«Norsk Qatar-deltakelse fremmer kriminalitet»

Dersom Norge kvalifiserer seg for Qatar-VM, og velger å delta, vil NFF profitere på korrupsjonen som førte til at Qatar fikk VM. NFF vil da være med på å fremme kriminalitet. Det mener Økokrim-sjef Pål K. Lønseth. 

Tekst: Lars Johnsen

Da Pål K. Lønseth for vel halvannet år siden tiltrådte som leder for Økokrim lovet han et «mer ekstrovert», et «mer synlig» Økokrim. 

Sannsynligvis kunne de færreste tribunegjengere og foreldretrenere i Fotball-Norge svare riktig på hvem som innehar rollen som Økokrim-sjef. Helt til i forrige uke. Rett før Norge skal ut i innspurten i kvalifiseringen til fotball-VM i Qatar, kastet Lønseth seg inn i debatten om norsk deltakelse i 2022-VM. For dem med rund ball som favorittsyssel, var Økokrim blitt akkurat det Lønseth lovet: synlig. 

Utspillet var definitivt ekstrovert, og ikke minst eksplosivt.

Beskjeden var klar: «Norge bør boikotte VM i Qatar.»

Hans hovedanliggende var ikke menneskerettigheter, døde fremmedarbeidere eller elendige arbeidsforhold, men korrupsjon – altså økonomisk kriminalitet.

Hvorfor kom han med utspillet akkurat nå?

Åpenbar korrupsjon
– Økokrim jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet, det er vårt ansvarsområde. Som resten av norsk politi er vår hovedstrategi å forebygge kriminalitet – for Økokrim er det å forebygge økonomisk kriminalitet. Skal vi komme korrupsjon i idretten generelt, og kanskje fotballen spesielt, til livs, må det tas noen alvorlige grep for å sikre at korrupsjon ikke lønner seg. Hvis det fortsetter å lønne seg, vil man løpe en stor risiko for at korrupsjon vil finne sted i fremtiden.

Den er kanskje ikke en risiko for framtiden, den har slått ut i full blomst?
– Den har etter all sannsynlighet slått ut i full blomst. Og derfor kom jeg med dette utspillet nå, sier han og forteller at Økokrim ikke gjennomfører en etterforskning på dette feltet nå.
– VI har ikke noe grunnlag for å mistenke at det er nordmenn involvert i disse bestikkelsene. Om vi hadde det, hadde vi sikkert hatt en etterforskning. 

Lønseth forteller han har vært i kontakt med et par internasjonale kollegaer i tilsvarende organer som Økokrim om tematikken – ikke for å få dem «med på laget», men for å dele tankene sine.

– Nå synes jeg den offentlige tilgjengelige informasjonen om dette har blitt satt sammen på en sånn måte at det er åpenbart for alle, tror jeg, at det var korrupsjon og bestikkelser i forbindelse med tildelingen av VM til Qatar, sier han, og nevner blant annet sveitsiske myndigheters bedrageritiltale mot Sepp Blatter og Michel Platini som ble tatt ut 2. november.

– Det har gitt muligheten for meg til å si fra. Skal du komme korrupsjon til livs, kan du ikke delta på slike arrangementer.

Fotball er næringsliv
Det er gjentatt blant fotballedere at det er vedtatt en rekke kriterier som nå skal ligge til grunn for tildeling av Fifa-turneringer for unngå flere Qatar- tilfeller – noe NFF-president Terje Svendsen påpekte i Dagsnytt18-debatt med Lønseth forrige uke. Lønseth ønsker ikke å sette seg til doms over hvor gode de tiltakene er, han har ikke vurdert dem i detalj. Men han mener det hjelper lite med vedtekter om de ikke følges opp.

– Det er vel og bra at fotballen og andre idretter har bedret systemene som skal forhindre korrupsjon. Det er heller ingen system i noen næringer eller selskaper som garanterer 100 prosent mot korrupsjon. Men om du ser på seriøse næringer, lager de systemer som skal gjøre at de unngår å havne i korrupsjonssaker. Dit må idretten også. Om du bygger gode systemer, men likevel fortsetter som om ingenting har skjedd når korrupsjon avdekkes, vi risikoen være høy for mer korrupsjon. Det er litt der vi er nå.

– Man må sørge for at de som bestikker ikke profiterer på det. Om det er mulig å profitere på korrupsjon, vil alltid noen forsøke seg – til tross for at du har systemer som skal forebygge det. Sånn er det i næringslivet. Og fotball er i høyeste grad næringsliv. Vi kan ikke ha andre regelsett for den delen av næringslivet. For meg er dette helt åpenbart.

Økokrim-sjefen forstår at det er leit og trist om Norge ikke kan delta på i VM, dersom Norge kvalifiserer seg – også for spillerne.

– Men det er ikke annerledes for dem enn for ansatte i et stort selskap som mister en kontrakt fordi selskapet har fått kontrakten på grunn av korrupsjon.

