Spørsmålene MFK-ledelsen ikke vil svare på

Josimar har sendt en rekke spørsmål til direktør Øystein Neerland etter avsløringen om at Molde-spilleren er anmeldt for en ny voldtekt. Men MFK-sjefen ønsker ikke å svare.

Tekst Lars Johnsen
Publisert 11. september 2018, 19:55

Onsdag i forrige uke publiserte Josimar artikkelen «Ny anmeldelse mot Molde-spiller». En kvinne i Oslo anmeldte i juni Molde-spilleren som nylig ble frikjent for sovevoldtekt, men dømt til å betale erstatning, for voldtekt, vold og trusler. Spillerens advokat Øyvind Panzer Iversen reagerte kraftig på at han ikke ble gitt samtidig imøtegåelse av Josimar. (Les vårt tilsvar hos Medier24)

Til Romsdals Budstikke uttalte advokaten også:

«Jeg er i hvert fall ikke kjent med at det er registrert noen anmeldelse.»
Dagen etter bekreftet kvinnens advokat, Thomas Wyller, til VG at det foreligger en politianmeldelse mot Molde-spilleren.

Kvinnen i 20-årene forteller til Josimar at hun ikke har ønsket offentlig oppmerksomhet rundt saken, men at hun til slutt følte at hun ikke hadde noe annet valg. Hennes motiv er at Molde-spilleren vedkjenner seg farskapet til hennes barn, som i dag er tre år gammelt. Hun skal ha forsøkt å få Molde-spilleren til å erkjenne farskapet helt siden hun oppdaget at hun var gravid for litt under fire år siden. Han har svart på hennes henvendelser med sjikane og grove trusler – både mot mor og barn. Josimar er i besittelse av slike tekstmeldinger.

Til VG fredag fortalte Oslo-kvinnens advokat Thomas Wyller at det foreligger anmeldelse, hva tenker du nå?
Som presisert i pressemeldingen (sendt ut onsdag 5. september. red.anm.) er jeg kjent med at kvinnen avga forklaring som vitne i en annen sak 6. juni 2018. Jeg er ikke kjent med at dette vitneavhøret har medført noen etterforskning fra politiets side. Hvorvidt det er opprettet en egen sak hos politiet, med et eget anmeldelsesnummer, er jeg derfor ikke kjent med. Jeg kan legge til at jeg i går, den 10. september, tok kontakt med politiet hvor jeg på vegne av min klient ba om at han ble avhørt i relasjon til kvinnens anklager. Straks min klient innkalles til avhør, vil politiet blant annet få presentert lydopptaket av 1. juni i år, hvor hun gir uttrykk for at det ikke har skjedd noen voldtekt, svarer Molde-spillerens advokat Øyvind Panzer Iversen i en epost.

Kvinnen forteller til Josimar at hun mumlet samtykkende da Molde-spilleren ringte 1. juni, der han gjentatte ganger skal ha sagt «det var ikke voldtekt, ikke sant?» Hun forteller at målet med telefonsamtalen var å få Molde-spilleren til å innrømme farskapet. Hun forteller at selv på dette tidspunktet hadde han en viss makt over henne. Dette var personen som hadde møtt henne med grove trusler og fysiske angrep når hun hadde tatt kontakt, og blant annet sagt «forteller du dette til noen skal jeg sørge for at du aldri puster mer». Hun sier hun aldri ble informert om at samtalen ble tatt opp, men skjønte at den ble det da det var tydelig at telefonen sto på høyttaler og hun kunne høre at det gikk i dører og det var folk i bakgrunnen. Dette har hun også fortalt til politiet i avhøret 6. juni.

Kontakten med klubben
I mars i år skal kvinnen ha tatt kontakt med Molde-direktør Øystein Neerland der hun ba om hjelp til å få spilleren til å gjennomføre en farskapstest. Hun beskriver den første telefonsamtalen som positiv, der beskjeden fra Molde-direktøren var at klubben absolutt ønsket å hjelpe henne. De neste samtalene med Neerland, var ifølge kvinnen, av en annen karakter. Hun følte at klubben så på henne som et problem.

Dialogen med Molde ble etter hvert ført med Marcus Andreasson, mangeårig spiller i klubben, i dag spillerkoordinator i Molde FK. I mai, to måneder etter den første samtalen med klubben, reiste Andreasson og Molde-spilleren til Oslo for å møte kvinnen på en kafé inne på Oslo Bussterminal. Molde-representantene skal ha vært redd for å bli overhørt av journalister og byttet bord to ganger under møtet. I møtet skal Andreasson ha rådet kvinnen til å ikke gå til politiet med saken. Ifølge kvinnen skal Andreasson ha anmodet henne til «å tenke på barnet».  Hun forteller at hun var ganske sjokkert over uttalelsene til Molde-representanten. Samtidig fungerte de som en bekreftelse på den følelsen hun hadde hatt en stund: at klubben ikke ville bidra til en DNA-prøve, noe Neerland skal ha hevdet i telefonsamtalen i mars, at de skulle være behjelpelige med. Andreasson har ikke svart på Josimars henvendelser.

6. juni møtte Oslo-kvinnen til det som var ment som vitneavhør på politihuset på Grønland. Til etterforskeren som hadde ankommet fra Molde, gjenfortalte hun sin historie med Molde-spilleren. Opplysningene hun ga var av straffbar karakter. Etterforskeren fra Molde ønsket å opprette en anmeldelse mot Molde-spilleren, noe Oslo-kvinnen samtykket til.

