Stillhet før stormen

Da NFF denne uka arrangerte paneldebatt om Qatar var Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv selvskreven deltaker. Men å stille til muntlig intervju vil han ikke.

Tekst: Lars Johnsen

Onsdag 16. juni, fire dager før det ekstraordinære Fotballtinget, arrangerte NFF paneldebatt om Qatar med temaet Hvordan kan norsk fotball best bidra til at internasjonal fotball tar et større samfunnsansvar før, under og etter VM 2022? NFFs direktør for kommunikasjon og samfunn Gro Tvedt Anderssen var moderator. Deltakere var Sven Mollekleiv (leder, Qatar-utvalget), Erlend Hanstveit (forbundsleder, NISO), Ane Guro Skaare-Rekdal (visepresident, NFF) og Ole Kristian Sandvik (talsmann, Norsk Supporterallianse).

I etterkant av debatten ønsket Josimar å intervjue Sven Mollekleiv blant annet om det han hadde uttalt i debatten. Mollekleiv svarte på SMS at han hadde «full kalender» både onsdag etter debatten og hele torsdag og kunne derfor ikke stille til et telefonintervju. Men han kunne svare på epost.

Gjennom flere tekstmeldinger ba vi om et muntlig intervju slik at vi kan stille relevante oppfølgingsspørsmål – og poengterte at dette ville ta kortere tid enn å svare på epost. 

Vi opplyste Mollekleiv om at vi svært fleksible angående tidspunkt. Vi fortalte også Mollekleiv at han etter et muntlig intervju kunne lese sitatene sine før publisering. Mollekleiv, gjennom to dagers SMS-utveksling, insisterte på å svare på epost. Josimar mener lederen for Qatar-utvalget, oppnevnt av organisasjonen som forfekter «nådeløs åpenhet», og som fremhever viktigheten av en «bred debatt», bør stille til et muntlig intervju. 

Når Mollekleiv er tilgjengelig for NFF-regisserte debatter, mener vi at han også bør gjøre seg tilgjengelig for et muntlig intervju. Vi har gitt beskjed til Mollekleiv at dersom han ikke kan finne tid til et muntlig intervju i løpet av to døgn, vil vi publisere spørsmålene uten hans svar.

Det muntlige intervjuet er den viktigste metodiske tradisjonen i norsk presse. Det mener vi Sven Mollekleiv bør respektere.

«Uavhengige» organisasjoner
Mollekleiv startet den NFF-regisserte debatten med å si at tildelingen av VM 2022 til Qatar var en «kollektiv svikt» i fotballen, og hevdet det ikke hadde vært noen opposisjon mot å gi Qatar 2022-VM «før, under eller etter tildelingen, og det tok flere år før debatten om den tildelingen fant sted». 

Som i Qatar-rapporten, nevnte han ingenting om at VM i 2022 ble tildelt Qatar etter massiv korrupsjon.

Mollekleiv listet også opp de reformene som skal ha blitt gjennomført i Qatar. Ved flere anledninger i debatten snakket Mollekleiv om de «uavhengige» organisasjonene Qatar-utvalget har snakket med.
«Hvem er til stede for å sørge for at arbeidernes rettigheter og menneskerettigheter blir ivaretatt? Det har vært viktig for utvalget å snakke med det internasjonale bygningsarbeiderforbundet (BWI – Building and Wood Workers International. Red. anm.) som har vært til stede i Qatar helt siden tildelingen i 2010.» 

«Vi har også snakket med FNs uavhengige organisasjon ILO som har som ansvar og mandat å ivareta etterlevelsen av ILO-konvensjonene – det som regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på en ordentlig måte.»

«Hva har så skjedd siden tildelingen? Det er viktig å være klar over at vi har sett  begrensninger i arbeidstid. Vi har sett at det er innført lover som sier at du ikke kan arbeide ute i tiden mellom 1. juni og 15. september mellom klokken 10 og 15:30 eller i det hele tatt å jobbe ute hvis det er varmere enn 32,9 grader.  Vi har sett at det er innført maks arbeidstid, minimumslønn, daglige pauser og ukentlig ferie- og betalt fridag. Vi har sett at det er innført maks fire på rommet , egne arbeidskomiteer som skal følge opp og at det er innført bøter og endog fengselsstraff dersom noen arbeidsgivere ikke utbetaler lønn de er pliktige til. Det viktigste: juridisk og formelt er kafala-systemet avskaffet det som gjør at arbeidsgiverne tar fra deg passet og bestemmer når du får reise og at du ikke får byttet arbeidsgiver.»

