Avslutter samarbeidet med FIFA

 

karusell_1600x580_HfP_Blatter_NFF

Mandag bestemte styret ved Nobels Fredssenter å avslutte «Handshake for Peace»- samarbeidet med FIFA.

Tekst Lars Johnsen

Nobels Fredssenter spiller på lag med FIFA, og NFF, i det symboltunge prosjektet «Handshake for Peace», og mottar årlig rundt én million kroner fra den internasjonale fotballorganisajonen i støtte.

Les mer om FIFA, Nobels Fredssenter og Blatters drøm om fredsprisen

Etter de siste ukenes hendelser i FIFA, besluttet styret mandag å avslutte samarbeidet.

– Det styret kom fram til var at vi avslutter samarbeidet med FIFA så snart forholdene ligger til rette for det. Administrasjonen går nå i dialog med NFF og FIFA, sier direktør ved Nobels Fredssenter, Bente Erichsen.

Hva betyr «så snart forholdene ligger til rette for det»?

– Vi synes tanken med «Handshake for Peace» er god, og ønsker at prosjektet skal fortsette. Vi går derfor i dialog med NFF og FIFA om dette, sier Erichsen.

Styreleder ved Nobels Fredssenter, Olav Njølstad, sier dette:

– Kontrakten med FIFA gjelder ut 2016. Med dette vedtaket ber vi Fredssenteret ta et initiativ overfor FIFA med sikte på å avslutte senterets rolle i «Handshake for Peace»-samarbeidet. Vi er opptatt av at dette skjer gjennom en god og ryddig prosess. Det er styrets oppfatning at«Handshake for Peace» er et prisverdig tiltak, med et formål som i og for seg er helt forenlig med fredssenterets verdier. Vi har ikke noe ønske om å skyte ned «Handshake for Peace», men ser at det nå er naturlig for Fredssenteret å trekke seg ut av samarbeidet og overlate til FIFA og fotballforbundet å føre prosjektet videre på egenhånd.

Israel/Palestina
«Handshake for Peace» er hjertebarnet til NFFs generalsekretær Kjetil Siem, som fikk ideen om «Handshake for Peace» da han var leder i den sørafrikanske ligaen. I Sør-Afrika møtte han Nelson Mandela.

Siem befinner seg i VM i Canada, og hadde akkurat fått høre at Nobels Fredssenter avslutter samarbeidet med FIFA da Josimar fikk tak i ham.

– Bente (Erichsen) ringte meg nettopp og fortalte at Nobels Fredssenter hadde hatt styremøte der vedtok å avslutte samarbeidet når de finner riktig tidspunkt. Det er for så vidt ikke noe nytt, de har sagt de synes dette prosjektet er blitt så stort, og har kommunisert at de ikke ville ha noe med den operasjonelle delen å gjøre. At avgjørelsen kommer nå er nok likevel henledet av det som er skjedd i FIFA. Det synes jeg er litt rart, man burde heller avvente hva som skjer og kreve eventuelle endringer i FIFA for å fortsette. For verken FIFA eller Nobel gjør noe galt med «Handshake for Peace». Og nå blir det viktigere å markere avstand enn å se hva prosjektet betyr og har betydd der det brukes, for eksempel nå i Israel og Palestina hvor FIFA akkurat har nedsatt en gruppe, sier Siem.

– Når de signaliserer dette ved et styrevedtak nå, blir det vanskelig og samtidig formidle at de ønsker å fortsette ut kontrakten. Jeg ser også for meg at det blir vanskelig for NFF å samarbeide med fredssenteret.

– «Handshake for Peace» er tredelt: Det handler om selve håndtrykket, det er brandingen rundt det, som dommerne og FIFPro (den internasjonale spillerfagforeningen) står bak og at fotballen er en brobygger i verden, som i Israel/Palestina, mellom Nord- og Sør-Kypros – i utsatte områder i verden, der vi bruker fotballen som «våpen». Det neste er Russland-VM og Ukraina. Dette vil fortsette, men kanskje med en annen innpakning.

Er dette et personlig nederlag for deg som initiativtaker?
– Nei, det handler ikke om meg, det handler om at fotballen kan få brukt sin rolle, i tråd med både med både Alfred Nobels testamente og arven etter Nelson Mandela. Man vil fortsatt krige i verden, men «Handshake for Peace» er en god kommunikasjonsplattform – i alt fra VM til Burmas jungel. Jeg forstår at det å jobbe med FIFA nå er vanskelig, med arrestasjoner og massive rykter, jeg forstår at noen vil distansere seg. Men alt og alle som jobber i FIFA er ikke kriminelle for det. Ei heller alle som er i VM i Canada, der vi er. Vi kan ikke reise hjem fra et VM fordi folk er arrestert på grunn av korrupsjon i den store FIFA-familien. Dette er en balanse som er vanskelig.Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.