Vi stilte spørsmål til spillerens advokat Øyvind Panzer Iversen om hvorfor spilleren har motsatt seg å ta en farskapstest i fire år.

Jeg aksepterer ikke premisset i spørsmålet ditt; «Hvorfor har han gjort det i fire år?». Dette skulle i så fall indikere at han jevnlig i fire år har blitt anmodet om å la seg teste, og at han har unndratt seg dette. Dette er ikke riktig. Min klient motsetter seg en farskapstest som ikke er knyttet til reglene for endring av farskap. Min klient vil IKKE motsette seg DNA-testing, enn så lenge man følger normal prosedyre. Jeg er kjent med at MFK på et tidspunkt forsøkte å legge til rette for at slik test ble gjennomført, selv om dette må sies å ligge noe på siden av arbeidsgivers ansvar. Etter hva jeg forstår strandet dette forsøket på at kvinnen stadig la nye premisser for hvordan testen skulle gjennomføres, hvoretter klubben anmodet kvinnen om å forholde seg direkte til min klient. Enn så lenge normale prosedyrer følges imøteser min klient en avklaring av spørsmålet om farskap. Skulle det etter en slik test vise seg at han er biologisk far til det barnet hans tidligere kjæreste har født, så er han også beredt på å ta praktisk og økonomisk ansvar for dette, skriver advokat Øyvind Panzer Iversen i en epost til Josimar.

Advokat Iversen omtaler kvinnen som spillerens «tidligere kjæreste». Ifølge kvinnen ble de kjent på sosiale medier. Ved første overnattingsbesøk skjedde overgrepet. Det var aldri noe kjæresteforhold, sier hun.

Tredje voldtektsanklage mot samme spiller
Spilleren ble klar for Molde sommeren 2016. Høsten 2015, på en sesongavslutningstur til Stockholm med sin norske forrige klubb, ble han anmeldt for sovevoldtekt. Hendelsen ble omtalt i både norske og svenske medier, uten at spilleren ble navngitt. Etterforskning av voldtektssaken i Stockholm ble henlagt i januar 2016.
Kilder forteller til Josimar at Molde var fullt innforstått med at spilleren de kjøpte sommeren 2016 var personen som hadde blitt anmeldt for voldtekt i Stockholm. Ifølge den internasjonalt anerkjente nettsiden Transfermarkt, som fører oversikt over spillere, kontrakter, markedsverdi og agenter, har Molde-spilleren Jim Solbakken som agent. Solbakken har ikke besvart Josimars henvendelser. Spilleren har vært på banen for Molde gjennom hele sesongen. I to seriekamper, mens spilleren hadde status som siktet for voldtekt, ga Molde-trener Ole Gunnar Solskjær kapteinsbindet til spilleren.

Ny advokat
Spilleren ble frikjent for sovevoldtekt i Møre og Romsdal tingrett i august, men ble samtidig kjent erstatningspliktig og må betale 150 000 kroner til den fornærmede. Saken er anket.
Dagen etter dommen i tingretten tok John Christian Elden over som Molde-kvinnens bistandsadvokat.
Saken ser ut som en sak som bør ankes, og der lagmannsretten fort kan komme til motsatt resultat. Tingrettens flertall har lagt en veldig streng vurdering til grunn når de har frifunnet for straff, men dømmer ham til erstatning som gjerningsmann. Med disse tilleggsbevisene som Josimar melder om, kan saken snu, og jeg har bedt aktor om å hente inn denne nye saken for å se om det er bevis vi bør føre i lagmannsretten, skriver Elden i en SMS til Josimar.

Vi sendte følgende spørsmål til Øystein Neerland. Han ønsket ikke å svare:

I forrige uke publiserte Josimar en artikkel om en Oslo-kvinne som hevder at en Molde-spiller er far til hennes tre år gamle barn. Kjente dere til saken?

Har du personlig snakket med Oslo-kvinnen? Hvis ja: når fant samtalen sted? Fortalte hun om farskapssaken? Hva var din reaksjon?

Ga du uttrykk for MFK skulle hjelpe henne? I så fall på hvilken måte?

Hva gjorde dere overfor spilleren? Fikk han beskjed om at en kvinne hadde tatt kontakt med klubben på bakgrunn av at han har nektet å ta farskapstest?

Har det blitt gjennomført en farskapstest? Hvis nei, hvorfor ikke?

I mai reiste spilleren og en MFK-representant til Oslo for å møte kvinnen. I møtet skal den MFK-ansatte ha frarådet kvinnen å gå til politiet. Hva tenker du om et slikt råd?

Har Molde FK forsøkt å trenere saken lengst mulig for å unngå ytterligere blest rundt spilleren som da var tiltalt for sovevoldtekt?

Er MFK klar over at det foreligger en politianmeldelse?

Hva har dere lært av denne saken?

Er det noe dere skulle ønske dere hadde gjort annerledes?

Hvor krevende har denne saken vært å håndtere for klubben?

Har sponsorer og andre samarbeidspartnere tatt kontakt med klubben og uttrykt bekymring?

Da dere signerte spilleren, var dere innforstått med at han åtte måneder i forveien hadde blitt anmeldt for voldtekt i Sverige?

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.