Ingen sponsortap ved Qatar-boikott

Økonomisjef Kai-Erik Arstad uttalte til VG at NFF vil tape store sponsorsummer dersom Norge blir kastet ut av VM-kvalifiseringen ved et vedtak om Qatar-boikott. Sponsorene sier at en boikott ikke vil få noen økonomiske konsekvenser.

Tekst: Lars Johnsen

«Hva man taper på inntektssiden i 2021, blir store beløp på tv-rettigheter. Det som en konsekvens av at vi ikke spiller de syv VM-kvalifiseringskampene som gjenstår. Så er det billettinntekter og våre sponsorer, som har betydelig kommersielle inntekter, mellom 170 og 210 millioner i vårt budsjett. Tapte inntekter er godt over 100 millioner alene», uttalte Kai-Erik Arstad, assisterende generalsekretær og økonomisjef i NFF, til VG 5. mai.

Premisset for uttalelsen er at Norge blir utestengt fra resten av VM-kvalifiseringen dersom det ekstraordinære Fotballtinget i juni vedtar boikott av VM-sluttspillet i Qatar.

Om en boikott vil medføre at man ikke får fullføre kvalifiseringen, er høyst tvilsomt. Verken Uefa, som administrerer den europeiske VM-kvalifiseringen, eller Fifa, har gitt signaler på at Norge vil måtte trekke seg fra kvalifiseringen.

STØTT JOSIMARS JOURNALISTIKK GJENNOM PATREON. KLIKK HER.

Josimar har sendt spørsmål om det samme til begge organisasjonene. Uefa ba oss henvende oss til Fifa, ettersom det er et Fifa-anliggende. Fifa har ikke svart.

«Ingen konsekvenser»
Dersom utkastelse av kvalifiseringen skulle bli konsekvensen av et tingvedtak om boikott av Qatar, vil ikke NFFs største sponsorer kreve erstatning eller på annet vis reagere overfor NFF, slik Arstad skisserte i VG.
– Nei, vi kommer til å fortsette det gode samarbeidet med både barne- og toppfotballen som vi har hatt i snart 30 år, sier Pia Gulbrandsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama.

Hvis Norge skulle bli kastet ut av kvalifiseringen, vil det medføre færre kamper – og med det færre muligheter for vise logoen på reklameboards og andre steder der Bama-logoen inngår. 
– Det får ingen konsekvenser. Vi satser på barnefotballen og kommer til å fortsette med det.

Gulbrandsen ønsker ikke å si hvor mye Bama bidrar med til NFF-kassen, men som hovedsponsor for A-landslaget herrer bidrar selskapet med en god sum til NFF-kassen. De er en viktig partner for forbundet.
– Og det kommer vi fortsatt til å være uavhengig av avgjørelsen Fotballtinget lander på.

Gulbrandsen mener engasjementet i Qatar-saken er bra.
– Det er uomtvistelig at VM skal arrangeres i et land som har store problemer med å følge internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, så engasjementet er kjempebra. Vi synes markeringene fotballandslaget har gjort har vært gode og på sin plass.

NFF har ikke vært i kontakt med Bama og spurt hva de vil foreta seg, dersom det skulle komme dit at Norge blir kastet ut av VM-kvalifiseringen.

– Nei, ikke meg bekjent, sier Gulbrandsen.

Heller ikke for Equinor vil en eventuell utestengelse fra VM-kvalifiseringen ha noe å si.
– Vår avtale går på talentutvikling og ungdomslandslagene. Vårt samarbeid med NFF er uavhengig av eventuelle beslutninger NFF gjør når det gjelder herrelandslag og Qatar, sier communications manager i Equinor, Erik Haaland.

Selv om Equinors sponsorbidrag er rettet mot yngre landslag og talentutvikling er også deres logo å se på stadionreklamen på Ullevaal Stadion og andre steder der NFFs sponsorer profileres ved A-landslagets kamper. Færre kvalikkamper gir mindre eksponering
– Ja, det er ulike logoelementer. Men vårt fokus er på talentsponsing og den fortsetter.

Haaland forteller de heller ikke har blitt fremlagt et slikt scenario der landslaget mister kamper – og dermed eksponeringsmuligheter for sponsorer – ved en utestengelse fra kvalifiseringen.

– Nei, ikke utover det at de har informert om interesse fra media og andre. Gitt at vårt samarbeid ikke handler om A-landslaget, har vi ikke hatt noen dialog utover det. 

JOSIMAR GIR UT BOK. HER SIKRER DU DEG DEN PERFEKTE GAVEN TIL DEG OG ANDRE SOM ER GLAD I FOTBALL

Telenors sponsorsjef Petter Svendsen er kort og konsis på spørsmålet om selskapet kreve noe erstatning av NFF for mangel på eksponering.
– Nei.

