Botheim og bedring

For å få lisens til spill i Toppserien kan ikke en klubb ha negativ egenkapital. Lyn Fotball førte ubetalte solidaritetsmidler fra den russiske klubben Krasnodar for Erik Botheim som inntekt på 2022-regnskapet, og gikk dermed i pluss.

Tekst: Lars Johnsen
Foto: Toppserien.no

13. mars var det årsmøte i Lyn Fotball, klubben som har ansvaret for barne- og ungdomsfotballen i Lyn, i tillegg til elitelaget for kvinner.

Til godkjenning under årsmøtet var regnskapet for 2022, samt budsjett for 2023.

Takket være en ubetalt fordring mot den russiske klubben Krasnodar for solidaritetsmidler for Erik Botheim på 600 000 kroner, kunne styret foran klubbens medlemmer legge frem et 2022-regnskap som viste et overskudd på 367 317 kroner. 

«Klubben har hatt en endring i balansen i 2022 i forhold til 2021. Fordringer var ved årsskiftet økt med 1.0 millioner noe som i hovedsak (0.6 millioner) var knyttet til en fordring for solidaritetsmidler fra Krasnodar pga overgangen til Erik Botheim. Midlene er fakturert, men ikke innbetalt», kan vi lese i Lyn Fotballs årsberetning.

Erik Botheim gikk gradene i Oslo-klubben før han ble solgt til Rosenborg i 2016 og videre til Bodø/Glimt i 2021. Nordlandsklubben solgte ham videre til Krasnodar rett før jul i 2021. «Totalpakken» for Botheims overgang skal ha hatt en verdi på rundt 100 millioner kroner – 80 millioner i ren overgangssum og 20  millioner prestasjonsrelatert bonus .
Oslo-gutten skrev under en 3,5-årskontrakt med den russiske klubben. Som Botheims moderklubb har Lyn Fotball krav på solidaritetsmidler når spilleren blir solgt videre. For overgangen fra Bodø/Glimt til Krasnodar beløper solidaritetsmidlene seg til 600 000 kroner. 

Etter Russland invasjon av Ukraina besluttet Fifa 8. mars 2022 at alle ikke-russiske spillere og trenere med kontrakt i russiske klubber kunne suspendere sine kontrakter midlertidig og søke arbeid i andre klubber. Ordningen gjaldt frem til 30. juni samme år, før den senere ble forlenget.  

Erik Botheim, derimot, søkte seg ikke midlertidig arbeid i en annen klubb. Han terminerte kontrakten med Krasnodar.  

18. mai 2022 la Botheims agent Jim Solbakken ut et innlegg på Instagram der han skrev at kontrakten med Krasnodar var terminert fordi spilleren «følte han ikke hadde noe annet valg». Botheim spiller i dag i Salernitana.

Lyn Fotball havnet i 2022 i rød sone i Fotballens finansielle oppfølgingssystem (FOS) og ble pålagt en handlingsplan fra NFF for å rette opp økonomien. I august 2022 fikk klubben et lån av Ski- og Fotballklubben Lyn på 850 000. Dette ble tilbakebetalt senere på året

Økonomien i 2022 fikk et positivt fortegn takket være fordringen mot Krasnodar.

For å få lisens til spill i Toppserien kan ikke en klubb ha negativ egenkapital.


«Lisenssøkers/lisensinnehavers egenkapital skal være positiv ved regnskapsrapporteringer (pr 31. desember og pr 30. juni)», heter det i linsenskravene.

Hva betyr den ubetalte fordringen for klubbens egenkapital?
– Uten denne inntekten ville regnskapet vært tilsvarende dårligere, det samme ville balansen også vært. Dette er en hypotetisk problemstilling, da kravet ligger der og er helt legitimt og sågar bekreftet av Fifa, skriver Kyrre Falch-Hennum, daglig leder i Lyn Fotball, i en epost.


Helt konkret: Er det fordringen til Krasnodar som gjør at klubben kan notere positiv egenkapital i 2022, og som dermed redder lisensen for Toppserie-laget? 

– Regnskapet til Lyn Fotball består av mange transaksjoner, både inntekter og kostnader. Hver enkelt av disse har innvirkning på resultatet, også fordringen mot Krasnodar.

Falch-Hennum ser det som sannsynlig at den russiske klubben en dag betaler det den skylder Lyn Fotball, selv om russisk fotball er utestengt fra internasjonal fotball.

