OSLO, NORWAY - APRIL 05: Svein Graff of NFF during Photocall on April 5, 2017 in Oslo, Norway. (Photo by Trond Tandberg/Getty Images)

Én direktør og én sjef for fire ansatte

I 2015 skulle NFF satse tungt på inkludering og internasjonalt utviklingsarbeid og opprettet «seksjon for samfunnsansvar». Våren 2017 fikk seksjonen ny direktør. I forrige uke ble seksjonen nedlagt, men direktøren skal fortsatt være direktør.

Tekst Lars Johnsen

I august 2015 opprettet NFF en «seksjon for samfunnsansvar» som skulle jobbe med inkluderings- og verdiarbeid i Norge, samt drive internasjonalt utviklingsarbeid. Svein-Erik Edvartsen ledet seksjonen midlertidig i oppstarten, før han i februar 2016 fikk jobben på permanent basis. Stillingen hadde rundt 150 søkere.

«Det var overraskende og ikke minst hyggelig at så mange ønsket å jobbe med dette hos oss, og det er en spennende satsing NFF legger opp til», uttalte daværende generalsekretær Kjetil Siem til VG.

På Fotballtinget 2016, avholdt siste helgen i februar, ble handlingsplanen for NFF i perioden 2016-2019 vedtatt, og alle temaene som faller inn under denne seksjonen har en sentral plass i handlingsplanen.
Seksjonen vokste til sju personer, og var direkte underlagt generalsekretæren.

Ikke-utlyst stilling
8.april i år annonserte NFF at Svein Graff nå var tilbake i NFF etter nesten tre års permisjon fra forbundet. I permisjonstiden hadde han vært administrerende direktør i Ullevaal Media Center (UMC). Fra nå skulle han være forbundets nye «direktør for kommunikasjon og samfunn».
– Hans kommunikasjonsstilling består av de samme ansvarsområdene som de fleste kommunikasjonsdirektør  og –sjefsstillinger nå består av . Ordet «samfunn» i stillingstittelen er et uttrykk for at vi ønsker å fokusere mer på og bli bedre inn mot det politiske liv, inn mot forvaltningen og tilegne oss mer kunnskap om det offentlige, forklarer NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Ifølge Bjerketvedt ligger Graffs årslønn på rundt 1,3-1,4 millioner kroner.
Som administrerende direktør i UMC tjente Graff, ifølge selskapets årsrapport, rett i underkant av 1,6 millioner kroner i 2016.

Med den nyopprettede stillingen ble rapporteringslinjene endret. Seksjon for samfunnsansvar, som da var ledet av Svein-Erik Edvartsen, skulle ikke lenger rapportere direkte til generalsekretæren, men til Svein Graff som direktør for kommunikasjon og samfunn.
– Seksjon for samfunnsansvar rapporterte direkte til meg. Det var en kunstig rapporteringslinje, den skilte seg ut fra øvrige rapporteringslinjer i organisasjonen, sier Bjerketvedt om endringen.

I tillegg skulle seksjon for kommunikasjon rapportere til Graff.
Graff ble dermed direktør for to seksjoner med til sammen 12 ansatte, fem på kommunikasjon og sju på samfunnsansvar.

«Vi må bli bedre på kommunikasjon og dialog internt i organisasjonen og i fotball-Norge, ut mot mediene og inn mot de politiske miljøene og andre samfunnsområder. Svein har stor fagkunnskap og de personlige egenskapene denne stillingen krever», uttalte Pål Bjerketvedt da Graff skulle ta fatt på jobben.
«Jeg ser fram til å jobbe med strategisk kommunikasjon i en så stor og sammensatt organisasjon. Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad. Jeg ønsker å forenkle retorikken og redusere avstanden til grasrota», sa Svein Graff i samme pressemelding.

Etter pressemeldingen omtalte flere medier Graff som NFFs nye «åpenhetsdirektør».

Stillingen ble aldri utlyst. Hvorfor ikke?
– Fordi Svein har hatt permisjon fra sin stilling i NFF og vært daglig leder i UMC i to og et halvt år.
Gikk han tilbake til tilsvarende jobb som den han hadde hatt før permisjonen?
– Han har det samme faglige ansvaret, men med et omdefinert innhold med tanke den nevnte samfunnsdimensjonen, svarer Bjerketvedt.

Nedlagt
Samtidig som Graffs nye stilling ble annonsert i april, eskalerte konflikten mellom NFF og Svein-Erik Edvartsen. I september ble Edvardsen avskjediget fra NFF. Edvartsen har varslet søksmål. Saken ender etter all sannsynlighet i rettsapparatet.

Fredag 20. oktober gikk det ut melding på NFFs intranett at seksjon for samfunnsansvar skal legges ned.
De ansatte i seksjonen blir splittet opp. De fire som jobber med internasjonalt utviklingsarbeid blir underlagt økonomiavdelingen ledet av Kai Erik Arstad. De to som driver verdi- og inkluderingsarbeid innenlands overføres til sportsavdelingen.

De områdene som seksjon for samfunnsansvar skulle jobbe med er sentrale i NFFs handlingsplan for 2016-2019?
– Ja, definitivt.
For en uke siden ble seksjon for samfunnsansvar nedlagt. Hvorfor?
– Den er ikke nedlagt, men det er foretatt en omorgansering. Utenlandsaktiviteten fortsetter som egen seksjon, med rapporteringslinje til administrasjonen og assisterende generalsekretær. Innenlandsaktiviteten legges til sportsavdelingen der aktivitetene allerede i dag utøves.

Svein Graff, som var leder for to seksjoner på 12 personer,  blir dermed leder i en seksjon på seks personer – en seksjon som nå består av én direktør, én sjef og fire vanlige ansatte.