Også han applauderer engasjementet i Qatar-saken, om menneskerettigheter og arbeidsforhold
– Jeg synes det er veldig bra at man setter fokus på det.

Svendsen sier de har en stor avtale med NFF som også innbefatter kvinnesiden og breddefotballen. Det vil de fortsette med, uavhengig av hva det ekstraordinære Fotballtinget beslutter i boikottspørsmålet.
– Vi har diskutert dette internt. Det var en ganske kort diskusjon. Vi bestemte oss for at vi vil fortsette å støtte norsk fotball fra bredde til topp, uansett hva NFF beslutter i denne saken.

At Telenor får mindre eksponering ved et eventuelt bortfall av sju kvalikkamper, vil ikke ha noe å si for deres støtte til forbundet. 
– Det vil svi for oss, det vi svi for NFF. Men om de mener [boikott av Qatar-VM] er det riktige å gjøre i denne saken, støtter vi dem i det, sier Svendsen.

Tonje Sagstuen, direktør ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping, sier de ikke vil be om noen erstatning eller lignende dersom sju kvalifiseringskamper bortfaller, selv om selskapet går glipp av verdifull eksponering.
– Nei. Norsk Tipping er en langsiktig samarbeidspartner for norsk fotball, fra bredde til topp. Vi både støtter og respekterer de demokratiske prosessene og de valgene som tas der. Det vil ikke få noen direkte konsekvens for vårt sponsorat eller engasjement. Vi satser langsiktig, og den store nye avtalen mellom hele norsk fotball og Norsk Tipping reflekterer bredden og engasjementet fra toppen og helt ned til bredden.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2, Sarah Willand, skriver følgende i en SMS på spørsmål om de vil kreve noen erstatning fra NFF ved et eventuelt bortfall av kvalifiseringskampene:
– Som mange andre følger vi diskusjonen rundt Qatar-VM med spenning, og avventer hvordan dette utvikler seg. TV 2 planlegger for å sende VM-kvalifiseringen, og overholde vår avtale med FIFA. Når det kommer til vilkårene ellers i avtalene våre, kommenterer vi ikke på dem.

Uenig i premisset
Fotballpresident Terje Svendsen har ved flere anledninger hevdet at NFF ikke støttet tildelingen av VM til Qatar. NFF hadde ingen rolle i tildelingen. Svendsen har også gjentatte ganger hevdet at NFF hele veien har vært kritiske overfor Fifas tildelingsprosess. Dette stemmer ikke. Yngve Hallén, som var NFFs president da Qatar fikk VM, uttalte til forbundets egen hjemmeside at han var «positiv til Qatar som VM-arrangør». 

I Debatten på NRK i forkant av det ordinære Fotballtinget uttalte NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at NFF sammen med andre nordiske forbund har praktisert en «kritisk dialog» overfor qatarske myndigheter – og at denne kritiske dialogen har ført til bedring i arbeidsforholdene i gulfstaten, med henvisning til en Amnesty-rapport. Amnesty finner ingenting i sine rapporter «som indikerer at vi eksplisitt har sagt i en rapport at dialog-sporet til de nasjonale forbundene internt i Fifa har bidratt direkte til reformene i Qatar. Men internasjonalt press i et mer bredt perspektiv har helt klart bidratt til endringene vi ser i Qatar».

NFF flere ganger uttalt at boikott av VM-sluttspillet også må bety boikott av kvaliken. Det er et premiss NFF selv har skapt, mener Magne Juuhl, medlem av Bataljonens Qatar-utvalg.
– Vi vil at Fotballtinget skal ta stilling til boikott av sluttspillet i Qatar, men at kvalifiseringen spilles i håp om at mesterskapet flyttes. Ved å legge inn sånne premisser legger man mest mulig i potten slik at de negative konsekvensene av en boikott skal bli størst mulig. Og dermed vanskeligere for klubbene å støtte en boikott.

– Og det som brukes som argument er «fair play». Det faller på sin egen urimelighet at man argumenterer mot en boikott som vil ramme Qatar og Fifa med «fair play». Å stå opp mot Fifa og Qatar, det er det som er «fair play».

Juuhl reagerer på premisset Arstad legger til grunn for sitt estimat, at Norge kastes ut av VM-kvalifiseringen,
– Vi er ikke enige i den forutsetningen, og dermed faller hele grunnlaget for regnestykket bort.

