Jim Solbakkens to Veigar-versjoner

Overgangssaken

I Jim Solbakkens PFU-klage mot TV2 hevder agenten at han representerte Veigar Pall Gunnarsson da han gikk fra Stabæk til Nancy i 2008, samt da islendingen returnerte til Stabæk. Men i et vitneavhør med politiet i 2012 sa JIm Solbakken at han aldri har vært agent for Páll Gunnarsson.

Tekst Lars Johnsen og Håvard Melnæs

Hvem var det Jim Solbakken egentlig representerte da Veigar Páll Gunnarsson ble solgt til Nancy og tilbake til Stabæk? I den 16 sider lange PFU-klagen mot TV2 fra 9. mars skriver advokat John Christian Elden følgende på vegne av sin klient, Jim Solbakken, på side 7:

«Solbakken er en norsk og internasjonal fotballagent som står bak mange av de største fotballovergangene i og fra norsk fotball de siste årene. Solbakken var blant annet agent for Veigar Páll Gunnarsson da han forlot Stabæk til fordel for franske Nancy i 2008, og han var Gunnarssons agent da han returnerte til Stabæk i 2010».

Denne redegjørelsen støttes av alle de sentrale partene i overgangene til Veigar Páll Gunnarsson fra Stabæk til Ligue 1-klubben Nancy i 2008, og tilbake til Stabæk ett år senere.

Spilleren selv, altså Veigar Páll Gunnarsson, har hele tiden vært klar på at Jim Solbakken var hans agent både da han gikk til Nancy, og da han returnerte til Stabæk.

Stabæk har på samme måte som Veigar Páll Gunnarsson vært tilsvarende klare på at Jim Solbakken var spillerens agent.

Under rettssaken  i Asker og Bærum tingrett bekreftet direktør Nicolas Holveck i Nancy at Jim Solbakken var Veigar Páll Gunnarssons agent.Men til politiet sa Jim Solbakken det stikk motsatte.

Da han satt ansikt til ansikt med politietterforskerne 5. januar 2012, hevdet han – under ed – at han aldri hadde vært agenten til Veigar Páll Gunnarsson. Tvert imot fortalte Solbakken at han hadde jobbet for Nancy og fått betalt av dem.

I politiets protokoll etter vitneavhøret med Jim Solbakken står det:

«Vitnet [Jim Solbakken] har aldri vært agent for VPG. Han jobbet for Nancy og fikk betalt av dem.»

Avhøret er gjennomlest og godkjent med signatur av Jim Solbakken.

Å avgi falsk forklaring i vitneavhør er straffbart.

«Den som avgir falsk forklaring for offentlige myndigheter, kan straffes med fengsel inntil to år», opplyser Store norske leksikon – i en artikkel skrevet av John Christian Elden.

Bekreftet bedrageriet
Forsvarsadvokat John Christian Elden ble hyret av Jim Solbakken etter at Josimar i en 180 sider lang dokumentar om overgangssaken – «De frikjente» (utgave 1/2016) – trykket to upubliserte intervjuer TV2 gjorde med Jim Solbakken samme dag som «overgangssaken» ble presentert på TV2-nyhetene, 12. oktober 2011. I intervjuene innrømmer Jim Solbakken de helt sentrale punktene i saken:

Herman Stengel skulle ikke til Vålerenga. Stengel-opsjonen ble laget for å få ned salgssummen på Veigar Páll Gunnarsson, for at Stabæk skulle sitte igjen med mest mulig. Avtalene var betinget av hverandre.

Det var også dette påtalenemnda i NFF og politiet senere kom fram til – og det uten å kjenne til Solbakkens innrømmelse til TV2.

Helomvendingen
Fire fotballedere, tre fra Stabæk og én fra Vålerenga, sto høsten 2013 tiltalt for grovt bedrageri. Etter å ha blitt solgt til Nancy for omlag 10 millioner kroner i 2008, ble Veigar Páll Gunnarsson kjøpt tilbake året etter av Stabæk for 600 000 kroner. Nancy hadde sikret seg en klausul i kontrakten; de hadde krav på 50 prosent av salgssummen om Gunnarsson ble solgt videre. Da Veigar Páll Gunnarsson ble solgt til Vålerenga i juli 2011, til tross for at Rosenborg hadde kommet med flere og høyere bud, solgte samtidig Stabæk en kjøpsopsjon på den da 15 år gamle Herman Stengel. Opsjonspremien kostet Vålerenga fire millioner kroner. NFFs eget etterforskningsorgan, påtalenemnda, og senere også politiet, kom fram til at opsjonspremien på Stengel hadde vært en måte for Stabæk å kamuflere den reelle overgangsssummen til Veigar Páll Gunnarsson.

Da Jim Solbakken 26. august 2013 vitnet i rettssaken, hadde det gått 684 dager siden han hadde fortalt til TV2 hvordan det hang sammen. Når man som vitne forklarer seg i en straffesak skal man avgi «forsikring om at vitnet vil fortelle den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe» – det som på folkemunne omtales som «ed». Falsk forklaring er straffbart med fengsel i inntil to år. Er man tiltalt, er man ikke bundet av dette.

Inne i rettssal 11, foran dommere, aktorat, forsvarere, tiltalte og et titalls representanter fra mainstream media, etter å ha avlagt forsikring om å fortelle den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe, sa Jim Solbakken:

«Det var bestemt tidlig i mitt hode at Stengel skulle til Vålerenga» og «Stengel-opsjonen var god forretning for Vålerenga».

Jim Solbakkens forklaring var i det store og hele var et ekkokammer av det de tiltalte sa. Dommen fra Asker og Bærum tingrett – som endte med frifinnelse av de fire fotballederne – legger stor vekt på Jim Solbakkens vitnemål.

Verken Jim Solbakken eller hans advokat John Christian Elden har besvart Josimars henvendelser.

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.