Stille fra statskanalen

NRK vil ikke la seg intervjue om undersøkelsene de skal ha gjennomført i Tom Nordlie-saken.


Tekst Lars Johnsen

Tirsdag 13. februar uttalte NRKs sportsredaktør Egil Sundvor i en SMS til Josimar at NRK har gjennomført en grundig undersøkelse rundt påstandene til tidligere Avaldsnes-spillere Hólmfríður Magnúsdótti mot Tom Nordlie om seksuell trakassering. Ifølge Sundvor har ikke NRK funnet eller blitt forelagt dokumentasjon som bekrefter «påstandene og ryktene», på tross av at ledere i Avaldsnes for over én måned siden i en artikkel publisert på nrk.no bekreftet å ha sett dokumentasjon på trakasseringen og at dette var bakgrunnen for trenerens avskjed.

Ettersom NRK ikke har funnet dokumentasjon på «påstandene og ryktene», vil statskanalen fortsette å bruke Tom Nordlie som ekspertkommentator.

Fredag 16. februar henvendte vi oss på nytt til Sundvor, og ba om et intervju for å stille noen spørsmål rundt omfanget og kvaliteten til NRKs undersøkelse.
Sundvor ønsket ikke å svare. SMS-korrespondansen kan leses under. Vi har også vedlagt spørsmålene vi ønsket å stille NRK.

SMSene
Josimar: Vi har en del spørsmål angående NRKs undersøkelser i saken om trakassering i Avaldsnes. Når passer det at jeg ringer deg?
NRK: Vi har svart – så langt jeg kan se? Hva er spørsmålet? Dette er en intern sak og vi driver ikke offentlig formidling av interne gjennomganger.

Josimar: Spørsmålene handler om kvalitetssikringen i NRKs undersøkelser. Vi kan ta det pr. telefon eller epost.
NRK: Jeg har ikke mer å tilføye enn svaret over. Om dere har dokumentasjon som ikke har vært framme, er dere velkomne til å dele dette med oss.

Josimar: Vi ønsker å stille NRK en rekke spørsmål om hvilke undersøkelser dere har gjennomført. Hvem har gjennomført undersøkelsene i praksis – er det journalister, er det deg eller noen andre med redaktøransvar, har dere benyttet advokat osv?
Er det slik at NRK ikke vil svare på dette, samtidig som NRK driver tøff journalistikk overfor andre – inkludert andre medier – i trakasseringssaker?
I kraft av NRKs posisjon som statseid mediebedrift, har ikke NRK plikt til å svare på spørsmål rundt det dere omtaler som «en grundig gjennomgang» i en trakasseringssak – en trakasseringssak der ledere i klubben har bekreftet hendelsene, en sak der dere bruker uttrykk som «påstander og rykter»?
NRK: Som nevnt: Vi har fulgt NRKs policy i denne saken. Prosessen har vært grundig for å ivareta alle sider i en sak som er krevende. Er det ny informasjon fra klubbens ledelse og talsmann dere sitter på – vil vi gjerne bli forelagt denne.

Spørsmålene
Her er spørsmålene Josimar ønsket å stille til NRK:
Du sier dere har gjennomført en grundig undersøkelse – hva ligger i det?
Hvem har gjennomført den – noen av NRKs journalister, noen med redaktøransvar, deg selv, innleide personer, en advokat?

Dere sier dere ikke har funnet eller blitt forelagt noen dokumentasjon som «bekrefter påstandene og ryktene». Hvordan kan det ha seg at Josimar kan dokumentere at trakasseringen har funnet sted, men ikke NRK – som både har lokalkontor i området og ressurser til å kunne bruke god tid på en slik undersøkelse?

Har dere fått spillerens originalinnlegg, som ble publisert på facebook og gjengitt av Morgunblaðið 11. januar, oversatt fra islandsk?

I dette innlegget forteller hun om at Tom Nordlie over tid tok psykisk kontroll over henne. Hun beskriver at han ringte og sendte tekstmeldinger til henne hele tiden. Han begynte å gå rett inn i boligen hennes, uten å banke på. Hun måtte starte å låse døra. Hun forteller om en hendelse der treneren var på besøk hos henne, tok rundt henne og sa «jeg vil ikke holde rundt deg for lenge, for da blir jeg kåt».
Hun forteller om en tekstmelding der han skriver «vil du ha meg? Jeg har ereksjon».
Hun beskriver hvordan treneren ringte en venninne for å fiske ut informasjon om henne, for å forsikre seg om at spilleren ikke hadde fortalt om bildene og videoene til venninnen. Det hadde hun gjort, men venninnen bekreftet ikke dette overfor Nordlie.
Magnúsdóttir viste dokumentasjonen til en leder i klubben, som konfronterte Tom Nordlie. Noen dager etterpå var Nordlie ferdig som trener i Avaldsnes.
Hva er det dere ikke tror på?

Til NRK 11. januar sa Helge S. Gaard, styreleder i Avaldsnes IL: «Jeg kjenner innholdet. Da vi fikk dette varselet koblet vi på ekstern hjelp med en gang og prøvde å håndtere sakene på en profesjonell måte. Konsekvensen var at treneren måtte forlate klubben.»
I samme artikkel uttalte Arne Utvik, styreleder i Avaldsnes Damer Elite, følgende: «Jeg kan bekrefte at jeg ville fjerne treneren grunnet hans oppførsel og trakassering av Frida Magnúsdóttir.»
Ifølge denne NRK-artikkelen fortalte Utvik at han har sett meldinger treneren hadde sendt Magnúsdóttir.
«Jeg har sett mye, ja», sa han.
Er ikke det dokumentasjon i NRKs øyne?
Veier Tom Nordlies ord tyngre enn ordene til Hólmfríður Magnúsdóttir, Arne Utvik og Helge S. Gaard?

Tom Nordlie engasjerte John Christian Elden for å fremme krav om etterlønn og kompensasjon mot Avaldsnes etter at han hadde sagt opp trenerjobben. Tom Nordlie fikk ingenting. Var dere kjent med den informasjonen da dere tok beslutningen med å fortsette med Tom Nordlie?

Gir dette noen ekstra utfordringer for NRK som, på den ene siden, bedriver tøff journalistikk i #metoo-saker, men samtidig ikke har greid å skaffe noe dokumentasjon i en sak som gjelder en av NRKs egne?

Er saken nå avsluttet for NRKs del?

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.