– Vår vurdering er at Krasnodar på et eller annet tidspunkt får lov til, og ønsker å spille internasjonal fotball, og vil innløse kravet, mener han.

Utover det at Lyn Fotball har krav på pengene ønsker ikke Falch-Hennum å si noe om hvordan de har resonnert rundt realismen i muligheten for å få inn pengene Krasnodar skylder dem.

Bodø/Glimt venter fortsatt på halve overgangssummen.

172 prosents sponsorøkning
Sponsorinntektene for Toppserie-laget ble i 2022 1,2 millioner kroner lavere enn budsjettert. «Midler klassifisert som gaver på 600 000 reduserte budsjettmissen noe», står det Lyn Fotballs årsberetning

Ifølge klubbens regnskap hadde Toppserie-laget sponsorinntekter på 1,1 millioner kroner i 2022. For 2023 har klubben budsjettert med over 2,6 millioner i sponsorinntekter – en 132 prosents økning fra 2022-resultatet. Dette er knyttet til «et konsept under utvikling», står det i budsjettet.  

– Det er såpass mye kapital som er forpliktet i konseptet at vi anslår sannsynligheten for at det blir noe av som meget høy.

Kan dere utbrodere hva det nye sponsorkonseptet innebærer, og hvor mye kapital som er forpliktet til det?

– Detaljer rundt dette blir offentliggjort i løpet av april, svarer Falch-Hennum.

Fjorårets kampdagsinntekter for Toppserie-laget beløp seg til 85 712 kroner. For 2023 har Lyn Fotball budsjettert med kampdagsinntekter på 319 100 kroner – en 272 prosents økning, fra 6593 kroner per kamp til 22 793 kroner per kamp.

«Flere hjemmekamper i 2023» står som forklaring på økningen i 2023-budsjettet. I 2023 skal laget spille én hjemmekamp mer enn i 2022. Og fortsatt sliter klubben med hjemmebane. Seriepremieren mot Brann 25. mars ble – i likhet med kamper i fjor – spilt på Grorud.

Lyn har leid Ullevaal Stadion til kampen mot Vålerenga 3. juni og skal lage folkefest. Her vil den store inntektsendringen ligge, mener Falch-Hennum.
– Det vil være større kommersielle inntekter knyttet til kampdagsproduktet. Her vil vi få inntekter både gjennom ordinært billettsalg og kiosk, samt VIP.

Høy risiko? – Nei
Budsjett og regnskap for Lyns Toppserie-lag er for «avdelingsregnskap» i Lyn Fotball å regne. Klubben har vedtatt en økning i lønnskostnadene for Toppserie-laget fra 3,5 millioner kroner i 2022 til 6,5 millioner kroner i 2023 – en 85 prosents økning.

Lyn Fotball har for 2023 budsjettert med et pluss-resultat på 4568 kroner. 

Tar dere en høy risiko på vegne av medlemmene i Lyn Fotball ved å regnskapsføre en inntekt fra en klubb i Russland med tanke på situasjonen nå, samt budsjettere med høyst usikre inntekter fra sponsorer og Toppserie-lagets kamper? 

– Det er ingen risiko i å fakturere Krasnodar, kun oppside. Dersom vi ender opp med å ta et tap på denne fakturaen, går det i 0. 

– Dersom vi ikke får pengene, vil vi heller ikke ha noe tap på dette isolert. Én krone inntektsført for deretter å tapsføre den samme krona er lik 0.

– Et eventuelt tap på denne fordringen måtte medføre enten kostnadsreduserende eller inntektsøkende tiltak.

Falch-Hennum mener budsjetteringen av Toppserie-lagets kamper er realistisk. Han forteller at inntektene fra første hjemmekamp gikk 30 prosent over budsjett.

Er det barne- og ungdomsfotballen i Lyn som tar regningen om pengene fra Krasnodar aldri kommer eller Toppserie-lagets sponsor- og kampdagsinntekter ikke når budsjett? 

– Nei. Det er mange poster både inntekter og kostnader i et budsjett i en så stor klubb som Lyn. Vi har fremlagt et realistisk budsjett totalt sett, og ser vi at vi ikke kommer i mål på enkelte poster, må vi iverksette tiltak for å nå budsjett, på samme måte som enhver annen klubb eller selskap.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.