Klipp og lim i formannskapet

Tirsdag 15. januar var redegjørelsen fra rådmannen i Bærum om pengebruken i Stabæks gatelag klar. Undersøkelsene begrenset seg til informasjon fra Stabæk.

Av Lars Johnsen
Foto: flickr/creative commons

«Rådmannen klinkende klar: – Ikke grunnlag for mistanke om mislighold av tilskuddsmilder til gatelaget» lød overskriften på Stabæks hjemmeside på kvelden 15. januar.

Etter at Josimar 20. desember publiserte artikkelen «Er gatelaget en millionbutikk?» og stilt spørsmål rundt flere av postene i budsjettet til Stabæks gatelag, hadde MDGs medlem i formannskapet i Bærum, Nikki Schei, sendt en epost til ordfører Lisbeth Hammer Krog (H)

Svarene fra Stabæks daglige leder Jon Tunold på Josimars spørsmål virket lite betryggende på Schei. Han ba ordføreren undersøke saken. Hammer Krog sendte den videre til rådmannen i Bærum kommune, Erik Kjeldstadli.

Kommunens kommunikasjonssjef Lisa Bang kommuniserte at saken skulle opp i de relevante utvalgene 23. og 24. januar. Dette ble endret til at saken heller skulle opp i formannskapet 29. januar. Et notat om rådmannens redegjørelse skulle sendes medlemmene i formannskapet omtrent en uke i forveien. Josimar og andre medier som har omtalt saken skulle også motta notatet i god tid før møtet.

Ikke informert
Tirsdag 15. januar kl 11:11 mottok Josimar en epost fra Bang der hun skrev at «spørsmålet fra Nikki Schei om Gatelaget kommer til formannskapet allerede i dag. Spørsmålet vil være blant de siste sakene som behandles. Møtet starter kl 14, og pleier å vare et par timer. Formannskapsmøtet er åpent for alle».

Da saken var oppe i formannskapet, ca klokka 16:30, påpekte Schei fra podiet at han – på tross av å ha initiert prosessen – ikke hadde blitt informert om at saken var framskutt med to uker. Ingen skriftlig dokumentasjon ble framlagt før møtet. Han hadde fått vite at saken skulle opp denne dagen etter å ha blitt kontaktet av TV2 og Asker og Bærums Budstikke «to timer før møtestart».

Rådmannen leste opp sin redegjørelse for formannskapet og en håndfull tilhørere, deriblant representanter for Stabæk og pressen.

Undersøkelsene var fullt og helt basert på informasjon fra, og etter dialog med, Stabæk Fotball, kunne rådmannen fortelle. Det var ikke gjennomført sammenligninger med gatelag driftet av andre klubber på andre kanter av landet. Dialogen med Stabæk hadde vært god, ifølge Kjeldstadli.
Den fire A4-sider lange redegjørelsen ble delt ut til medlemmene i formannskapet under rådmannens muntlige redegjørelse og til pressen da møtet var over. Nederst i denne artikkelen har vi lagt ved deler av redegjørelsen. Store partier er helt eller delvis ordrette utdrag fra svarene daglig leder i Stabæk Jon Tunold sendte per epost til Josimar 18. desember.
Det var ingen ny informasjon som ble lagt fram for formannskapet.


Ingen dokumentasjon
Også utdrag fra Josimars epostkorrespondanse med kommunalsjef for helse og sosial, Grete Syrdal, kom ordrett med i rådmannens redegjørelse.

«NAV Bærum opplever samarbeidet med Stabæk fotball som viktig for å få brukerne på Gatelaget i jobbrettet aktivitet», skrev hun til Josimar 8. januar.
«Kommunens tjenester og NAV Bærum opplever samarbeidet med Stabæk fotball som viktig for å få brukerne på Gatelaget i jobbrettet aktivitet», står det i rådmannens redegjørelse fra 15. januar.

