Var Tomaž Vesel valgbar som ny leder av FIFAs kontrollkomité?

vesel

I juli kunne FIFA presentere den nye lederen av kontrollkomiteen – Tomaž Vesel fra Slovenia. Josimar sitter på dokumentasjon som viser at Vesel ikke var valgbar.

Tekst Pål Ødegård, Håvard Melnæs, Andreas Selliaas og Philippe Auclair

I FIFAs forskrifter står det tydelig at enhver formann eller viseformann i organisasjonens uavhengige komitéer ikke kan ha innehatt noen verv i regionale eller lokale forbund de siste fire årene. Josimar sjekket dette med Ludovic Delechat i FIFAs juridiske avdeling.

Vi spurte Delechat:

Stemmer det som det står i styringsreglementets artikkel 5 at en leder eller nestleder i FIFAs uavhengige komitéer, som kontrollkomiteen, ikke kan ha sittet i et verv eller som komitémedlem i et nasjonalt eller regionalt forbund?

Svar: Ja.

Vi spurte også: Finnes det noen unntak fra denne regelen?

Svar: Nei, ingen overhodet.

Nå kan Josimar avsløre at den nye lederen av kontrollkomiteen, Tomaž Vesel, har hatt verv i det slovenske fotballforbundet fra 2011 og frem til i år. Fra 2011 til 2014 var han medlem av ungdomskomiteen. I 2014 ble han nestformann i samme komite, et verv han beholdt helt frem til han ble utpekt som ny leder av FIFAs kontrollkomite.

Nøkkelposisjon
Lederen for kontrollkomiteen i FIFA er en nøkkelposisjon fordi vedkommende skal sørge for at ingen tar seg til rette i FIFA uten at man blir sett i kortene. Stillingen er også viktig fordi den skal sørge for at reformprosessen som er vedtatt i FIFA blir gjennomført.

Forgjengeren til Tomaž Vesel var den sveitsisk-italienske Domenico Scala som FIFA-president Gianni Infantino og hans strategiske rådgiver Kjetil Siem hadde hatt et svært anstrengt forhold til.

Under kongressen i Mexico trumfet Gianni Infantino i tolvte time gjennom et forslag om at han kan sparke og ansette personer som sitter FIFAs uavhengige komiteer frem til FIFA-kongressen i Kuala Lumpur mai 2017. Det betydde i realiteten at uavhengigheten til FIFAs kontrollorganer ble satt på vent i ett år.

Kongressen stemte gjennom forslaget, selv om noen delegater i etterkant innrømte at de ikke visste helt hva de stemte på.

Dette opprørte Domenico Scala, den mektige lederen for FIFAs kontrollkomite, som kalte det et kupp og trakk seg fra stillingen med øyeblikkelige virkning. Scalas jobb var blant annet å forhandle frem lønna til Infantino og avgjøre om Infantinos generøse pengelovnader under valgkampen til de forskjellige nasjonale fortbundene kunne utbetales.

Lydopptaket
I juni publiserte tyske og sveitsiske aviser et lydopptak fra et møte i FIFA-rådet i Mexico. Her kan man høre at Gianni Infantino la all sin prestisje i å få fjernet Domenico Scala. Infantino var fornærmet fordi han bare var tilbudt en grunnlønn på to millioner sveitsiske franc (ca 17 millioner kroner etter dagens kurs) i året. Han skulle jo kjøpe hus i Zürich til 180 millioner kroner, fortalte han og spøkte med at han måtte låne penger av de andre rådsmedlemmene for å få råd til huset. Lønnskravene og presset fra Gianni Infantino førte til at Domenico Scala klaget Infantino inn for FIFAs etiske komite.

I tillegg til lydopptaket ble det lekket en e-post der Infantino ga lederen for FIFAs juridiske avdeling, Marco Villiger, beskjed om å slette lydbåndopptaket. Spørsmålet var om dette var et brudd på FIFAs regelverk (som sier at alle møter skal protokollføres med lydopptak).

Čeferins lagkamerat
6. juli publiserte FIFA en pressemelding som fortalte at Tomaž Vesel hadde fått jobben som Scalas etterfølger som ny sjef i kontrollkoniteen. Ifølge FIFAs medieavdeling var det den midlertidige lederen Sindi Mabaso-Koyana fra Sør-Afrika som hadde foreslått sloveneren.

«Dette er en nøkkelrolle i organisasjonen, og Vesels ekspertise som statsrevisor og hans internasjonale erfaring vil forsikre aktører og gjenopprette tilliten til FIFA», sa Infantino ved ansettelsen av Vesel.

«Jeg lover å sikre at FIFA vil operere i samsvar med internasjonale standarder, og fortsette på stien mot en ansvarlig ledelse slik det har blitt stipulert i reformene.»

31. august offentliggjorde FIFA i en pressemelding at Gianni Infantino hadde godtatt en lønn på 1,5 millioner sveitsiske franc, uten bonuser, men med diverse frynsegoder, inntil kongressen neste år. Han godtok altså gladelig en dårligere avtale enn den han kalte fornærmende drøye tre måneder tidligere. Lønnen ble fastsatt av Tomaž Vesel i kompensasjonskomitéen (en underavdeling av kontrollkomitéen), som ifølge pressemeldingen «tok en rekke faktorer i betraktning, inkludert ekspertråd fra to uavhengige eksterne konsulenter».

Interessekonflikt
Som Josimar har skrevet tidligere, sier flere kilder at Gianni Infantino aktivt støttet den nå nyvalgte UEFA-presidenten Aleksander Čeferin under valgkampen gjennom sin strategiske rådgiver Kjetil Siem. Samtidig har vi rapportert at Aleksander Čeferin og Tomaž Vesel kjenner hverandre godt, og attpåtil har spilt fotball sammen på et amatørlag for advokater, noe både Čeferin og Vesel selv har bekreftet til Josimar.

I København spurte Josimar om Čeferin hadde hatt noe med ansettelsen Vesel å gjøre.

«Jeg fikk en henvendelse fra noen i FIFA. Jeg sa han var mer enn kompetent. Om han kan vært riksrevisor i Slovenia, så kan han gjøre en like god jobb i FIFA. Det var det. Folk ser først en slovener, og når de ser en annen, blir alle opprømte. Men det bør handle om personen er kompetent eller ikke, og ikke hvor han kommer fra», svarte Čeferin.

Taust fra FIFA
Josimar sendte tidligere i dag tre spørsmål til Tomaž Vesel.

Stemmer det at du satt i ungdomskomiteen til det slovenske fotballforbundet fra 2011 til 2016?

Hvis dette stemmer, fortalte du FIFA om dette?

Trengte du å fylle ut en erklæring (som skulle fanget opp dette) da FIFA ønsket å ansette deg?

Lederen av FIFAs kontrollkomite svarer følgende til Josimar på e-post:

«Jeg fortalte om dette til ansettelseskomiteen da de foretok en bakgrunnssjekk og at rollen min (i ungdomskomiteen) var kun å gi råd.»

Josimar har vært i kontakt med Domenico Scala som ikke ønsket å kommentere opplysningene.
I tillegg har Josimar sendt en rekke spørsmål til FIFAs medieavdeling. Vi venter fortsatt på svar.

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.