Uten at Josimar spør, informerer Bjerketvedt at omorganiseringen ikke har noe med Edvartsen-saken å gjøre.
– Det har vært planlagt lenge at avdelingens organisering skulle evalueres. Det er ingen hemmelighet at det har vært en faglig diskusjon, spesielt relatert til den innenlandske aktiviteten i seksjonen.
– Årsaken til at seksjon for samfunnsansvar er lagt ned er rene faglige vurderinger. Den består av to fagområder. Det internasjonale engasjementet vårt består av tre årsverk, eller noen ganger fire, litt avhengig av hva vi får støtte til, og lever sitt eget liv. Den andre dimensjonen går på nasjonale aktiviteter innen fair play, integrering og arbeid mot diskriminering. Det vi nå har gjort er å organisere dette på en måte som gjør at den aktiviteten kommer tettere på området der aktiviteten skal utføres, sier Pål Bjerketvedt.

«Praktisk løsning»
Dersom omorganiseringen har vært planlagt lenge, hvorfor ble rapporteringslinjen i det hele tatt lagt via Svein Graff?
– Først og fremst for å bruke Sveins ressurser og kompetanse 100 prosent på kommunikasjon. Det er en viktig del av vurderingen. Og akkurat den vurderingen er av nyere dato.
Den stillingen Svein Graff har nå, ble den opprettet for å gi plass til ham når han skulle tilbake fra permisjon?
– Nei. Svein er ansatt er i den funksjonen fordi han er en dyktig kommunikasjonsmann.
Antallet som rapporterer til ham er nå gått fra 11 til fem. Er denne stillingen nå halvparten så stor som den var i april?
– Nei. Først og fremst er han ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunn. Hans avdeling består av fem personer, i tillegg til en frilanser som jobber mye for oss, så det blir nesten seks. I tillegg hadde han ansvar for samfunnsseksjonen. Nå mener vi, ut fra de vurderingene som har ligget i luften, at vi lar ham få konsentrere seg 100 prosent om det som er det viktigste i hans jobb, som er kommunikasjon, Det har vært nok å ta tak i der, for å si det sånn. Derfor har vi funnet en praktisk løsning.
Nå har NFF en kommunikasjonsdirektør og en kommunikasjonssjef, hvordan synes du det ser ut utad?
– Jeg skjønner ikke hvor du vil med det spørsmålet.
Man har både direktør og sjef blant seks ansatte.
– Det er fordi de har ulike oppgaver. Svein er overordnet, og skal jobbe strategisk. I tillegg til å være ansvarlig for kommunikasjon, er han rådgiver inn mot administrasjonen, presidenten og styret – det er hans hovedområde. Jobben til [kommunikasjonssjef] Yngve Haavik går på å produsere innhold og være pressekontakt. Det er et hierarki som er ganske vanlig i kommunikasjonsavdelinger

Reagerer på Josimars direktør-forståelse
Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, har sendt Josimar en epost Han mener Josimar er upresise og utviser mangel på kunnskap om NFF og hans jobb.

Graff skriver:
Etter mer enn ti år som journalist prøver jeg å legge lista høyt før jeg reagerer på saker der NFF og jeg omtales i media. Manglende presisjonsnivå og forutinntatte journalister med en åpenbar agenda er jeg godt vant med. Stort sett lar jeg det passere, men kanskje er det naivt å tro at leserne gjennomskuer det? 

Josimar er flinke til å bedrive en annen og dypere formidling av norsk og internasjonal fotball enn de tradisjonelle mediene, men saken «En direktør og en sjef for fire ansatte»  mener jeg er upresis og avslører manglende kunnskap om NFF og min jobb som direktør for kommunikasjon og samfunn.  

Josimar skriver at seksjon for samfunnsansvar er nedlagt. Det er feil. Det internasjonale verdi -og inkluderingsarbeidet ligger i denne seksjonen, og har samme faglige leder som den har hatt siden etableringen. 

Det nasjonale arbeidet med fair play, verdi – og inkludering blir organisert i sport, som sammen med kretsene jobber med deler av disse oppgavene fra før. Vi mener effekten av å samordne disse kreftene gir størst effekt. 

Stillingen som direktør for kommunikasjon og samfunn betyr at jeg sitter i NFFs ledergruppe, og har det overordnede ansvaret for kommunikasjonsavdelingen. 
Jeg bistår NFFs 18 fotballkretser, jobber tett med generalsekretæren og fotballpresidenten, og har ansvaret for samfunns – og myndighetskontakt. 

Det innebærer møter med politikere, organisasjoner og myndigheter. Jeg har aldri vært opptatt av direktør-titler, men skjønner samtidig organiseringen med henholdsvis direktør og sjef i større virksomheter. Det er faktisk helt vanlig. I tillegg til å være Norges største særforbund eier NFF flere datterselskaper som til sammen omsetter for rundt en milliard kroner. 

Jeg bistår ledelsen i Idrettens Helsesenter, Ullevaal Stadion og Ullevaal Business Class med strategisk kommunikasjonsarbeid. Alle selskaper som er viktige for utviklingen av norsk fotball økonomisk og for samfunnsansvaret NFF ønsker å ta. 

Jeg er også medieansvarlig for herrelandslaget, og ansvarlig for hvordan NFF organiserer kommunikasjonsoppgavene for de øvrige 12 landslagene.. 

Josimar påpeker at direktøren fortsatt skal være direktør til tross for at vi omorganiserer seksjon for samfunnsansvar. Det er helt riktig, og direktøren har mer enn nok å ta fatt på.

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.