Eposten fra Syrdal til Josimar 8. januar var del av et svar på en innsynsbegjæring til Nav som angikk dokumentasjon på omfanget av kontakten mellom Stabæk Fotball og Nav. På spørsmål til Stabæk fra Josimar om store lønnskostnader for gatelaget, hevder Stabæk de bruker mye tid på kontakt med offentlige instanser. I Josimar-artikkelen publisert 20. desember forteller åpne kilder i Stabæk at frivillige tar seg av mye av den kontakten og at «han som jobber administrativt (Espen Lindmark) ikke jobber med gatelaget på full tid».

På debattforumet til Stabæks supporterklubb lørdag 12. januar skrev Ingebrigt Steen Jensen at gatelagstrener Stein Johansen «har ledet og drevet  gatelaget i disse årene på frivillig og ulønnet basis».

Med god hjelp fra andre frivillige har «Stein hentet spillere på gata, fått dem på trening, ordnet cuper, ordnet mat, fått tre-fire av dem som bodde under brua i Sandvika på rett kjøl», fortsatte «Mr Stabæk».

Til Josimar i desember hevdet Jon Tunold at lønnsbudsjettet gikk til gatelagets prosjektleder Espen Lindmark som nå jobber 100 prosent med gatelaget, eller «200 prosent» ifølge Lindmark selv. På tross av at Lindmark helt fram til desember 2018 har vært oppført på klubbens hjemmesider som administrativ leder for Stabæk Fotball Kvinner. I tillegg til Lindmark hadde «4-5» andre i klubben arbeid med gatelaget som del av sin stillingsbrøk. Men ifølge Steen Jensen drives gatelaget, og har blitt gjort det i mange år, av en ulønnet person.

Om da kontakten med offentlige instanser gjennomføres av de frivillige er det interessant informasjon med tanke på lønnsbudsjettet.

Men noen dokumentasjon over kontakt mellom Stabæk og Nav Bærum eller andre kommunale instanser finnes ikke, opplyste Grete Syrdal til Josimar.

«Vi har derfor som nevnt ingen samlet oversikt som vil beskrive omfanget av dette slik du etterspør, antall møter osv.», skrev hun i en epost.

På tross av at dokumentasjon på dette samarbeidet ikke eksisterer, er klubbens hyppige kontakt med Nav og kommunale etater nevnt flere ganger i rådmannens redegjørelse:
«Spillerne blir også fulgt opp på individuell basis; frivillige og ansatte er med i møter hos f.eks NAV, politiet, konflikthåndtering, rusomsorgen, psykisk helse boliger og sykehus eller hjelper dem med andre praktiske gjøremål.»

Munnhuggeri
Under formannskapsmøtet leste rådmannen opp sin konklusjon. Han var «fornøyd med de utdypende svarene Stabæk hadde gitt». Han kunne «ikke se at det var grunnlag for mistanke om mislighold av tilskuddsmidlene».

Under kommentarrunden påpekte Nikki Schei fra MDG at redegjørelsen ikke inneholdt noen svar på spørsmålene som var reist. Redegjørelsen var basert på det Stabæk hadde svart tidligere til Josimar – svar som førte til at han sporenstreks hadde kontaktet ordføreren for å be om en undersøkelse.

Morten Skauge (H), leder av hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, reagerte på at Schei gjorde seg «høy og mørk» ved å lage politikk av denne saken. Skauge hadde «også lest» artikkelen i Josimar. I artikkelen er kommunalsjef for helse og omsorg Grete Syrdal sitert på at kommunen ville be Stabæk om en redegjørelse i saken. Da var saken «utkvittert» fra rådmannens side, mente Skauge. Den burde ha blitt behandlet i hovedutvalget for bistand og omsorg, som gatelagsmidlene faller inn under budsjettmesssig. At Schei gjorde sak på dette ga Skauge «en flau smak i munnen». «Jeg synes ikke det er den måten vi skal jobbe på.»

Skauge, som er styremedlem i Fotballstiftelsen, mente det var betryggende å høre rådmannens redegjørelse. Han var «ikke overrasket» over at konklusjonen ble som den ble. «Men jeg tror nok at Stabæk Fotball synes dette har vært en vanskelig sak. Gatelaget kan vi være stolte av. Det er en virksomhet som har oppnådd fantastiske resultater.»

