Fotball , 15. September 2017 , VM-kvalifisering kvinner Norge - Nord-Irland Womens world cup Qual. Norway - Northern Ireland NRKs ekspertkommentator ,Tom Nordlie

Økning i varsler, men store mørketall

Torsdag 11. januar skrev den islandske avisen Morgunblaðið om fotballspiller Hólmfríður Magnúsdóttir som fortalte at hun hadde blitt seksuelt trakassert av treneren da hun spilte i Avaldsnes. Daværende Avaldsnes-trener Tom Nordlie er i dag NRK-ekspert og trener i Skeid.

Tekst Lars Johnsen

– Fotballen er et speilbilde på samfunnet. Så det vil være naivt å tro at vi ikke har mørketall også i fotballen, sier kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, om varslinger om seksuell trakassering i fotballen.

Bevisstheten rundt trakassering har økt også i idrettsorganisasjonene, og «nulltoleranse for trakassering» er nedfelt i idrettspolitisk dokument. I desember 2017 laget Norges Idrettsforbund en veileder til klubber og utøvere om hvordan man skal gå fram i slike saker. NFF oppdaterte sine interne rutiner for varslinger i begynnelsen av 2017, og jobber nå sammen med Redd Barna for å lage et kurs som skal holdes for sine medlemsklubber med overgrep og trakassering som tema.

Rådgiver i NIF, Håvard B. Øvregård, som håndterer denne tematikken i idrettsforbundet, forteller til Josimar at økningen i antall meldte saker allerede i 2018 er formidabel.

– I 2017 lå omfanget på 1-5 saker i måneden. I 2018 ser vi en klar økning til minst det dobbelte.
– Vi tror det er mange flere som ikke sier fra enn som sier fra. Mer oppmerksomhet om temaet, slik vi opplever nå, vil føre til flere tør å si fra. Det er veldig bra, sier Øvregård.

Mens #metoo-kampanjen har fått stor oppmerksomhet og til dels store konsekvenser i mediebransjen, kulturlivet og politikken, har det i Norge vært stille rundt idretten – før Magnúsdóttir fortalte sin historie.

Meldinger og bilder av seksuell karakter
På en lukket Facebook-gruppe, sammen med 61 andre islandske idrettsutøvere, skrev den tidligere Avaldsnes-spilleren om hvordan hun hadde blitt seksuelt trakassert av daværende Avaldsnes-trener. Avisen Morgunblaðið plukket opp Hólmfríður Magnúsdóttirs historie og ba om å få trykke den, noe hun ga tillatelse til.

Trakasseringen skal ha foregått gjennom 2015 og besto av tekst- og bildemeldinger av seksuell karakter og både verbale og fysiske tilnærmelser.  6. oktober 2015, seks uker før cupfinalen mot LSK Kvinner, var treneren ferdig i Avaldsnes.

Josimar kjenner innholdet i meldingene den islandske landslagsspilleren mottok, og kan bekrefte det mange i fotballmiljøet vet: personen det er snakk om er Tom Nordlie.

Sportslig leder i Avaldsnes Damer Elite i 2015 var Arne Utvik. Han er i dag styreleder for klubbens elitesatsing for kvinner. Han ønsker ikke å uttale seg til Josimar, men har til andre medier sagt at det aldri var tvil om at klubben trodde på henne. Ifølge Utvik ble også klubben forelagt en del dokumentasjon som bekreftet det hun fortalte.

Utvik henviser oss til leder i hovedstyret i Avaldsnes IL, Helge S. Gaard, for en kommentar.
– Vi ser ingen grunn til ikke å tro på at dette var hennes opplevelse av situasjonen, sier Gaard.

Påstandene om seksuell trakassering var aldri tema da Gaard og treneren hadde møte der arbeidsforholdet ble avsluttet.
– Det kan jeg bekrefte. Det var ikke del av samtalen jeg hadde med treneren, fordi spilleren ikke ønsket noen sak. Treneren skrev under på at han sa opp av familiære årsaker. Utover det kan jeg ikke kommentere noe som er et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Gaard.
Klubben sitter ikke på noen dokumentasjon om seksuell trakassering, men tillitspersoner i klubben har både sett og mottatt dokumentasjon som bekrefter spillerens historie.
– Som klubb har vi ikke fått dokumentasjon, og dermed ikke tatt vare på noe. Den dokumentasjonen eier spilleren, sier Gaard.

