifisert enn ham, men påpeker at det ikke handler om Per-Mathias Høgmos sønn eller andre kvalifiserte – men om hva, hvorfor og hvordan NFF har fattet sine avgjørelser.

I desember 2020, nesten åtte måneder etter uttaket, er han like lite klok på hva som ble vektlagt og hvem som tok avgjørelsen. 

Inhabil?
I høst plukket VG opp at det var sendt en formell klage på uttaket. De intervjuet både Solhaug i Sprint/Jeløy og Thomas Myhre. Artikkelen ble aldri publisert. 

– Hvorfor den ikke kom på trykk, det vet jeg ikke, men jeg hørte i ettertid at NFF hadde sagt til VG at Høgmo hadde meldt seg inhabil i behandlingen av søknadene til Uefa A-kurset, sier Thomas Myhre.

Det var ikke Per-Mathias Høgmo selv som svarte VG i saken. Det var tidligere VG-journalist Truls Dæhli som fikk i oppgave uttalte seg på vegne av forbundet. Han har i Lise Klaveness’ mammapermisjon vært fungerende elitedirektør i NFF.
– Per-Mathias Høgmo meldte seg inhabil i et ledermøte i mai. Det skrev jeg i tilsvaret til VG. Det var Mathias Haugaasen som var ansvarlig for uttaket, sier Truls Dæhli til Josimar.

Det synes Thomas Myhre er merkelig:
– Ville det ikke vært naturlig for både Per-Mathias Høgmo og Mathias Haugaasen å si det da jeg snakket med dem? Ingen av dem nevnte det.

Vi spurte Mathias Haugaasen om Myhres gjengivelse av samtalen stemmer. Han husker ikke hva som ble sagt, og henviste oss videre til NFFs kommunikasjonsavdeling.

I Sprint/Jeløys kommunikasjon med NFF, er det heller ingen som har svart at Per-Mathias Høgmo hadde meldt seg inhabil.

Therese Solhaug fikk aldri noe svar på sin formelle klage. I stedet ble hun oppringt av Per-Mathias Høgmo, som spurte om de ikke kunne ta en kaffe sammen. Høgmo bor på Jeløya i Moss. Hun gikk med på det.
– Han sa han hadde meldt seg inhabil. Jeg synes det er rart det kommer frem mange måneder etterpå, og at det ikke var det umiddelbare svaret på mitt brev. Han mente at jeg hadde drevet med personangrep på ham, som han tok tungt. Det har jeg ikke gjort. Derimot har jeg etterlyst åpenhet og en forklaring på uttaket. Det handler om prinsippene, ikke person. Om noen stiller spørsmål om kriterier og uttak – det må være bedre for NFF at noen gjør det til dem, enn at man driver med hvisking på sidelinja. 

NFF har hatt mange anledninger til å informere omverdenen om at Per-Mathias Høgmo skal ha erklært seg inhabil i uttaket til Uefa A-kurset: Da Høgmo signerte uttaket som offentliggjort på fotball.no 26. mai, i muntlig og skriftlig kommunikasjon med Thomas Myhre og med Therese Solhaug de påfølgende månedene.

Først da VG konfronterte NFF med hans rolle ble ordet inhabil brukt. 

Nær venn av familien
Det er NFF sentralt som tar ut hvem som får delta på Uefa A-kurs. Men i forkant rangeres kandidatene av fotballkretsen kandidaten hører hjemme. Kretsene setter opp sin rangering, forteller Øyvind Strøm, daglig leder i Østfold fotballkrets, men NFF gjør likevel sin selvstendige vurdering og kan snu opp-ned på kretsens innstilling. For A-kursuttaket 2020 var Øyvind Høgmo rangert på topp to, og var en av tre fra Østfold som ble tatt ut.

Kilder i Østfold-fotballen forteller Josimar at kretskontorets sterke mann er Harry Hansen. Han er den ansvarlige for rangeringen fra kretsen. Hansen er opprinnelig fra Nord-Norge, men har lang fartstid i Østfold-fotballen. 