Og Juuhl stiller spørsmål rundt NFFs økonomiske estimat. 
– Sponsormarkedet utgjør en stor del av de millionene som nevnes. Jeg skal like å se de sponsorene som ønsker å kobles til Qatar og Fifa, sier Juuhl og nevner Danmark som et eksempel, der tre selskaper som er knyttet til bygging av anlegg i Qatar har fått mye negativ oppmerksomhet rettet mot seg. 

– At sponsorer skal si «OK, vi sponser dere, men trekker X antall millioner fordi grasrota står opp mot fotball-VM i Qatar og FIFA», det er en feil forutsetning.

Juuhl minner om hva Qatar-boikott egentlig handler om.
– Vi må ikke glemme det store bildet. NFF gjør dette til en diskusjon om teknikaliteter framfor å løfte opp den store verdidebatten som dette er.

«Her kunne jeg kanskje vært litt tydeligere»
Vi stilte følgende spørsmål til NFF:

Terje Svendsen har gjentatt at NFF var mot tildelingen av VM til Qatar siden landet fikk VM i 2010. Det stemmer ikke. Daværende president uttalte derimot til NFFs egen hjemmeside at han var «positiv til Qatar som VM-arrangør».

Pål Bjerketvedt sa i Debatten på NRK at «kritisk dialog» fra NFF og de andre nordiske fobundene har ført til forbedring av arbeidsforholdene i Qatar, og henviste til en Amnesty-rapport. Amnesty avviser at dette står i en av deres rapporter

Kai-Erik Arstad skisserte i VG store inntektstap ved en VM-boikott. Uttalelsene baserer seg på falske premisser:
At Norge kastes ut av kvalifiseringen. Det vet dere ikke, ettersom verken Uefa eller Fifa har svart på det spørsmålet.

At sponsorer og andre interessenter vil kreve erstatning dersom sju kvalikkamper ikke blir spilt som følge av at Norge kastes ut av kvaliken. Forbundets største sponsorer vil ikke trekke seg eller kreve erstatning for tapt eksponering.
Hvorfor er NFF så uredelige i Qatar-saken?


Gro Tvedt Anderssen, NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, ba om at svaret ble «trykket i sin helhet».
– Vi ønsker velkommen debatt omkring spørsmålet om hvordan FIFA og nasjonale forbund best kan påvirke til varig endring av menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Vi stemte ikke for tildelingen. Når jeg sier vi var imot tildelingen mener jeg at NFF var kritiske når rapporter knyttet til forhold til arbeiderne ble kjent, og min forgjenger satte iverksatte en kritisk linje overfor FIFA og Qatar, skriver Terje Svendsen i eposten.


– Vi startet også samarbeidet med de nordiske forbundene og fagbevegelse, og siden 2015 har NFF engasjert seg for å bedre rettighetene til arbeiderne i Qatar. Her kunne jeg vært kanskje vært tydeligere.

–  På noen områder kan et VM bidra til å sette søkelys på kritikkverdige forhold, og dermed bidra til varige positive endringer. Jeg ser derfor frem til Qatar-utvalget legger frem innstillingen sin, og at vi får en bred og god debatt i fotball-Norge om hvordan vi skal forholde oss til land som bryter menneskerettigheter, hvilke tiltak som bidrar til endringer og hvordan vi kan motvirke sportsvasking. Vi skal fortsette vårt arbeid for å utgjøre en forskjell, fordi jeg er overbevist om at sammen kan vi få til positive endringer, ikke bare for VM-arbeiderne i Qatar, men også for de øvrige fremmedarbeidere i landet, sier Svendsen.

Gro Tvedt Anderssen svarer for Bjerketvedts uttalelser om «kritisk dialog» og Amnesty-rapporten, og om NFFs økonomiske estimat.
– Pål Bjerketvedt henviste blant annet til brev fra Amnesty til fotballforbund og til denne rapporten. Så er det viktig å poengtere at vi sier at sammen med internasjonalt press har dette arbeidet har bidratt til resultater.

– Når det gjelder økonomi jobber vi løpende med å gjøre de best mulige estimatene slik at forbundsstyret har et godt grunnlag når de skal utarbeide forslag til alternativt budsjett, som skal vedtas på forbundstinget. Vi har ikke vært i lignende boikottsituasjon før så her finnes ikke sikre tall. Vi gjør beregninger basert på det vi vurderer som sannsynlige utfall. Sakspapirer skal ut senest 22. mai. Vi venter på svar fra FIFA om konsekvenser ved en eventuell boikott. Vi regner det som sannsynlig at vi ikke får delta i VM-kvalik hvis det er klart at vi ikke skal delta i VM.

Vi ba Tvedt Anderssen peke på hvor i Amnesty-rapporten det står at NFFs «kritiske dialog» har ført til bedring for fremmedarbeiderne, men fikk ikke svar på dette.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.