Kommunen krever gatelag-svar fra Stabæk

Bærums ordfører har gitt rådmannen i oppdrag å undersøke Stabæks gatelag. SVs listetopp omtaler de kommunale tilskuddene som sniksubsidiering av klubben.

Av Lars Johnsen

Torsdag 20. desember 2018 publiserte Josimar artikkelen «Er gatelaget en millionbutikk?» om offentlig pengestøtte og bruken av denne støtten i Stabæk Fotballs gatelagsprosjekt.

Dagen etter gikk gruppelederen for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Bærum kommunestyre, Nikki Schei, ut i Asker og Bærums Budstikke og ba om svar fra Stabæk om pengene de mottar fra kommunen faktisk går til dem de er ment for.

Stabæk har siden oppstarten i 2013 av sitt lavterskel fotballtilbud for rusavhengige, gatelaget, mottatt 7,5 millioner kroner i tilskudd fra kommunen. I tillegg har klubben i samme periode fått 3,5 millioner kroner fra andre offentlige instanser.

Nikki Schei sendte også en epost til Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) der han skrev: «Påstandene som kommer frem er såpass graverende og jeg ønsker et utdypende svar for å belyse saken. Daglig leder [i Stabæk Fotball] [Jon] Tunolds svar i artikkelen er lite betryggende slik jeg leser det.»

– Jeg har lest artikkelen i Josimar med interesse, og har på bakgrunn av denne og en henvendelse fra gruppelederen til Miljøpartiet De Grønne, bedt rådmannen undersøke saken og komme tilbake med en redegjørelse til politisk nivå. Det er ikke naturlig for meg å kommentere detaljene i saken før rådmannen har avsluttet sin gjennomgang og oversendt sine vurderinger til politisk nivå, skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog i en epost til Josimar.

Jon Tunold, daglig leder i Stabæk Fotball, mener kommunen ikke vil finne noen overraskelser i sin undersøkelse.
– Vi har hatt god dialog med kommunen gjennom de fem årene vi har drevet gatelaget og levert utfyllende rapporter og regnskap som er revisorgodkjent. Kommunen har også fått den samme redegjørelsen som Josimar fikk før jul. Det er ingen grunn til at det skal dukke opp momenter som er overraskende for administrasjonen i kommunen, skriver han i en epost.

Det er akkurat denne redegjørelsen, som Tunold henviser til, som fikk MDG til å reagere.

364 millioner fra kommunen
Nikki Schei forteller Josimar at det er to parallelle spor han ønsker å forfølge. Den første går på hvilken oppfølging kommunen har for å sikre at midler til idrettslag blir brukt til den aktiviteten det er søkt om.
– Det andre går på at Stabæk er det eneste toppidrettslaget som har fått to stadionanlegg, de bør ikke ha noen skjeletter i skapet, sier han.

De to stadionanleggene Schei refererer til er Telenor Arena og bygging av nytt Nadderud Stadion.

Telenor Arena sto ferdig i 2009. Stadiontomten pluss 50 millioner i kontanttilskudd ble gitt fra den private grunneieren Fornebu Boligspar til Stabæks daværende «samarbeidende selskap», Stabæk Holding AS. Kommunen spilte en helt sentral rolle i å legge til rette for arenaen, blant annet ved å omregulere deler av området eid av FBS.

Arenaen var et tapssluk allerede fra starten. Mot å ta på seg gjeld og alle forpliktelser, overtok i 2011 Stabæk Holding AS’ hovedaksjonær Kjell Chr. Ulrichsen eierskapet av arenaen. Stabæk var tilbake på Nadderud stadion fra 2012-sesongen.

I 2017 vedtok Bærum kommune å bygge nytt stadion på Nadderud. Inkludert flytting av friidrettsbanen fra Nadderud til et annet sted i kommunen, vil det nye UEFA-godkjente anlegget ifølge Asker og Bærums Budstikke koste 364 millioner kroner.

Svarene fra Tunold til Josimar i artikkelen om gatelaget var av en sånn karakter, ifølge Schei, at han var nødt til å reagere.
– Kommunen har strukket seg langt for Stabæk, mener Schei.

Det er ikke bare Schei og ordfører Hammer Krog som har lest artikkelen om økonomien til gatelaget «med interesse». Ifølge Schei har ledere i idretten i Bærum gjort det samme.
– Jeg har fått utrolig mange tilbakemeldinger fra folk. De sier «heia, heia! Sånn kan ikke Stabæk holde på». Jeg har snakket med flere fotballklubber som mener det er betimelig at noen sjekker hva Stabæk driver med, forteller MDG-politikeren

«Regnestykket går ikke opp»
Lisa Bang ved rådmannens kontor forteller at undersøkelsene i saken skal være ferdig når de kommunale utvalgene som er relevante i saken har møte – hovedutvalget for bistand og omsorg 23. januar og hovedutvalget for miljø, idrett og kultur 24. januar.

Hun forteller at mulig straff for tilskuddmottakere som bruker tilskuddet til andre formål enn de er ment for, vil kunne bli bedt om å betale tilbake midlene.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Bærum kommunestyre, Kjell Maartmann-Moe, har lest Josimars artikkel. Han skriver i en epost at gatelaget er et meget positivt tiltak.
– Når det gjelder de økonomiske forholdene som omtales i artikkelen, undersøkes disse av rådmannen i Bærum, og vi skal få svar av rådmannen på henvendelsen fra MDG. Jeg imøteser resultatet av rådmannens undersøkelser.