Noen få dager før møtet der Nordlie sa opp, skal Arne Utvik ha konfrontert Nordlie med informasjon han hadde fått fra Magnúsdóttir.
«Jeg kan bekrefte at jeg ville fjerne treneren grunnet hans oppførsel og trakassering av ‘Frida’ Magnúsdóttir», sa han til NRK Rogaland 12. januar.

6. oktober 2015 skrev Avaldsnes følgende i en pressemelding:
«Tom Nordlie og klubben beklager tidspunktet dette skjer på da vi har kvalifisert oss til cupfinalen og ligger i posisjon med 4 poengs forsprang til å få en plass i Champions League. Men noen ganger må man sette andre ting i livet foran fotball.»

Til Haugesunds Avis uttalte Tom Nordlie samme dag at hans engasjement i Avaldsnes tok slutt av «personlige og private grunner».
«Det er kort og godt familiære og egne helsemessige årsaker til at jeg slutter som trener i Avaldsnes», uttalte han til Dagbladet dagen etter at hans tid i Karmøy-klubben var over.

«Vanskelig for NFF»
Offeret ønsket den gangen ikke oppmerksomhet rundt saken, et ønske Avaldsnes etterkom.  Saken ble derfor ikke varslet videre. Tom Nordlie kunne i mai 2016 gå til ny jobb som trener for Skeids herrelag i 2. divisjon.

Savnet dere et system der dere kunne ha ivaretatt hennes ønske om å ikke lage noen sak, samtidig som dere kunne ha varslet for å forebygge mot at treneren kunne gå ut i ny trenerjobb?
– Saken fortoner seg litt annerledes i dag, nå som hun har fortalt sin historie til islandske medier etter å ha båret på den i to år. Som klubb hadde vi ikke informasjon om hele omfanget, ikke informasjon om fysiske tilnærmelser. Arne [Utvik] tok seg av henne og ga henne hjelp. Vårt fokus var å ivareta henne, og hun ønsket ikke noe oppmerksomhet rundt dette. Vi hadde derfor ikke noe akutt behov for å ta det videre. Men om en annen klubb innen kvinnefotballen hadde vurdert å ansette ham, da ville vi ha sagt i fra, sier Gaard.

Vi la fram følgende problemstilling til Håvard B. Øvregård i NIF:
En klubb ønsker å verne utøveren, som ikke vil ha noen oppmerksomhet rundt saken, samtidig som klubben mener at det er viktig at treneren ikke skal kunne gå rett inn i en tilsvarende jobb. Hvilket råd ville du ha gitt?
– MItt råd til idrettslaget vil være å behandle saken på en skikkelig måte, som tar fra treneren muligheten til å misbruke sin posisjon igjen. Idrettslaget bør gjøre utøveren trygg nok at han/hun melder saken til politiet dersom det er lovbrudd og lar idrettslaget melde saken inn til idrettens domsutvalg, sier Øvregård.

Yngve Haavik i NFF forteller at det kreves politiattest for å jobbe med mindreårige. Ettersom den nedre aldersgrensen i seniorfotball er 15 år, betyr det at kravet også gjelder i seniorfotballen. En person dømt, tiltalt eller siktet for overgrep vil ikke kunne få gyldig politiattest, og dermed ikke inneha verv som trener eller lagleder i en fotballklubb.

Seksuelt krenkende adferd faller inn under straffeloven. Å sende bildemeldinger av seksuell karakter som mottaker ikke har bedt om er å anse som seksuelt krenkende adferd.

– Utover ordningen med politiattest er det vanskelig for NFF å gjøre noe knyttet til hendelser der personer anklages for seksuelle overgrep eller trakassering, men der politiet ikke har siktet eller tiltalt personen. Det er også vanskelig for NFF å ta stilling til hva som faktisk har skjedd der to personer har ulike oppfatninger om dette, og det verken foreligger anmeldelse, domfellelse, tiltale eller siktelse. I disse tilfellene vil det være opp til klubbene å vurdere om de vil ansette eller fortsette ansettelsesforhold med personer som anklagene er rettet mot. I den forbindelse er det viktig å påpeke at den som ansetter alltid bør gjøre en grundig referansesjekk. Til syvende og sist er klubbene selvstendige autonome organisasjoner. NFF har ingen myndighet til å gå inn og styre hvem som trener hvor, sier Haavik.
– Det viktigste er at ledelsen – enten vi snakker forbund, krets eller klubb – har krystallklare holdninger og er tydelige i sitt budskap til omgivelsene. Vi må gjøre terskelen så lav som mulig for å si ifra om du har opplevd seksuell trakassering, sier han.

