Alle inntekter til Trøim

Ifølge samarbeidsavtalen mellom Vålerenga og AS-eier Tor Olav Trøim, skal absolutt alle inntekter som skapes av klubben, fra kiosk, spillersalg og medierettigheter, overføres til Trøim-eide Vålerenga Fotball AS.

Tekst: Lars Johnsen
Foto: Eivind Hauger

«Så jævla enkelt, for det var så jævla enkelt.» De synger, smiler og ler, Vålerenga-supporterne i kioskkøen i pausen i hjemmekampen mot Lillestrøm. På banen har Osame Sahraoui holdt lekestue med gjestene fra Romerike de første 45 minuttene. Først fikset han 1-0 ved å skru ballen i hjørnet fra 16 meter. Så, i en periode Lillestrøm der hadde spilt seg inn i kampen, fikk han – takket være god bruk av fordelsparagrafen av dommer Svein Oddvar Moen – mulighet til å tråkle seg forbi alt og alle i gult. Han slo et perfekt innlegg til Torgeir Børven som skallet inn 2-0 idet matchuret viste 45 minutter.
«Så jævla enkelt, for det var så jævla enkelt», synger de mens de bestiller pølse i lompe med drikke til 80 kroner, pizzastykker til en femtilapp eller pappkruskaffe til 35 kroner.  

Ifølge samarbeidsavtalen mellom Vålerenga Fotball Elite og dets «samarbeidende selskap», Vålerenga Fotball AS, skal kioskinntektene tilfalle AS-et.

Vålerenga Fotball AS er heleid Magni Sports AS, som eies av Tor Olav Trøim. Rundt stadionmatta har Oslo Taxi, Fortum Strøm, Obos, Coop, Thon Hotel, Coca-Cola og mange andre betalt for å synes. Rettighetene til inntektene fra arenareklamen tilhører ifølge avtalen også det Trøim-eide selskapet.

Osame Sahraoui avgjorde kampen med sin 3-1-scoring i det 71. minutt. Hauketo-gutten leverte en kamp tett opp mot 10 på spillerbørsen, og er Vålerengas heteste salgsobjekt. Nesten 17 000 mennesker hadde løst billett til kampen, og med unntak av den smekkfulle bortesvingen, hyllet publikum Sahraoui etter at dommeren hadde blåst for full tid. I henhold til samarbeidsavtalen skal Vålerenga Fotball AS ha inntektene fra billettsalg.

Osame Sahraoui herjet med Lillestrøm.

Og skulle Sahraouis storspill føre til en lukrativ kontrakt utenlands, skal overskuddet fra salget ifølge samarbeidsavtalen «i sin helhet umiddelbart overføres» til Vålerenga Fotball AS.
Avtalen, som løper til 31. desember 2028, kan sies opp av Trøim innen 1. juli hvert år. For Vålerenga er avtalen uoppsigelig.

Alle rettigheter
Samarbeidsavtalen mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS, som Josimar er i besittelse av, ble ifølge Tuva Ørbeck Sørheim, styreleder i Vålerenga Fotball Elite, enstemmig vedtatt på årsmøtet i 2018.

Under årsmøtet på møterommet på Intility Arena ble klubbens økonomiske situasjon presentert på en måte som gjorde at det det aldri var noe reelt valg å si nei til avtalen, sier kilder. Om avtalen ikke ble vedtatt, ville Trøim trekke seg ut helt og klubbens økonomi ville forverres ytterligere.

I innkallingen til årsmøtet er ikke godkjenning av avtalen spesifisert i oversikten over behandling av saker.

Her er hovedpunktene mellom Trøim-eide Vålerenga Fotball AS og klubben:
«VFE skal overføre alle inntekter knyttet til overganger av spillere under kontrakt med VFE, herunder blant annet overgangskompensasjoner og inntekter fra utleie. Det økonomiske oppgjøret i forbindelse med dette skal skje mellom den aktuelle klubb, jfr NFFs og FIFAs bestemmelser. De overskytende midlene skal deretter i sin helhet overføres til Selskapet.»

«VFE overfører herved alle markeds- og medierettigheter, herunder blant annet.
*Rett til å benytte VFEs spillere i henhold til VFEs avtale med spillerne og trenerne.

*Alle rettigheter til stadion- og arenareklame og annen reklame.
*Eventuelle TV- og andre medierettigheter.

*Øvrige immaterielle rettigheter til VFEs farger, navn, logo og emblemer.
*Alle rettigheter knyttet til salg og lisensiering av sportsutstyr og supportereffekter.

*Øvrige avtaler vedrørende sponsor- og annonseinntekter.

Ovennevnte overføring av rettigheter innebærer at Selskapet får rett til å forføye over, utnytte, bearbeide og videreutvikle de ovennevnte rettigheter i Avtaleperioden.»

Avtalen spesifiserer videre at Vålerenga Fotball AS skal ha alle billettinntekter og andre eventuelle inntekter fra lagets hjemme- og bortekamper, inntekter fra NTF og NFF gjennom medieavtaler og «alle inntekter knyttet til kiosksalg».