Fotballstiftelsen, der Skauge er styremedlem, er er en samling av fotballklubber som driver gatelag. De søker om midler fra offentlige og private instanser og fordeler ut midler til klubbene. I 2018 bidro Helsedirektoratet med ni millioner kroner og Nav med 5,250 millioner til stiftelsen.

I tillegg til én million kroner fra Bærum kommune, har Stabæk blitt støttet av Fotballstiftelsen med 550 000 kroner siste årene.

«Jeg synes vi skal ha tiltro til rådmannen», sa Skauge og fikk støtte av partifelle Siw Wikan, tidligere leder av kommunens hovedutvalg for bistand og omsorg, som mente at «rådmannens redegjørelse var god og bekreftet det vi visste». Hun håpet man nå kunne «sette en strek for videre mistenkeliggjøring av gatelaget». Som avslutning på seansen uttalte hun at det var «rett og slett ugreit» at Schei fortsatte «å kommentere som om ting ikke var på stell», på tross av rådmannens konklusjon om at det ikke var mistanker om mislighold.

Wikan fortalte at hennes navn, i kraft av å lede hovedutvalget for bistand og omsorg, sto sammen med Stabæks på den aller første søknaden til Helsedirektoratet om tilskudd. Hun har i forbindelse med behandling av Stabæks søknader gått nøye igjennom gatelagets behov sammen med Stabæks gatelagsansvarlig. Folk som stiller spørsmål om pengebruken «har en manglende forståelse om hva det vil si å drifte et gatelag», uttalte Wikan.

Hun, i likhet med Skauge og flere andre i formannskapet, snakket varmt om hvilket positivt tiltak gatelaget er og hvilke gode resultater det medfører.

SVs Harald Sævareid påpekte at saken ikke dreide seg om tiltaket var godt eller ikke. «Det har ikke vært stilt spørsmål, så vidt jeg kan se, fra noen parter om dette er et godt prosjekt eller ikke. For det er det.» Han «stusset» over redegjørelsen, som han mente var en beskrivelse av, og ingen forklaring på, bruk av gatelagsmidlene.

«Notatet [fra rådmannen] besvarer ikke spørsmålet.» Konklusjonen til rådmannen var ikke tilfredsstillende, mente han.

Saken skal neste uke opp i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, der Morten Skauge er leder, og hovedutvalget for bistand og omsorg, der Siw Wikan var tidligere leder. Utvalget ledes nå av Torbjørn Espelien fra Frp. Espelien ga støtte til Schei for å ha brakt spørsmålet på bordet.

På vei ut av formannskapssalen etter at møtet var ferdig, var Skauge og Schei i lavmælt, men tydelig munnhuggeri.

Til den ventende pressen uttalte MDG-politikeren at han kom til å fortsette å spørre til han fikk svar på de problemstillingene som er reist, mer enn bare en gjengivelse av Stabæks tidligere uttalelser.
– Uten de svarene, ser dette fortsatt ut som kreativ bokføring.

Schei vil fortsette å kreve svar fra kommunens administrasjon. Det er ikke usannsynlig at han vil be at saken tas opp i kommunestyret, eller om nødvendig, koble inn kommunerevisjonen eller kommuneadvokaten.

Klipp og lim
Under kan du lese rådmannens redegjørelse rundt punktene som er problematisert og se at de samsvarer med svar Jon Tunold ga Josimar i desember

«Om Gatelaget»

Rådmannens redegjørelse:
Å drive Gatelaget er et arbeid som blir en stadig viktigere del av klubbens identitet. Siden oppstarten i 2013 har over 70 personer med ulike rusutfordringer vært innom Gatelaget, og det er en rekke eksempler på personer som har kommet seg bort fra rus og ut i arbeid på grunn av dette arbeidet. Klubben legger til rette for arbeidstrening og flere av spillerne jobber i lønnet arbeid i klubben, mens andre jobber hos sponsorer/samarbeidspartnere eller andre steder i klubbens kontaktnett.

