Avtalerett og galt

Molde FK og investorselskapet Noro Fotball AS hevder NFF har godkjent en avtale der investorene kan eie økonomiske rettigheter i enkeltspillere. Det er i så fall i strid med NFFs eget regelverk.

Tekst: Lars Johnsen
Foto: moldefk.no

Rett før nyttår signerte Molde-spiller David Datro Fofana for Chelsea. Overgangssummen skal ha vært rundt 130 millioner kroner – ny rekord for en spiller solgt fra en norsk klubb.

Hans moderklubb i Elfenbenskysten, Abidjan City FC, mener seg ranet av den norske seriemesteren. De hevder spilleren hadde kontrakt med klubben, at Molde stjal ham fra dem. Saken ligger nå hos idrettens voldgiftsdomstol (Court of Arbitration for Sport – CAS) i Lausanne, Sveits.

Ifølge Josimars kilder skal investeringsselskapet Noro Fotball AS eie deler av de økonomiske rettighetene til Fofana. Det gjør Noro Fotball AS til et tredjepartsselskap.

NFFs tolkning
Fifa innførte i desember 2014 forbud mot tredjepartseierskap i spilleres økonomiske rettigheter (Third-party ownership – TPO), med virkning fra 1. mai 2015.

Fifa mente TPO svekket spillernes arbeidstakerrettigheter, at penger generert av fotballen forsvant ut av fotballen, og at investorer fikk stor grad av innflytelse over en klubbs spillerlogistikk. Det var flere tilfeller der TPO-selskaper hadde tatt over klubbers transferaktivitet. TPO førte til en spiral av gjeld og avhengighet. Spillerne ble redusert til verdipapirer.

Ingen skulle lenger få eie slike verdipapirer.

I Fifas Regulations on the Status and Transfers of Players artikkel 18ter heter det:
«No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation.»

Ved innføring av forbudet skulle alle eksisterende TPO-avtaler få løpe ut sin avtaletid, men signering av nye var ikke lov. Alle TPO-avtaler Molde FK eventuelt hadde med enkeltspillere ved innføring av forbudet, vil nå være utløpt. Alle spillere i dagens Molde-stall har signert etter at forbudet trådte i kraft.

I Norge var man ikke fornøyd med Fifa-forbudet.
«Leser man [den nye Fifa-regelen] sånn den står nå, så er det over og ut for norske investorselskaper. Men vi sitter ikke rolig og vårt viktigste mål er å sikre gode rammebetingelser for risikovillig kapital til klubbene også i framtida. Og det har vi god tro på vi skal få til», uttalte administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, til Josimar utgave 2/2015.

Knapt ett år etter innføringen av TPO-forbudet sendte NFF brev til sine klubber. NFF hadde tolket det slik at forbudet kun dreide seg om økonomiske rettigheter i enkeltspillere. Å eie økonomiske rettigheter i hele spillerstallen var fortsatt lov, mente NFF.

«Tillate tredjemann å investere i hele spillerstallen klubben til enhver tid har under kontrakt, mot at tredjemann mottar en bestemt andel av et fremtidig overskudd fra klubbens totale overgangsaktivitet i et gitt år, eller over et antall gitte år. Regnskapsperiodene skal følge regnskapsår», skrev NFF til sine klubber.

Josimar har ved flere anledninger (HER og HER) utfordret NFF på denne tolkningen. Ifølge tidligere leder i NFFs juridiske avdeling, Espen Auberg, lener NFFs tolkning seg på en ikke-juridisk bindende uttalelse fra Omar Ongaro i Fifa. Ingen idrettsjurister eller -organisasjoner vi har snakket gir NFF støtte i den tolkningen.

Det som er tydelig, også i NFFs retningslinjer, er forbud mot økonomisk eierskap i enkeltspillere. Ifølge Josimars kilder skal Noro Fotball AS ha økonomisk eierskap i David Datro Fofana.