«Derfor er utfordringen for disse reformene som Qatar-utvalget har vært opptatt av og er enstemmig i, er etterlevelse, oppfølging i alle ledd. Det er betydelig enighet i forbedringer for dem som jobber på stadionanleggene, men vi ser et enormt behov for at den type oppfølging også må gjelde på hotell, på veier, på service, på sikkerhet, på alle andre vilkår. Derfor er hovedutfordringen å fortsatt gjøre det som disse uavhengige organisasjonene ber oss om å gjøre; være med å kreve, legge press og følge opp etterlevelse, og ta tak i hvert brudd både på menneskerettigheter og arbeidstakernes rettigheter.»

Mot slutten av debatten mente Mollekleiv en mobilisering i fotballen med krav overfor Qatar kunne starte en snøballefffekt av reformer i regionen.
«Kanskje kan vi oppleve et utrolig paradoks. Et land som aldri burde ha fått VM, hvis kafala-systemet ikke bare formelt og delvis ble avskaffet, men etter hvert reelt, kan være med å pushe de andre landene i regionen – Emiratene, Saudi-Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman og så videre. Så vil jo dette faktisk kunne være med å gjøre en forskjell. Men da må vi mobilisere alle land som skal på veien til Qatar, og så får vi håpe at vårt lag evner å kvalifisere seg.»

Her er spørsmålene vi ønsket å stille til Sven Mollekleiv:
Hva legger du i ordet «uavhengig»?

Du hevder at ILO er en uavhengig organisasjon. Deres tilstedeværelse i Qatar er fullfinansiert av qatarske myndigheter. Hvor uavhengig er de egentlig?

På NRK hevdet du at 78 000 fremmedarbeidere på få måneder har byttet jobb som følge av reformer i Qatar. På hvilken måte er de tallene verifisert?

Har du noen dokumentasjon på det?

Hvilke bransjer gjelder det?

Azfar Khan, tidligere ILOs spesialrådgiver for fremmedarbeidere i arabiske land, mener ILOs rapporter fra Qatar inneholder det qatarske myndigheter ønsker skal stå der. Hva tenker du om det?

I Qatar-rapporten står det at BWI har vært i Qatar siden 2010 – noe du gjentok ved paneldebatten i regi av NFF onsdag. Hvor har du det fra at BWI har vært i Qatar siden 2010?

Vi har akkurat snakket med BWI på telefonen. De forteller at de ikke får lov til å ha kontor i Qatar – og har således aldri hatt hatt kontor i Qatar. Først i 2016 fikk BWI komme inn i landet for å ha inspeksjoner.
Hva er din kommentar?

Ifølge Lise Klaveness har du mer enn 50 års erfaring fra menneskerettighetsarbeid. Er det riktig?

Hva betyr «bredt sammensatt»?

Åtte av 14 i Qatar-utvalget har en relasjon til NFF. Altså et flertall. Er det bredt sammensatt?

Du jobber for Oslo Energy Forum. Det er et lukket forum der topper fra olje og gass-bransjen møtes uten at noen utenforstående har innsyn. Kan du si noe om hvorfor du tar oppdrag for en slik organisasjon?

Har representanter fra Qatar vært deltakere?

Selskaper og stater i Midtøsten har vært til stede på Oslo Energy Forum – land som praktiserer kafala-systemet. Har du noen betenkeligheter med å jobbe for et slikt forum?

Er det noen bransjer du ikke kunne ha jobbet for?

Hva fikk du i kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med arbeidet i Qatar-utvalget ?

Kan du si noe om utregningen på kompensasjonen?

Hvor lenge jobber du med Qatar-utvalget?

Hvor lenge har du kjent Sigmund Loland? 

Hvilken type relasjon har dere? 

Er Fifa i dine øyne en troverdig organisasjon?