Jon Tunolds epost til Josimar:
Å drive Gatelaget er et arbeid som er viktig for Stabæk Fotball, og det blir en stadig viktigere del av vår identitet. Siden oppstarten i 2013 har vi hatt over 70 personer med ulike rusutfordringer innom Gatelaget, oog vi har en rekke eksempler på personer som har kommet seg bort fra rusen og ut i arbeid på grunn av dette arbeidet. Flere av dem jobber blant annet i lønnet arbeid i klubben, mens andre jobber hos våre sponsorer/samarbeidspartnere eller andre steder i vårt kontaktnett.

Rådmannens redegjørelse:
Å drive et gatelag handler om mer enn å fasilitere treningsøkter og lede/gjennomføre kamper og turneringer. Arbeidet rundt treningene tar mye tid. Spillerne møtes til trening to faste ukedager, 50 uker i året. I mange av ukene gjennomføres det også ekstratreninger. I tillegg kommer en rekke kamper og turneringer på Nadderud og forskjellige steder i landet. Spillerne blir også fulgt opp på individuell basis; frivillige og ansatte er med i møter hos f.eks NAV, politiet, konflikthåndtering, rusomsorgen, psykisk helse boliger og sykehus eller hjelper dem med andre praktiske gjøremål.

Jon Tunolds epost til Josimar:
Det er i beste fall en villfarelse å tro at å drive et gatelag kun havner om å fasilitere treningsøkter og lede/gjennomføre kamper og turneringer. Alt annet arbeid som ligger rundt dette, tar faktisk mye mer tid. Spillerne møtes til trening to faste treninger i uken, 50 uker i året. I mange av ukene gjennomføres det også ekstratreninger, så det er i løpet av et år snakk om 120-130 treningsøkter I tillegg kommer en rekke kamper og turneringer, både på Nadderud og forskjellige steder i landet. Våre folk bruker også mye tid på å følge opp spillerne på individuell basis; de er med i møter hos f.eks NAV, politiet, konflikthåndtering, rusomsorgen, Rubo og Saub – eller hjelper dem med andre praktiske gjøremål.

«Lønn»

Rådmannens redegjørelse:

Stabæk viser til at lønnsposten innebærer totale kostnader inkludert arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader, pensjon etc. Hoveddelen av lønnsmidlene går til Stabæks ansvarlige for Gatelaget som siden i høst har dette som en 100 prosent stilling. I tillegg er det 4-5 personer i administrasjon og sportsavdeling som gjennom uken, måneden og året bruker deler av sin arbeidstid på tilrettelegging for gatelagsvirksomheten.  Helt frem til i 2018, da klubbens trenerapparat har frigjort tid for å stille opp på dugnad for klubben, har lønnsposten også gått til å lønne trenere. Stabæk forteller at det er faste ansatte som i løpet av uken og året bruker mye tid på prosjektet, tid som ellers kunne vært brukt på annet arbeid for klubben.

Jon Tunolds epost til Josimar:
For det første inkluderer lønnsposten du viser til kostnader som arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader, pensjon etc, så reelle lønnskostnader er cirka 730.000 kroner. I Stabæk er det 4-5 personer i vår administrasjon og sportsavdeling, som gjennom uken, måneden og året bruker deler av sin arbeidstid på tilrettelegging for gatelagsvirksomheten. Dessuten utgjør hoveddelen av denne lønnsposten lønn til vår ansvarlige for Gatelaget – Espen Lindmark – som nå har dette som en 100 prosent stilling. Helt frem til i år, da klubbens trenerapparat har frigjort tid for å stille opp på dugnad for klubben, har lønnsposten også gått til å lønne trenere. Det er altså flere personer som defineres inn med ulike lønnsbrøker her. Det er faste ansatte som i løpet av uken og året bruker mye tid på dette prosjektet, tid man ellers kunne brukt på annet arbeid for klubben.