Korrupte penger inn i NFF-kassa
I boikottdebatten som raste gjennom vinteren, våren og helt frem til det ekstraordinære Fotballtinget i juni, var et økonomisk tap for NFF ett av argumentene mot boikott. Summene NFF presenterte varierte fra 100 millioner kroner til over 200 millioner. Det ble fremlagt egenproduserte premisser fra NFF, blant annet ble det varslet sponsorflukt, som ble tilbakevist av sponsorene selv. NFF regnet inn tap av TV-inntekter og bøter ettersom Norge ville bli kastes ut av kvalifiseringen som følge av et boikottvedtak – en påstand fra NFF som forble udokumentert gjennom debatten. Tapet ville også gå ut over bredden, ble det sagt fra NFF-hold.
Det som er faktum, er at det venter store penger for fotballforbundene som kvalifiserer seg til VM. Under Russland-VM i 2018 var den totale premiepotten på 400 millioner amerikanske dollar. Frankrikes VM-gull ga det franske forbundet 38 millioner dollar. Lag som ble slått ut i gruppespillet fikk åtte millioner dollar. Premiepotten i Qatar-VM vil være enda større. Bare deltakelse vil gi 10 millioner dollar. 

Dersom Norge kvalifiserer seg til fotball-VM, og deltar, vil NFF motta en stor sum penger fra Fifa. Den blir større for hver runde i mesterskapet. Det betyr at Norges Fotballforbund vil profitere på den korrupsjonen som førte til tildelingen av VM til Qatar?
– Det vil de. Om det er et straffbart forhold, det kan diskuteres. Det er høyst etisk betenkelig. Og det er ikke kriminalitetsforebyggende. Tvert i mot. Det fremmer ny kriminalitet. Derfor sier jeg fra, og det ligger i mitt mandat.

I stedet for det NFF-opptegnede scenariet med kutt i budsjettet som følge av en boikott, med store ringvirkninger for bredden, vil det ved en deltakelse i Qatar-VM flyte store penger inn til NFF som vil distribueres til blant annet bredden – penger som stammer fra økonomisk kriminalitet.

– Jeg mener det er etisk veldig betenkelig å sitte igjen med en økonomisk gevinst fra et arrangement som har kommet til på grunn av korrupsjon. Når man ser at det tydelig har vært korrupsjon tilknytning tildelingen av VM i Qatar, mener jeg Fifa og alle fotballforbund burde ha interesse av at det ikke blir noe Qatar-VM og at alle kluter settes til for å arrangere VM på en annen måte. Det hadde de fått til om det var vilje nok. 

Man kunne ha flyttet VM og tjent tilsvarende summer, men da ikke som følge av korrupsjon.

Kun én måte å markere seg på
Lønseth mener debatten om menneskerettigheter og arbeidsforholdene har vært viktig, og han forstår argumentasjonen «vi tar avstand fra det, men vi ønsker å delta og påvirke på en annen måte». 
– Men en lignende argumentasjon er ugyldig når det gjelder bestikkelser.

Lønseth mener man ikke både kan delta og samtidig markere avstand til korrupsjon.
– Det funker ikke. Har det vært korrupsjon og arrangementet gjennomføres, da vil noen profitere. Det er bare én måte å markere seg på: å ikke delta.
– Jeg opplever at debatten rundt korrupsjon ikke er tatt, sier han.

I rapporten til NFFs Qatar-utvalg står det følgende: «Og det har vært hevdet fra ulike medier at det fant sted korrupsjon i forbindelse med tildelingen». Det er alt som står om korrupsjon i rapporten.
– Den amerikanske etterforskningen mot Chuck Blazer er tilstrekkelig til å vise at korrupsjon fant sted. Det har vært nok elementer til å kunne si at tildelingen av VM til Qatar var korrupt.

– Om man tar en kritisk gjennomgang av Fifas virksomhet gjennom årenes løp, ser man også at korrupsjonen går ut over noen.

Loretta Lynch, den amerikanske statsadvokaten som ledet etterforskningen som førte til arrestasjon av Fifa-topper i 2015, brukte akkurat dette som et poeng i sin argumentasjon. Penger generert gjennom fotball, via medie- og sponsoravtaler, som skulle ha gått til fotballspillende barn og unge i form av utstyr og anlegg gikk i lommene til eldre herrer.
– Og det er det som er konsekvensen av korrupsjon generelt. En håndfull mennesker eller organisasjoner tjener penger på bekostning av dem som har lite. Korrupsjon bryter ned samfunnsfunksjonene.

Korrupsjonen i Fifa Lønseth er kjent med skiller seg ikke nevneverdig ut fra korrupsjon i andre bransjer eller samfunnsområder.

– Det er de samme mekanismene, den samme måten å fordele penger på, smøre og pleie, betale til skatteparadiser, la personer bruke dyre forbruksgjenstander. Helt vanlig metodikk, helt vanlig modus operandi.

Ønsker ikke fotballen å ta stilling til korrupsjonspørsmålet når det gjelder Qatar?
– Psykologisk sett tror jeg at det har med det å gjøre at man vil at fotball-VM skal gjennomføres. Alt annet vil være forstyrrende, og helt sikkert økonomisk ødeleggende. Psykologisk leter man kanskje etter gode grunner til å kunne delta. Det er fullstendig menneskelig, og det ser man i andre deler av næringslivet, at man vil forklare det og unngå konsekvenser. Men man er nødt til å de konsekvensene. Sånn gjør et seriøst næringsliv, de kan ikke profitere på shady virksomhet.

Kommer du til å delta i den offentlige debatten om spørsmålet om boikott reiser seg igjen? 
– Ja, absolutt

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.