Under avtalens punkt 2 påpekes det at Vålerenga Fotball Elite «i dag er Avtalepart med Vålerenga Fotball (VF) når det gjelder talentarbeid 12-16 år». Spillere utvikles i breddeklubben Vålerenga Fotball, og om de er gode nok får de kontrakt i Vålerenga Fotball Elite. Skulle de bli solgt for en pen sum, tilfaller denne summen Vålerenga Fotball AS.

Som vederlag for å overdra Vålerenga Fotball Elites inntekter til Trøims selskap, plikter Vålerenga Fotball AS å «dekke alle VFEs utgifter knyttet til VFEs virksomhet. Herunder den kommersielle, administrative og sportslige virksomheten». Den sportslige virksomheten består av A-laget, rekruttaget i 2. divisjon og junior elite-laget.

En av dem som har reagert på hvordan fotballen i Vålerenga styres, er  tidligere formann Svein Larsen. I en bok utdelt til venner og bekjente på hans egen 70-årsdag, skriver han:

«Hva [Trøim] vil med klubben er uklart. Han gir aldri intervjuer eller gir uttrykk for noe reflektert syn på sin rolle i VIF. En tidligere daglig leder i klubben fortalte meg at han trodde Trøim så på sitt engasjement som en hobby. Etter at dagens arbeid var ferdig, kunne han tenke på sitt engasjement i VIF, og ta kontakt, gjerne etter en drink eller to. Enten for å mene at lønningene måtte reduseres eller at de måtte kjøpe inn en spiller, avhengig at humør og dagsform. De seneste årene har han heller ikke bidratt med økonomiske midler. Det er forståelig i og med at hans selskaper har hatt sviktende økonomi.»

Hanky-panky og skatteparadiser
Vålerenga Fotball AS er i dag heleid av selskapet Magni Sports AS, som igjen er heleid av Tor Olav Trøim.

Erling Lind, styreleder i Vålerenga Fotball AS, uttaler seg på vegne av Trøim og selskapet. Han forteller at selskapsstrukturen stopper der – Magni Sports AS er ikke knyttet til Trøims selskaper Magni Partners Limited registrert i London og på Bermuda. I henhold til NFFs regelverk må et selskap som inngår samarbeid med en toppfotballklubb ha forretningssted i Norge og være underlagt norsk selskapslovgivning.  Rune Nordhaug i NFF forteller til Josimar i en epost at det ikke er noe i veien for at en klubbs «samarbeidende selskap» kan være datterselskap av utenlandsregistrerte selskaper.

– Tor Olav Trøim bor og arbeider i London. Her driver han rådgivningsfirmaet Magni Partners Limited. Utover at han er eier av både Magni Sports AS og Magni Partners Limited, er det ingen eiermessige koblinger mellom disse selskapene. Hvis du skulle lage en hanky-panky-vinkling med skatteparadiser og greier, har du ikke dekning for det, dessverre, sier Lind. 

Tor Olav Trøim på Vålerenga-Sogndal på Ullevaal i 2014. Foto: Digitalsport

Trøim og Magni Sports AS har vært eneeier av Vålerenga Fotball AS siden 2018, da han gjennomførte en tvungen overføring av  minoritetseiernes aksjer i selskapet. Trøims eierandel var fram til da på 96,6 prosent. Ifølge Lind ble tvangsinnløsningen gjennomført fordi «man ønsket et en enklere og mer effektiv struktur for eierskapet».

Styret i Vålerenga Fotball AS består av fem personer, hvorav to kommer fra Vålerenga Fotball Elite – styreleder Tuva Ørbeck Sørheim og Zaineb Al-Samarai. Daglig leder i selskapet er Erik Espeseth, som også fungerer som daglig leder i klubben. Alle med administrativt ansvar som jobber for Vålerenga Fotball Elite er ansatt i AS-et. Espeseth var i perioden 2018-2020 også daglig leder i Magni Sports AS

«Det har vi orden på internt»
Avtalen Josimar sitter på er undertegnet samme år som Trøim ble eneeier av Vålerenga Fotball AS.

Lind mener avtalen mellom AS-et og klubben, historisk sett, har vært mest gunstig for Vålerenga Fotball Elite. 

– Virksomheten klubben har ansvaret for har mottatt betydelige tilskudd fra Vålerenga Fotball AS i avtaleperioden for å dekke underskuddene i denne. Aksjeselskapet er således, isolert sett, i betydelig minus i dag.

Vi kontaktet også styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i Vålerenga Fotball Elite og ba om et intervju. Hun ønsker spørsmål på epost, og Josimar sendte en rekke spørsmål. Vi spurte blant annet om hvor pengene fra Vålerengas store salg og inntekter fra videresalgsklausuler har havnet. Hun har ikke svart på spørsmålene, men sendt en redegjørelse.

