«Vi ønsker å følge sentrale prinsipper i offentlighetsloven»

Terje Svendsen

Etter en hektisk måned som fotballpresident, som har handlet mye om Kjetil Siems reiseregninger, forsikrer Terje Svendsen at han fortsatt står for en åpenhetslinje. «Det må ikke være tvil om at vi ønsker mer åpenhet», sier han. Men hvordan Dagbladet kan mene at Siems lunsjer har skaffet norsk fotball 50 millioner kroner, vil presidenten ikke kommentere.

Tekst Lars Johnsen

«Norsk fotball er en del av idrettsfamilien, og vi må finne svarene i fellesskap. I denne prosessen vil norsk fotball være en pådriver for mer åpenhet», skrev du på fotball.no 31. mars. Om resten av idrettsbevegelsen ikke vil ha større åpenhet, kan ikke NFF likevel legge seg på en slik linje?
Det er det helt klart at NFF kan. Det må ikke være tvil om at vi ønsker mer åpenhet. Det som er viktig å tenke på er at vi hadde vårt første styremøte for akkurat en uke siden. Da hadde vi en gjennomgang av reiseregninger, og la fram en samleoversikt. På det stryremøtet vedtok vi å utrede hvordan vi skal følge sentrale prinsipper i offentlighetsloven. Vi vedtok også at vi skulle ha månedlige møter med media, der vi skal legge fram reiseregningene framover. Vi i Forbundsstyret opplever at vi fikk et veldig klart mandat fra Tinget om å ha større åpenhet. En av mine oppgaver er å sørge for at forbundet blir mer åpent – det hersker det ingen tvil om. Vi vedtok å utrede hvordan vi skal følge sentrale prinsipper i offentlighetsloven. Samtidig vet vi at dersom vi legger oss på en én linje, kommer resten av idretten til å bli utfordret til å gjøre det samme. Derfor tok vi også et initiativ overfor de øvrige særforbundene til å bli med på den løypa. Men det er helt klart at Forbundsstyret kommer til å gjøre en selvstendig vurdering – uavhengig av resten av idretten – av dette på kommende styremøter.

Jeg opplevde at det budskapet vi gikk ut med etter det første styremøtet druknet i reiseregningsspørsmål. Så langt har ingen journalister spurt meg om hva det betyr at vi nå vil gå opp governance-strukturen i NFF, hvordan eierstyring og selskapsledelse skal fungere, hvordan vi skal eliminere uklarheter, hvordan rollefordelingene skal være. Det spurte ingen journalister om – og det er det sentrale her. Akkurat som vi snakket om i det intervjuet dere gjorde med meg rett etter jeg var valgt.

I intervjuet med oss, mente du at også NFFs datterselskaper – som også er eid av medlemsmassen – bør ligge så tett opp mot offentlighetsloven som mulig. Dere skulle gå igjennom den «governance»-strukturen. Men på fotball.no 4. april uttalte du: «Salg av medieinntekter og kommersielle inntekter utgjør 70 prosent av NFFs inntekter, kun fem prosent av vår virksomhet er offentlig finansiert. Vi er ikke et offentlig organ, og derfor er vi heller ikke underlagt offentlighetsloven. Åpenheten kan ikke omfatte forretningsmessige forhold og avtaler for en organisasjon som i all hovedsak skaffer sine inntekter selv». Mener du at eierne, altså Fotball-Norge, ikke bør ha innsyn i NFFs datterselskaper likevel?
– Jo, eierne skal ha innsyn i datterselskapene. Det som er et viktig poeng å få fram som druknet i reiseregninger er: Inntrykket var at NFF er 100 prosent offentlig finansiert. Men det er faktisk helt motsatt. Fem prosent av våre inntekter kommer fra det offentlige, og en del av de midlene er øremerket [slik at NFF-styret ikke rår over dem]. Resten av våre inntekter får vi fra kommersielle avtaler, for eksempel medieavtalen. Og dem styrer vi ut for å aktivisere våre 400 000 spillere og 30 000 lag. Vi må gå opp prinsippene i offentlighetsloven – jeg trodde ikke at det første jeg skulle gjøre som fotballpresident var å lese offentlighetsloven og forvaltningsloven! Men lovverket setter noen grenser og rammer for «forretningsmessige forhold» og slike ting. Det må vi gå opp, og bestemme oss for hvilke prinsipper som skal gjelde. Denne organisasjonen har ikke vært underlagt offentlighetsloven før, derfor må vi gjøre et stykke arbeid med å trekke opp grensene.

