Fotball for alle – i ord og handling

Henrik Lunde. Fagansvarlig inkludering, utviklingsavdelingen i NFF.
Henrik Lunde. Fagansvarlig inkludering, utviklingsavdelingen i NFF.

«NFFs holdningsarbeid omfatter definitivt også seksuell orientering», skriver Henrik Lunde, fagansvarlig for inkludering i Norges Fotballforbund.


Josimar har 15. mai en artikkel om at Brann ikke fikk tillatelse til å bruke regnbueflagg som cornerflagg under 16. mai-kampen.
NFFs svar på henvendelsen fra Brann gjengis her i sin helhet:
«Vi har mottatt deres søknad om å benytte Pride flagg som hjørneflagg i kampen 16. mai. Norges Fotballforbund (NFF) er positive til alle former for samarbeid med foreninger og grupper som fremmer likeverd og respekt. At SK Brann vil bidra til dette ved sitt arrangement 16. mai anses bra. NFF jobber selv målbevisst med fair play, respekt og likeverd nedfelt i sin Handlingsplan.
NFF har over lang tid jobbet med profilering av sine arrangementer sammen med klubbene. Dette for å lage en god ramme og størst mulig likhet.


På spillebanen og dens område er det sportslige det som skal være i fokus. NFF ønsker derfor at arenaene skal være like, noe som også er nedfelt i turneringsbestemmelser for den enkelte turnering. Ved å tillate ulike organisasjoner å komme inn på denne flaten vil det kunne skape presedens og ta fokus bort fra det sportslige.


I tillegg er det internasjonale krav som gjelder for spillebanen og den umiddelbare nærhet, nedfelt i internasjonale spilleregler. Bestemmelser som vanskeliggjør denne type profilering.
NFF kan derfor ikke etterkomme kravet om å ha andre hjørneflagg i kampen 16. mai. Vi håper at SK Branns profilering og samarbeid med ulike organisasjoner kan gjennomføres innenfor de regler og bestemmelser som gjelder.»

Sakens kjerne er at NFF forholder seg til regelverket og behandler alle likt ut fra det. Hvorvidt klubber i andre land velger å bryte reglene får ingen betydning for vårt standpunkt om å følge reglene.
NFFs arbeid for Fotball for alle er bredspektret homohets er en viktig del av dette bl.a. gjennom Fair play-skolen som nå er gjennomført av 15.000 barn og unge over hele landet.
NFF tilslutter seg de UEFA og FIFAs overordnede holdningsarbeid gjennom «Respect» og «Fair play». NFFs holdningsarbeid gjennom Fair play og «Handshake for Peace «fokuserer på respekt for andre mennesker – som et overordnet perspektiv. Dette er Norges største og mest kontinuerlige holdningsarbeid, og vi har den klare oppfatning at et sterkt fokus på respekt er mer formålstjenlig enn en lang rekke bindestrekskampanjer. Vi har tro på at det er det kontinuerlige arbeidet i hverdagen som gir resultater framfor ad-hoc-kampanjer med ballonger og jakkemerker. De symbolske markeringene; Handshake på toppnivå og Fair play-hilsen blant barn og unge, er daglige markeringer over hele landet for å både minne om budskapet og å utøve det i praksis.


NFFs holdningsarbeid omfatter definitivt også seksuell orientering. Vi gjennomførte i 2013 en undersøkelse blant lesbiske og homofile fotballspillere som resulterte bla. I Rapporten «Skeiv fotball» – den første i sitt slag i Norge. Det var for å gi NFF mer kunnskap for å jobbe enda hardere og bedre med tematikken.
Fotball.no har en egen side dedikert til tematikken med artikler, linker, film og en ressursside der bl.a. rollemodeller blir trukket fram. NFF har et sterkt og tydelig fokus på dette som vi omsetter i praksis i hverdagen ute i klubb og lag.


NFF støtter og arbeider aktivt mot all form for diskriminering. Samtidig ber en om forståelse for at markeringer på fotballarrangement må skje innenfor universelle regler og bestemmelser like for alle. Avslutningsvis håper NFF at SK Brann sammen med ulike interessegrupperinger finner frem til en flott og fin markering av et viktig budskap.

Henrik Lunde
Fagansvarlig inkludering
Utviklingsavdelingen, Norges Fotballforbund

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.