SVs gruppeleder Harald Sævareid er ikke like ordknapp som Ap-kollegaen.

Sævareid er kjent med at Stabæk Fotball har en driftsavtale med Bærum kommune angående banene på Nadderud. Klubben får til sammen nesten 1,4 millioner kroner fra kommunen for å drifte stadion pluss de to tilknyttede kunstgressbanene, som klubben disponerer fritt. På tross av dette oppgir Stabæk at gatelaget belaster banen for 390 000 kroner i året.

Gatelaget trener to timer i uka på halv bane – de facto én treningstime på full bane. Summen henger ikke på greip, ifølge SV-politikeren.

– Min intuitive tanke dette høres helt meningsløst ut, at man skal ha banekostnader på nærmere 400 000 kroner for et lag som belaster banen én time i uka. Dette høres i høyeste grad ut som en sniksubsidiering av klubben.

Om 390 000 kroner i året er en reell kostnad for én time i uka, betyr at ett av Stabæks mange lag på aldersbestemt nivå som trener fire ganger i uka på full bane må ha baneskostnader på nesten 1,6 millioner kroner. Så kan man begynne å gange opp med antall lag i klubben som bruker banene mye.

– Det er klart at dette regnestykket går ikke opp i det hele tatt. Her bruker man vikarierende argumenter for å få penger til klubben som ikke brukes på gatelaget. Det er problematisk, i høyeste grad.

At en politiker omtaler tilskuddet til Stabæks gatelag som en sniksubsidiering av klubben, har Jon Tunold «ingen kommentar til, utover at vedkommende politiker sannsynligvis ikke er godt nok informert om alle faktiske forhold og omfanget av dette tiltaket».

«For å dekke andre kostnader»
Klubben har oppført kostnader på 985 000 kroner under posten «lønn egne ansatte» på gatelagsbudsjettet. Ifølge daglig leder i Stabæk Fotball, Jon Tunold, går dette til å dekke lønn til prosjektleder for gatelaget, Espen Lindmark, pluss noen andre som bidrar inn mot prosjektet. Lindmark jobber ifølge Stabæk 100 prosent med gatelaget.

Samtidig er han fortsatt oppført som administrativ leder for Stabæk Fotball Kvinner, og var på La Manga sammen med kvinnelaget før sesongstart 2018 og har deltatt på møter i Toppfotball kvinner (tidligere «Serieforeningen for kvinnefotballr») som leder for Stabæk-kvinnene i 2018.

– Espen Lindmark har også hatt en rolle rundt damelaget inntil høsten 2018 og dette har vært åpent for alle, inkludert kommunen. I en fotballklubb bistår alle ansatte med å løse ulike oppgaver og det gjelder også arbeidet rundt Gatelaget hvor 4-5 fast ansatte er involvert ukentlig. Vi ser imidlertid at arbeidet med oppfølging av deltakerne og frivillige rundt gatelaget er såpass tidkrevende og Espen Lindmark bruker nå all sin arbeidstid på dette tiltaket. Det forhindrer ham imidlertid ikke fra å trå til i andre sammenhenger dersom arbeidsmengde og ekstra arbeidslyst åpner for det, sier Tunold.

Trenerne på gatelaget jobber frivillig. Da Josimar snakket med en av dem, Stein Johansen, på Føyka i desember uttalte han at Lindmark ikke jobbet full stilling for gatelaget. Johansen gjør også administrativt arbeid for gatelaget, på frivillig basis.

Hedda Bie, daglig leder i Fotballstiftelsen, stipulerer at det koster mellom 700 000 og 900 000 kroner å drifte et gatelag, avhengig av mengden av frivillighet i apparatet geografisk plassering og om laget deltar i seriespill.

Stabæks gatelagsbudsjett er på 1,7 millioner kroner
– Jeg synes det virker rart om man jobber full tid for ett lag som har én treningstime i uka når man i tillegg har frivillige som gjennomfører treningene. Han må ha ufattelig mange arbeidstimer i uka hvis han skal administrere [damelaget] også. Det virker som om om at man har tatt inn et prosjekt for å få dekket andre kostnader, sier Harald Sævareid.

Sævareid reagerer også på at Stabæk kostnadsfører billetter til egne kamper som deles ut til gatelagsspillerne. I perioden 2014-2016 var denne posten på 81 000 kroner per år. For 2017-2019 er den 32 500 kroner per år.

Jon Tunold mener billettene er salgbare og derfor naturlig inngår i det totale kostnadsbildet for gatelaget.
– I teorien er de salgbare. Det er først ved fulle tribuner disse billettene er en reell konkurrent og at klubben gir bort en verdi, sier han.

Det oppgitte tilskuersnittet for 2018 var 3655. Det betyr ca. 1300 ledige plasser på Nadderud ved hver kamp.
– Da er disse billettene per definisjon ikke salgbare. Å dele ut billettene virker som en måte for å øke inntjeningen per kamp.

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.