«Uproblematisk for Skeid»
Styreleder i Skeid Fotball, Erling-Geir Iversen, har ikke svart på Josimars gjentatte henvendelser.

Til TV 2 12. januar uttalte en person omtalt som «styreleder i trenerens nye klubb» at det ikke ville hatt noe å si for ansettelsen av Tom Nordlie om de visste om saken i Avaldsnes.
«Tolker jeg deg riktig om dere synes dette er uproblematisk?», spurte TV 2.
«Ja, på alle måter. Jeg må jo vurdere han ut i fra trenergjerningen, og vi kunne ikke fått noen bedre», svarte styrelederen.
Til TV 2 fortalte styrelederen at klubben ikke hadde gjennomført noen referansesjekk på treneren.
På bakgrunn av disse uttalelsene ba Obos, gjennom kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen og konsernsjef Daniel Siraj, om et oppklaringsmøte med Skeid.

Obos gikk høsten inn som sponsor for Toppserien, og skal bidra med minst seks millioner kroner årlig til kvinnenes øverste fotballdivisjon.

Obos ønsker ikke identifisering
I tillegg har Obos vært Skeids viktigste sponsor i over 20 år. De spytter «en snau million» kroner inn i Skeid-kassen i året, ifølge kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

Er det greit for Obos å sponse Skeid når hovedtreneren har en slik historie?
– Vi har snakket med Skeid og bedt dem komme med sin holdning om seksuell trakassering. Det er ingen aksept for det i Skeid og klubben jobber med å skjerpe rutinene sine. Det har vi tro på at de mener og at de gjør. Seksuell trakassering er uakseptabelt.

Har de «ingen aksept» når A-lagets hovedtrener har en slik historie?
– Jeg kan ikke uttale meg om arbeidsgiverforhold i Skeid. For oss er det viktig at samarbeidspartnere har gode holdninger. Det har Skeid forsikret oss om at de har.

Har dette vært oppe til diskusjon i konsernledelsen i Obos?
– Nei, men Daniel [Siraj] og jeg ønsket en avklaring. Det har vi fått. Det vil vi følge opp.

Hvilket signal sender det når Skeids styreleder i et intervju i TV 2, der han er anonymisert, synes trenerens bakgrunn er uproblematisk?
– For oss var det var viktig å få en avklaring på dette. Skeid sier at det ikke var det de mente. Det oppslaget på TV 2 var misvisende. Skeid tar problemet på alvor. Det ville ha vært helt uakseptabelt for oss om Skeid mente det som står i den artikkelen.

Tar Skeid seksuell trakassering på alvor når treneren for A-laget herrer har en slik bakgrunn?
– Jeg kjenner ikke fakta i saken, så det kan jeg ikke uttale meg om.

Da vi fikk sitatsjekken tilbake fra Åge Pettersen ønsket han å tilføye følgende:
«I tillegg skjønner jeg at du ikke har tenkt å anonymisere. Da synes jeg det er greit at du gjør oppmerksom på at Obos ikke synes det er greit at Josimar gjør det.»

I tillegg til å være ansatt som Skeid-trener, har Tom Nordlie siden 2011 vært fotballekspert i NRK. Vi tok kontakt med sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor.
«For NRK er det en intern sak som behandles internt. Ut over det kommenterer vi ikke saken», skrev han i en SMS onsdag 17. januar.
Vi tok kontakt på nytt én uke etterpå for å høre om behandlingen var ferdig.
«Vi er ikke ferdigbehandlet», skriver Sundvor i en SMS 24. januar.

Josimar kontaktet John Christian Elden, Tom Nordlies advokat, via telefon, teksmeldinger og epost. Når vi sender en SMS der vi oppgir at vi kommer til å identifisere Nordlie ved navn, svarer Elden følgende i en SMS:
«Det vil være en høyst besynderlig presseetisk vurdering som setter Josimar lavere enn Reset ved gjengivelser av rykter, og som vi ikke ønsker å bidra i.»

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.