«Bane- og garderobeleie, samlingslokaler og arrangementer»

Rådmannens redegjørelse:
Stabæk fotball fremhever at det er et stort press på de to treningsbanene de disponerer, hvis man ser på total aktivitet for seniorlag, alle akademilagene og breddefotballen. Gatelaget er avhengige av forutsigbarhet i treningstider (fast oppmøte, faste ritualer, måltider mm), og treningen skjer på tidspunkter da også andre lag har mulighet til å trene, blant annet A-lagene og NTG/NTG-u lagene.

Andelen som er belastet drift av Gatelaget tilsvarer det antall timer dette laget benytter baner til kamp og trening, samt respektiv andel renhold av garderober.

Stabæk har totalt 3,5 millioner i driftskostnader knyttet til drift av banene på Nadderud, til vedlikehold og oppvarming. Oppvarmingen alene utgjør omtrent 2 millioner pr. år. Kostnaden for å drive banene på Nadderud ligger på ca. kr. 2.000,- pr. brukstime i snitt pr. år, noe lavere i sommerhalvåret og høyere i vinterhalvåret.  

Jon Tunolds epost til Josimar:
Presset på banene er nemlig svært høyt på de to treningsbanene som Stabæk disponerer, hvis man ser på totalt aktivitet for seniorlag, alle akademilagene og bredden. Gatelaget er avhengige av forutsigbarhet i treningstider (fast oppmøte, faste ritualer, måltider mm), og treningen skjer på tidspunkter da også andre lag har mulighet til å trene, blant annet A-lagene og NTG/NTG-u-lagene.

Andelen som er belastet drift av Gatelaget tilsvarer det antall timer dette laget benytter baner til kamp og trening, samt respektiv andel renhold av garderober.

Faktum er at Stabæk totalt har 3,5 millioner i driftskostnader bare på drift av banene på Nadderud, til vedlikehold og oppvarming. Bare oppvarmingen av banene utgjør omtrent 2 millioner pr. år. Kostnaden for å drive banene på Nadderud ligger på ca. kr. 2.000,- pr. brukstime i snitt pr. år, noe lavere i sommerhalvåret og høyere i vinterhalvåret.


«Frokost/servering»

Rådmannens redegjørelse:
Spillerne får både felles frokost når de samles, og varm lunsj etter trening.  Det er en sosial arena i tillegg til at spillerne sikres flere næringsrike måltider i løpet av uka. Deler av maten doneres av sponsorer, først og fremst Orkla, men dette er med et begrenset antall produkter, som langt fra er tilstrekkelig når spillerne skal serveres skikkelige måltider. For eksempel kommer varm lunch etter trening, middager til begge lagene og støtteapparat etter kamper i tillegg. Det samme gjør melk, brød, frukt og pålegg som Orkla eller eventuelt andre sponsorer ikke kan levere.

Jon Tunolds epost til Josimar:
Men Orkla bidrar bare med et begrenset antall produkter, som langt fra er tilstrekkelig når spillerne skal serveres skikkelige måltider. For eksempel kommer varm lunch etter trening, middager til begge lagene og støtteapparat etter kamper i tillegg – det samme gjør melk, brød, frukt og pålegg som Orkla eller eventuelt andre sponsorer ikke kan levere. Spillerne får både felles frokost når de samles, og varm lunsj etter trening.

«Billetter til kamp»

Rådmannens redegjørelse:
Stabæk viser til at dette er salgbare billetter på hovedtribune, og kostnadsføres deretter. Dette er i følge Stabæk også praksis i andre toppklubber som driver gatelag, men postens størrelse vil variere, avhengig av prisen på tilsvarende billetter.

Jon Tunolds epost til Josimar:
Vi ser ingen grunn til at ikke disse billettene skal være en del av det totale kostnadsbilde. Dette er salgbare billetter på hovedtribune, og kostnadsføres deretter. Slik praktiserer også andre toppklubber som driver gatelag, men postens størrelse vil selvfølgelig variere fra klubb til klubb, avhengig av prisen på tilsvarende billetter.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.