Harry Hansen er en nær venn av Per-Mathias Høgmo. 

Vi spurte Hansen om vi kunne stille ham spørsmål om uttaket til Uefa A-lisens.
– Ja, det kan du, men det er ikke noe som er i min stilling. Jeg er spillerutvikler, ikke trenerutvikler. 

Hansen forteller at han ikke har hatt noe med rangeringen eller innstillingen av kandidatene fra Østfold å gjøre. Det ligger hos trenerutvikleren, ikke hos ham som er spillerutvikler.  

Knut Hov Malkenes som gikk av som trenerutvikler i Østfold fotballkrets i sommer ønsket ikke å uttale seg. Vi ringte daglig leder Øyvind Strøm.
Hvem i en krets som avgjør rangeringen på sine kandidater, varierer med størrelsen på kretsen, sier han.
– Hos oss er det er ansvarlig for trenerutvikling og ansvarlig for spillerutvikling som gjør det – de som har de sportslige stillingene. Jeg er med på å bifalle det dem med sportslig kompetanse legger til grunn, sier Strøm.

For uttaket til Uefa A-lisens-kurs for 2020 var det altså Knut Hov Malkenes og Harry Hansen som satte opp en innstilling for kandidatene fra Østfold, som du stilte seg bak?
– Ja, sier Strøm.

Vi tok igjen kontakt med Harry Hansen. Han bestrider det daglig leder i Østfold fotballkrets Øyvind Strøm forteller til Josimar og fastholder at han hadde minimalt med rangeringen å gjøre, og hevder han bare kom med innspill når det gjaldt kretslagstrenere han har arbeidsgiveransvar for.
– Jeg har ikke vært med å ta ut eller rangere, jeg har vært med på å gi en vurdering av dem jeg kjenner og har et arbeidsansvar for, sier han

Da Øyvind Høgmos navn dukket opp, var du med å diskutere, du som er nær venn av faren hans og venn av familien?
– Jeg står veldig mange nær her i Østfold. Jeg er glad for å ha gode venner, men jeg diskuterer ikke enkeltnavn.

Så godt som du kjenner Høgmo-familien, vurderte du å være inhabil i denne prosessen?
– Jeg har ikke noen kommentarer til enkeltnavn. Det jeg har gjort er å si noe om dem jeg har vært ansvarlig for. Med tanke på uttaket er det andre som står ansvarlig.
 
Bjørn Drillestad, som har vært involvert i fotballen i Østfold på klubb- og kretsnivå siden Jørn Andersens ungdomstid rister på hodet av at Hansen ikke skal ha vært med å ta ut kandidatene fra Østfold. Uttaket av Øyvind Høgmo, som trener et G16-lag, på bekostning av det mange oppfatter som sterkere kandidater, ble en snakkis i Østfold-fotballen. Per-Mathias Høgmo og han ble enige om å ta et møte.
– Der sa Per-Mathias rett ut at det var Harry Hansen som hadde tatt ut Øyvind. 

Drillestad er tidligere kretsansvarlig i Østfold. Det var en gang hans jobb å vurdere trenere til kurs. Ut fra kriteriene til Uefa A-kurset, målte han kandidatene mot hverandre. 
– Det var to som pekte seg ut. Jeg konkluderte med at de to fra Sprint var klart best kvalifisert. De andre Østfold-kandidatene ville ha kommet langt ned på lista. Jeg ringte opp trenerkoordinatorne i de seks klubbene i mossedistriktet for å høre deres syn. Alle var enige i min vurdering, sier han. 