«Dette har vært en god avtale for VFE. Den har muliggjort større spillerinvesteringer og sikret driften i økonomisk vanskelige tider. Det er en kjensgjerning at VFE ikke alltid har tilstrekkelig økonomiske ressurser til å gjennomføre de investeringer som er nødvendige for å nå våre sportslige mål i dagens marked. Da har det vært viktig at vi, gjennom et samarbeid med VFAS og dets eier, Magni Sports AS, har tilgang til midler utover det som skapes i den løpende virksomheten», skriver hun. 

Hvem av partene, Vålerenga Fotball AS og Vålerenga Fotball Elite, som har overført mest til den andre parten siden denne avtalen ble signert i 2018, svarer ikke Ørbeck Sørheim på i redegjørelsen.
Erling Lind ønsker heller ikke å svare på dette.
– Det har vi orden på internt. Verken klubben eller Vålerenga Fotball AS har behov for å utbasunere dette til den brede allmennhet.

Ifølge årsregnskapene til Trøim-eide Vålerenga Fotball AS gikk selskapet 15 millioner i pluss i 2021. I regnskapet kan vi lese at dette «inkluderer 43,2 millioner kroner i netto inntekter fra spillersalg (inklusive inntekter fra videresalg) i løpet av året», og det refereres direkte til salgene av de to «egenutviklede spillerne Aron Dønnum til Standard Liège og Kristoffer Klaesson til Leeds United».

I 2020 ble resultatet 7,5 millioner kroner i pluss for AS-et. Resultatet inkluderte «33,8 millioner i netto inntekter fra spillersalg (inklusive inntekter fra videresalg) i løpet av året». Inntekter fra videresalgsklausuler «beløp seg i 2020 til NOK 36 mill.».

Verken i 2020 og 2021 bidro Trøim med penger til Vålerenga. I 2019 og 2018 ble årsresultatene henholdsvis et pluss på 39 108 kroner og minus 3,4 millioner. Magni Sports AS bidro med 9,5 millioner kroner i 2019 og 24 millioner i 2020.

Regnskapene viser at årene Vålerenga gjør gode spillersalg, er år AS-et kommer godt ut.

«Brorparten vil da tilfalle Vålerenga Fotball AS»
–  I enkelte år er vi så vidt over vannet og snapper etter luft. For øvrig befinner vi oss godt under vann, hvoretter økonomisk bistand fra den kommersielle delen av samarbeidet er helt avgjørende for å overleve. Som journalist i Josimar vet du formodentlig litt om den økonomiske situasjonen til lagene i Eliteserien. Det ligger i dag et tykt, økonomisk glasstak mellom Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt på den ene siden og de øvrige lagene på den andre. Det er knallhardt å bryte gjennom dette fordi det krever betydelige investeringer i det sportslige utover det driften kan generere.  Det dyreste du kan gjøre som deltaker i Eliteserien i dag er å ligge i sjiktet 6.-4. plass samtidig som du har ambisjoner om å nå høyere. All ære til særlig Bodø/Glimt som har klart å bryte gjennom denne «sperringen». De har vist at det går an.

Det var stinn brakke på Intility Arena da Vålerenga møtte Lillestrøm.

Hva skjer når Vålerenga bryter gjennom dette glasstaket – når Vålerenga Fotball AS sitter på alle rettigheter til spillersalg, billettinntekter, alle markeds- og medieinntekter og prispenger fra Champions League-deltakelse med mer?
–  Hvis du har lest samarbeidsavtalen, står det at [AS-et] skal få igjen pengene det har puttet inn så begge parter er i null, og så er det en deling av overskuddet.

Deling av overskuddet, hvordan fungerer det?
– Den er i favør av pengene, men slik er systemet i disse avtalene.

Når Lind sier ««disse avtalene», sikter han til samarbeidsavtalene i dualmodellen. Når han sier «pengene», snakker han om AS-eierne – Tor Olav Trøim i Vålerengas tilfelle.

– Husk at Vålerenga Fotball AS også har ansvaret for alle utgiftene klubben har. Det er således bare det endelige overskuddet som kommer Vålerenga Fotball AS til gode. Så lenge klubb og AS sammen ønsker å løfte klubben videre, går de overskudd vi er i stand til å generere til nye investeringer i det  sportslige. AS-et tar således ikke ut noen midler fra virksomheten i dette scenariet.

– Hvis vi klarer å komme i en posisjon der virksomheten går med overskudd utover det vi ønsker å reinvestere, skal Vålerenga Fotball AS beholde alt dette inntil man har mottatt et beløp tilsvarende summen av det man har tilført klubben i samarbeidsavtalens løpetid. Deretter skal ytterligere overskudd deles med 20 prosent til klubben og resten til AS-et.

Lind påpeker at denne avtalen er godkjent av NFF og er «helt i tråd med prinsippene for hvordan dette skal gjøres».
– Hvis Vålerenga klarer å komme seg til det nivået Bodø/Glimt og Molde har vært på de siste årene og kanskje til og med høyere, kan det bli mye penger å dele. Brorparten vil da tilfalle Vålerenga Fotball AS.

Og føyer til:
– Jeg kan love deg at det vil koste mye å komme dit og holde seg der. Hvor stor nettoen eventuelt vil bli er jeg derfor svært usikker på.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.