I henhold til årsberetningen til Molde FK, skal NFF ha godkjent den avtalen.
«Det foreligger forretningsmessige avtaler mellom NORO Fotball AS og Molde Fotballklubb, og som er godkjente av Molde Fotball AS og Norges Fotballforbund. NORO Fotball AS besitter salgsrettigheter av fremtidig salgssum for enkelte spillerrettigheter», kan vi lese i årsberetningen til Molde FK.

I Noro Fotball AS’ årsberetning for 2021 står det:

«Selskapet investerer i spillerrettigheter hos Molde Fotballklubb ved at selskapet kjøper ‘andeler’ i fremtidig salgssum ved salg av spillere hos  Molde Fotballklubb.»

Flere roller
Noro Fotball AS så dagens lys i 2006, som Opptur MFK AS. Styreleder var Bjørn Rune Gjelsten. Leif Arne Langøy, «Kjell inge Røkkes høyre hånd», var blant styremedlemmene.

Selskapets daglig leder samsvarer med den som til enhver tid har hatt rollen som klubbdirektør i Molde FK – Øystein Neerland, Tarje Nordstrand Jacobsen, og nå, til han går av, Ole Erik Stavrum.

Selskapet er eid 49,2 prosent av Molde Fotball AS, som er Molde FKs «Samarbeidende selskap». Resten eies av bedrifter i Molde-regionen, med ca fem prosent eierandel hver.

En av eierne, og styremedlem, i Noro Fotball AS er Jan Magne Lønsethagen. Han sitter i styret i Molde Fotball AS, oppnevnt av Molde FK som klubbens tillitsvalgt i AS-styret.
Ifølge NFF kan ikke tillitsvalgte personer i klubb inneha andeler i et selskap som eier økonomiske rettigheter i en klubbs spillerstall. 

Vi har stilt spørsmål til både NFF og Molde FK om Lønsetshagens roller er i strid med NFFs retningslinjer. NFF bekreftet at personer oppnevnt av klubb til å sitte i styret i et «Samarbeidende selskap» er å anse som tillitsvalgt fra klubben.*

Stillhet
13. januar sendte vi en epost til NFFs juridiske avdeling med spørsmål om det medfører riktighet at NFF, slik det står i årsberetningene til Molde FK og Noro Fotball AS, har godkjent TPO-avtaler der et selskap eier økonomiske rettigheter i enkeltspillere.

Etter flere purringer fikk vi to uker senere svar sendt fra epostkontoen til Morten Morisbak Skjønsberg, medieansvarlig for herrelandslaget. Svaret var forfattet av NFFs direktør for kommunikasjon og samfunn, Gro Tvedt Anderssen:

«NFF har ikke godkjent avtaler som er i strid med FIFAs regelverk, eller rundskriv som beskriver hvordan avtaler inngått før FIFAs regelverk trådte i kraft skal behandles. Avtaler klubber hadde inngått før forbudet trådte i kraft har FIFA bestemt at skal løpe ut sin originale avtaletid, men de kan ikke forlenges.»

Vi sendte nye spørsmål 1. februar og ba NFF svare konkret på om de har godkjent en slik avtale som Molde FK og Noro Fotball AS skisserer. Etter at artikkelen var publisert fikk vi svar på eposten. NFF fastholder at de ikke har godkjent noen avtaler i strid med retningslinjene, uten å utdype.

*Vi stilte også følgende spørsmål:
Dersom man sitter i styret til et Samarbeidende selskap som representant for klubben, er det å anse som verv/tillitsvalgt for klubben?
NFF svarte: «I og med at personen sitter i AS-styret på vegne av klubben så må man kunne anse at personen er en tillitsvalgt person for klubben. Et verv er en oppgave som man velges eller utpekes til, dermed kan man potensielt benytte både ordlyden verv og/eller tillitsvalgt om styreposisjonen. Intensjonen i regelverket er at denne personen skal være kontaktpunkt mellom klubb og AS.»

Gjentatte ganger har vi sendt spørsmål til Molde FK ved klubbdirektør Ole Erik Stavrum, både om det økonomiske eierskapet til David Datro Fofana og avtalen med Noro Fotball AS de hevder er godkjent av NFF.

Stavrum har ikke svart.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.