Dine første uttalelser som president handlet mye om åpenhet, og at offentlighetsloven skal gjelde så langt det er mulig, det er uttalelser du fortsatt står ved?
– Sentrale prinsipper offentlighetsloven, ønsker vi å følge. Og nå utreder vi måten det kan og skal gjøres på. I det arbeidet har vi tatt initiativ til å få med oss resten av norsk idrett. Vi får pes for at dette ikke klart med en gang. Men denne organisasjonen har aldri vært underlagt offentlighetsloven, så vi trenger litt tid til å får det på plass.

I redegjørelsen på fotball.no ble generalsekretærens reiseutgifter lagt fram, dog ikke på bilagsnivå. På fotball.no 31. mars skrev du: «For meg handler åpenhet i idretten om helt andre ting enn å gå ned på bilagsnivå i det offentlige rom og hva som står i den enkelte arbeidstakers arbeidskontrakt.» I intervjuet du gjorde med oss etter Fotballtinget var du tydelig på at dersom man ikke legger fram for eksempel lunsjregninger, vil det kunne skape en mistenkeliggjøring – «hva annet er det da man ikke tør å fortelle om?» Ettersom dere ikke går ned på bilagsnivå, fortsetter ikke mistenkeliggjøringen?
– Jeg mener at det finnes langt viktigere ting – blant annet ting som Josimar også har påpekt. Når jeg går på som styrelder i et selskap, starter jeg alltid øverst. Det går på organisering, styring, fullmakter, retningslinjer osv. Akkurat hva man har spist for, det er jeg mindre opptatt av. Det jeg er opptatt av, er hvordan vi skal styre dette framover. Det er det som er mitt mandat. I meldingen som gikk ut etter det første styremøtet står det: «I dette arbeidet vil vi prioritere å klargjøre styrets oppgaver og grensesnittet mot administrasjonens oppgaver. Sentrale elementer i dette vil være: Profesjonalisering; organisering, styring, fullmakter og retningslinjer; åpenhet; effektiv ressursbruk og resultatkrav». Det er dette som er viktig å få kontroll over, for at det nye Forbundsstyret og jeg som styreleder er komfortable med den måten forbundets virksomhet er innrettet.

«Det er ingenting som kan drepe en god diskusjon som fakta», sa du til oss. Hvorfor ikke bare legge fram alt, og dermed drepe diskusjonen?
Nå har vi satt i gang i gang et arbeid med hvordan vi skal følge sentrale prinsipper i offentlighetsloven, det synes jeg at vi skal få lov til å fullføre. Derfor er det vanskelig å kommentere og diskutere dette når vi er i prosessen.

Morten Pedersen i Dagbladet skrev at tre lunsjer Kjetil Siem har hatt i Sveits har skaffet norsk fotball 50 millioner kroner i inntekter. Ifølge Pedersen i Dagbladet har Kjetil Siem vist dokumentasjon på dette til ham. Bør ikke resten av Norge også få se den dokumentasjonen?
– Da gjentar jeg bare det jeg har sagt: når vi har satt i gang en prosess for å utrede hvilke prinsipper i offentlighetsloven som skal gjelde for oss. Jeg ønsker å ikke noen diskusjon om hva som skal vises og ikke vises. Vi skal gjennom den prosessen først – og ikke diskutere det gjennom media.

Gjelder det andre regler for åpenhet mellom Kjetil Siem og Morten Pedersen enn for Siem og resten av pressen?
– Jeg kan ikke kommenterer en slik mediesak. Jeg kjenner ikke til hvilken kildegrunnlag den saken er bygget på. Jeg forholder med til det arbeidet vi er i gang med. At jeg ikke vil uttale meg om den saken, handler ikke om mangel på åpenhet, men om respekt for prosessen.

Nå har du hatt vervet i én måned. Hva vet du nå som du ikke visste da du tiltrådte, som eventuelt forandrer ditt syn på åpenhet?
– Det er for tidllig å kommentere. De første 30 dagene har vært utrolig hektiske. Det som er klart er at NFF er er en stor og kompleks organisasjon som det tar tid å sette seg inn i, det er et verv med mange dimensjoner. I morgen skal jeg på klubbkveld i Nardo – det går altså derfra og helt opp på FIFA-nivå. Det er mange problemestillinger å sette seg inn i.

Hvordan har du ellers opplevd den første måneden ?
– Det har vært krevende og utfordrende. For oss i forbundstyret så handler det om å sette i gang de riktige prosessene. Jeg foretrekker å bli skutt forfra – derfor er det viktig å få ryddet opp i uklarheter, roller og ansvarsområder. Å gå gjennom eierstyring og selskapsstyring – det er det viktige nå.

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.