Stille fra Ullevaal
Teddy Moen, daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, mener det burde være større åpenhet rundt prosessene for uttak og hvilke kriterier som gjelder for utvelgelse.
– Definitivt. Trenerforeningen har flere ganger uttrykt dette overfor NFF. Selv om alle utdanningstilbudene har oppgitte kriterier, vil det likevel være ulike vekting på disse utvalgskriteriene. Vi mener at begge parter vil tjene på å være mer åpne på dette, og tilkjennegi at det er umulig å være 100% objektiv. Det siste året har vi merket en forandring til det positive, NFT er oftere blitt invitert inn rundt bordet for å komme med innspill om trenerutdanning og etterutdanning. Det styrker arbeidet med trenerutdanningen at interesseorganisasjonen for fotballtrenere i Norge blir mer involvert av NFF.

Når det er klare familiebånd mellom øverste leder og en av søkerne, burde NFF har gjort dette kjent og klargjort spørsmålet om habilitet eller inhabilitet, mener han. Åpenhet er viktig for tilliten til prosessen. Han ønsker ikke uttale seg om Øyvind Høgmos kvalifikasjoner.
– Men avgjørelsen om å ta ham ut på UEFA A-lisens-utdanningen ville etter min mening fått langt mindre oppmerksomhet, om spørsmålet var gjort kjent i forkant. Husk at det i fotball som i samfunnet for øvrig, så vil det ofte være saker hvor familiemedlemmer er involvert.

At formelle henvendelser ikke får formelle svar, er noe han reagerer på.
– Forventningene til NFFs sekretariat bør være omtrent som forventningene til en kommunes administrasjon. En type saksbehandling som minner om det offentlige, det bør NFF tilstrebe. Sender man en formell og skriftlig henvendelse, bør få en formelt og skriftlig tilbakemelding innen ikke altfor lang tid. Samtidig er det ingenting i veien for å sette seg ned og prate om det. En rekke saker handler om fag og følelser, og da kan en samtale ofte være et bedre instrument, mener Moen. 

Josimar spurte VG hvorfor de ikke publisert saken der de blant andre hadde intervjuet Therese Solhaug, Thomas Myhre og NFF. Vi fikk følgende svar fra nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken:

«Vi har en redaksjonell linje vi vurderer saker etter, der det å legge bort informasjon eller velge ikke å publisere en sak skjer daglig. Det kan for eksempel være fordi dokumentasjonen vi sitter på ikke er god nok, kildegrunnlaget for dårlig eller at vi vurderer at saken ikke har tilstrekkelig offentlig interesse. Jeg går aldri inn på de konkrete vurderingene i saker vi ikke publiserer, og har derfor ingen konkret kommentar til det du skriver her. Men å legge bort saker gjør vi altså daglig i VG.»

Øyvind Høgmo har ikke svart på vår henvendelse.

Vi sendte følgende spørsmål til Per-Mathias Høgmo og Gro Tvedt Anderssen i NFF. Vi har ikke fått svar.

NFFs fungerende elitedirektør Truls Dæhli hevdet til VG i høst at du erklærte deg inhabil angående behandling av søknader til Uefa A-lisens trenerkurset. Er dette riktig? Finnes det dokumentasjon på dette i form av vedtak, møtereferat e.l.?

Flere av våre kilder har vært i kontakt med deg etter uttaket ble publisert 26. mai. De forteller at du ikke på noe tidspunkt fortalte dem at du hadde erklært deg inhabil. Om du var erklært inhabil, ville det ikke være naturlig å påpeke det i all kommunikasjon – inkludert innlegget angående uttaket på fotball.no 26. mai?

Burde din nære venn Harry Hansen ha erklært seg inhabil da han var med å innstille og rangere kurskandidatene fra Østfold, ettersom din sønn var en av dem?

Kan det gi et inntrykk av kameraderi og nepotisme når din sønn blir tatt ut på et ettertraktet trenerkurs rett etter at du har fått jobben som øverste sjef for trenerutdanningen?

Fremfor å svare formelt på en formell klage fra Sprint/Jeløy, inviterte du deg selv til et møte med klubbens daglig leder. Er det god ledelse og god organisasjonskultur?

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.