På den siste Uefa-kongressen uttalte Gianni Infantino seg negativt til den foreslåtte superligaen. Vi har dokumentert at han derimot jobbet for en superliga. Er dette en ledelse fotballen kan ha tillit til?

Hva tenker du om at Gianni Infantino bytter ut ledere i Fifas uavhengige komiteer med egne lojalister?

Hva har Fifa egentlig fått til i Qatar, punkt for punkt?

Vi har gode kilder i internasjonal fotballpolitikk. Alle sier det samme: Fifa bryr seg ikke om fremmedarbeidere. De bryr seg om penger. Hvorfor er ikke Fifa og hvordan den organisasjonen fungerer en større del av Qatar-rapporten?

Du innledet onsdagens paneldebatt og sa at det var en «kollektiv svikt» av fotballen at Qatar fikk VM. Du nevnte ikke at dette skjedde gjennom grov korrupsjon. Korrupsjon ble knapt nevnt i Qatar-repporten. Det står: «Og det har vært hevdet fra ulike medier at det fant sted korrupsjon i forbindelse med tildelingen».
Mener du at korrupsjonen som ga Qatar-VM ikke er dokumentert? 

I paneldebatten ramset du opp flere reformer som har ført til bedre liv for fremmedarbeiderne i Qatar – at kafala-systemet juridisk av avviklet, det er innført maksgrense på arbeidstid, innført minstelønn, pauser, fridager osv. Det er godt dokumentert at disse reformene ikke er implementert, at dette bare er papirreformer, blant annet av Amnesty. Hva er din kommentar?

I samme debatt sa du at en mobilisering i fotballen overfor Qatar vil kunne skape en slags snøballeffekt, at naboland som Saudi-Arabia og Emiratene vil kunne avvikle kafala-systemet. Tror du på det selv?

Representanter fra Saudi-Arabia og Emiratene har vært på Oslo Energy Forum. Gjennom det, har du inntrykk av at slike reformer er nært forestånde i de landene?

Samtidig som Hviterussland fengsler og torturerer demokratiforkjempere, også idrettsutøvere som hever stemmen, ble landet belønnet med en U19-EM for kvinner på den siste Uefa-kongressen. Hva tenker du om det?

At det skjer, hva sier det om internasjonale fotballorganisasjoner? 

Burde NFF, som sitter i Uefas kvinnefotballkomité, ha hevet stemmen da Hviterussland skulle få tildelt U19-EM for kvinner?

Et av premissene for Qatar-utvalgets rapport og de 26 punktene er at NFF skal heve stemmen i fotballens internasjonale organisasjoner. Mens Qatar-utvalget var midt i sitt arbeid og formulerte de 26 tiltakene, skjedde tildelingen til Hviterussland uten at NFF reagerte. Men dette helt ferske eksemplet, på et tidspunkt menneskerettigheter er på alles lepper, reagerte ikke NFF. Hvor troverdig er det at NFF kommer til å jobbe for å påvirke Uefa og Fifa?

NFF sier de har vært mot Qatar helt siden landet fikk tildelt VM i 2010. Det har vi dokumentert at ikke er sant. De har meldt om sponsorflukt ved en boikott. Vi snakket med de største sponsorene. De stilte seg bak det fotball-Norge måtte beslutte i Qatar-spørsmålet. NFF sier en boikott også må bety boikott av VM-kvalifiseringen, et premiss de selv har laget. Hva tenker du om at NFF gjennomgående har servert usannheter og falske premisser i Qatar-debatten?

Kilder i breddefotballen i Norge forteller til oss at fotballkretsene, altså NFFs regionale avdelinger, går svært aggressivt til verks for å snu klubber som har vedtak om boikott. «Det er ikke noe poeng å boikotte et mesterskap vi uansett ikke kvalifiserer oss til», ble det sagt av en kretsleder i samtale med klubber. «Breddefotballen kommer til å tape mye penger», er et gjentakende argument i disse samtalene. Hva tenker du om at NFF-apparatet utsetter klubber som har vedtak for boikott for et slikt press?

Paneldebatten om Qatar onsdag ble moderert av NFFs direktør for kommunikasjon og samfunn, Gro Tvedt Andersen, en uttalt boikottmotstander, Er det ryddig?

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.